Her er medlemmene i DKNVS Akademi

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi har 360 ordinære medlemmer per januar 2019. Medregnet medlemmer over 70 år er det totalt 759 medlemmer i Akademiet. Ordinære (tellende) medlemmer er fordelt på den humanistiske klasse (143) og den naturvitenskapelige klasse (217).