Her er medlemmene i DKNVS Akademi

Antall medlemmer totalt

  • DKNVS Akademi har 795 medlemmer per 01.01.2020.
  • Medlemmene er fordelt på to klasser; naturvitenskapelig klasse og humanistisk klasse. 

 

Antall medlemmer i klassene

  • Humanistisk klasse har 340 medlemmer.
  • Naturvitenskapelig klasse har 455 medlemmer.

 

Aldersfordeling

  • Det er en liten overvekt av medlemmer over 70 år i akademiet. I naturvitenskapelig klasse er 238 medlemmer under og 217 over 70 år, mens det i humanistisk klasse er 151 medlemmer under og 189 medlemmer over 70 år.
  • Akademiets eldste medlem er født i 1922, mens den yngste er født i 1985.

 

Kjønnsfordeling

  • Det er flest mannlige medlemmer i DKNVS Akademi. Humanistisk klasse har en kvinneandel på 26 %, mens 14 % av medlemmene i naturvitenskapelig klasse er kvinner.