Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Kontorer i andre etasje. DKNVS har kontorer i andre etasje i den gamle fylkesmannsboligen i Elvegata på Kalvskinnet. Bygget eies av NTNU, som har møterom i første og tredje etasje. Olaf Nordhagen tegnet huset i 1915. Foto: Anne Merete Sletten Bekkevahr

Om oss

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab har siden 1760 arbeidet for å fremme og formidle vitenskapen i naturfag og humaniora.

DKNVS er både en stiftelse som forvalter verdier, og et vitenskapsakademi med over 750 norske og internasjonale medlemmer. Vi arrangerer åpne, vitenskapelige foredrag, støtter forskning, utgir publikasjoner og vi deler ut vitenskapelige stipend og priser. I over 20 år har vi året rundt arrangert populærvitenskapelige foredrag gjennom Kunnskapsbyen. Vi er en liten organisasjon, og våre aktiviteter finansieres gjennom statlig basistilskudd og eksterne prosjekt.

Nabo med Nidelva. Fylkesmannsboligen har en stor hage som går helt ned til Nidelva. Foto: Anne Merete Sletten Bekkevahr