Gruppe V  Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Aitken Stuart
Aranya Rolee
Berg Nina Irene Gunnerud
Bjørngaard Johan Håkon
Blaikie Piers Macleod
Borge Lars-Erik
Bårdsen Gunnar
Christiansen Vidar
Cutter Susan L. 
Dahl-Jørgensen Carla
Dale  Britt
Daugstad Karoline
Engebrigtsen Ada Ingrid 
Espnes Geir Arild
Forsberg Gunnel
Førsund Finn R.
Haugan Gørill
Helbostad Jorunn Hege Lægdheim
Holtedahl Lisbet
Howell  Signe
Inman Robert P.
Innstrand Siw Tone
Jones Michael R. H.
Karlsen Asbjørn
Klein Jørgen
Lein Haakon
Lillefjell Monica
Lujala Päivi
Lund  Ragnhild
Lundberg Anders
Moksnes Unni Karin
Mørkved Siv
Rattsø Jørn Gisle
Romundstad Pål Richard
Rød Jan Ketil
Setten Gunhild
Skolbekken John-Arne
Strömholm Stig
Söderström Sylvia
Torvik Ragnar
Ytterhus Borgunn