Her er medlemmene i DKNVS Akademi

Antall medlemmer totalt

DKNVS Akademi har 818 medlemmer per 1. januar 2021. Det ble valgt inn 42 nye medlemmer for 2021.

 

Antall medlemmer i klassene

Medlemmene er fordelt på to klasser; naturvitenskapelig klasse og humanistisk klasse.

Humanistisk klasse har 350 medlemmer. 
Naturvitenskapelig klasse har 468 medlemmer. 

 

Aldersfordeling

Aktiv satsing på rekruttering av yngre medlemmer har de siste årene ført til at fordelingen av antall medlemmer over og under 70 år nå er balansert, totalt sett.

I humanistisk klasse er det fremdeles en liten overvekt av medlemmer over 70 år; 193 er over 70 år og 157 er under 70 år. For naturvitenskapelig klasse er det motsatt; her er 219 medlemmer over 70 år, mens 249 er under 70 år.

Akademiets eldste medlem er født i 1922, mens den yngste er født i 1985.

Kjønnsfordeling

DKNVS Akademi har flest mannlige medlemmer. Humanistisk klasse har en kvinneandel på 27 %, opp fra 26 % i 2020. Bare 16 % av medlemmene i naturvitenskapelig klasse er kvinner, noe som er en økning på 2 prosentpoeng fra foregående år.