Her er medlemmene i Akademiet

Bruk SØK i toppmargen for å finne medlemmer. 

 

Den humanistiske klasse

Per desember 2017 er det 311 medlemmer i humanistisk klasse; 65 kvinner (21 %) og 245 menn (79 %). Totalt 131 av medlemmene er yngre enn 70 år (42 %).   

Gruppe I  Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap

Gruppe II  Psykologi og pedagogikk

Gruppe III  Språkvitenskap

Gruppe IV Sosiologi og statsvitenskap

Gruppe V Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap

Gruppe VI Historie og arkeologi

Gruppe VII  Litteraturvitenskap og estetiske fag

Den naturvitenskapelige klasse

Per desember 2017 er det 413 medlemmer i naturvitenskapelig klasse; 50 kvinner (12 %) og 363 menn (88 %). Halvparten av medlemmene er yngre enn 70 år.

Gruppe I Matematikk

Gruppe II Fysikk

Gruppe III Kjemi

Gruppe IV Generell biologi

Gruppe V Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi

Grupppe VI  Medisin

Gruppe VII Geovitenskap

Gruppe VIII Teknologi

 

Assosierte medlemmer