Her er medlemmene i DKNVS Akademi

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi har 753 medlemmer per juli 2019. Av disse er 621 innenlandske medlemmer og 132 utenlandske medlemmer. Medlemmene er fordelt i Humanistisk klasse (320 medlemmer) og Naturvitenskapelig klasse (433 medlemmer). Totalt 360 medlemmer er under 70 år, mens 393 er over 70 år. 

 

Den humanistiske klasse

Det er totalt 320 medlemmer i humanistisk klasse. Av disse er 143 medlemmer under 70 år, mens 177 medlemmer er over 70 år. Det er 269 innenlandske medlemmer og 51 utenlandske medlemmer i klassen. 

Gruppe I  Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap

Gruppe II  Psykologi og pedagogikk

Gruppe III  Språkvitenskap

Gruppe IV Sosiologi og statsvitenskap

Gruppe V Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap

Gruppe VI Historie og arkeologi

Gruppe VII  Litteraturvitenskap og estetiske fag

 

 

 

Den naturvitenskapelige klasse

Det er totalt 433 medlemmer i naturvitenskapelig klasse. Av disse er 217 medlemmer under 70 år, mens 216 medlemmer er over 70 år. Det er 352 innenlandske medlemmer og 81 utenlandske medlemmer i klassen. 

Gruppe I Matematikk

Gruppe II Fysikk

Gruppe III Kjemi

Gruppe IV Generell biologi

Gruppe V Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi

Grupppe VI  Medisin

Gruppe VII Geovitenskap

Gruppe VIII Teknologi

 

Assosierte medlemmer