Ellen Alm

Anne Merete S. Bekkevahr

Ansatte

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab holder til i den gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17. Åpningstid fra kl 0900 – 1500.

Generalsekretær Ellen Alm, tlf. 412 74 281

Rådgiver Anne Merete Sletten Bekkevahr tlf. 905 63 523

Sentralbord: +47 94 78 79 78

Adresse: Elvegata 17, 7012 Trondheim

post@dknvs.no   Facebook DKNVS   Facebook Kunnskapsbyen   #dknvs1760

Organisasjonsnr. Akademiet: 976 065 751
Organisasjonsnr. Stiftelsen: 962 050 891

Den gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17

Foto: DKNVS/Thor Nielsen og DKNVS.