Her er medlemmene i DKNVS Akademi

Det er 348 tellende medlemmer i Akademiet per januar 2018. Et tellende medlem er under 70 år. Totalt antall medlemmer er 728.

SØK i toppmargen for å finne medlemmer i DKNVS Akademi.Se oversikten over nye medlemmer fra 2018 her.