Søknadsfristen er utløpt.

 

Generalsekretær

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) søker ny generalsekretær som kan ta våre tradisjoner inn i en ny tid – sammen med medlemmene, styret og selskapets administrasjon.

Om stillingen

Ledig åremålsstilling for en periode på seks år, med mulighet for reengasjement for en eller flere perioder.

Generalsekretæren er administrativ leder og har ansvar for selskapets drift.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med vekt på faglig og populærvitenskapelig formidling
 • Gode muligheter til å forme selskapets aktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Stor frihet til å forme og styre egen arbeidshverdag, men en del møter på kveldstid må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av selskapets administrasjon og personalansvar for selskapets ansatte
 • Forberedelse av saker for styret
 • Iverksette vedtak fattet i styret
 • Redaksjon og publisering av selskapets årsberetning
 • Ansvar for regnskap og økonomi, herunder utarbeidelse av årsbudsjett for Akademi og Stiftelse
 • Ansvar for løpende forvaltning av fonds og legater
 • Kontakt med offentlige og private aktører for å styrke selskapets økonomi
 • Redaktør av selskapets tidsskrift Skrifter, verdens eldste kontinuerlige vitenskapelige tidsskrift
 • Redaktør av selskapets nettsider
 • Planlegging og teknisk gjennomføring av medlemsmøtene
 • Promotering av selskapet lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig bakgrunn (doktorgrad eller tilsvarende)
 • Digital kompetanse
 • Innsikt i regnskap og budsjettering
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Ønsket erfaringsbakgrunn

 • Ledererfaring innen akademia
 • Forskningsadministrativ erfaring
 • Medieerfaring
 • Formidling til publikum på ulike arenaer
 • Erfaring med innhenting av prosjektmidler til forskning og formidling

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet og indre motivasjon for arbeidet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Tilpasningsdyktighet
 • Trivsel med varierte arbeidsoppgaver
 • Løsningsorientert
 • Kreativ og initiativrik

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes etter avtale, basert på erfaring og formell kompetanse.

Søknadsfristen er utløpt. 

Spørsmål om stillingen

Preses May Thorseth: may.thorseth@ntnu.no
Visepreses Asta K. Håberg: asta.haberg@ntnu.no

Kontorer i andre etasje. DKNVS har kontorer i andre etasje i den gamle fylkesmannsboligen i Elvegata på Kalvskinnet. Bygget eies av NTNU, som har møterom i første og tredje etasje. Olaf Nordhagen tegnet huset i 1915. Foto: Anne Merete Sletten Bekkevahr

Om oss

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab har siden 1760 arbeidet for å fremme og formidle vitenskapen i naturfag og humaniora.

DKNVS er både en stiftelse som forvalter verdier, og et vitenskapsakademi med over 750 norske og internasjonale medlemmer. Vi arrangerer åpne, vitenskapelige foredrag, støtter forskning, utgir publikasjoner og vi deler ut vitenskapelige stipend og priser. I over 20 år har vi året rundt arrangert populærvitenskapelige foredrag gjennom Kunnskapsbyen. Vi er en liten organisasjon, og våre aktiviteter finansieres gjennom statlig basistilskudd og eksterne prosjekt.

Nabo med Nidelva. Fylkesmannsboligen har en stor hage som går helt ned til Nidelva. Foto: Anne Merete Sletten Bekkevahr