Gruppe III  Kjemi

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Ahlberg Elisabet
Anthonsen Thorleif
Bedeaux Dick
Blekkan Edd Anders
Borg Karlson Anna-Karin
Bresme Fernando
Chen De 
de Mello John C.
Einarsrud Mari-Ann
Emons Hans-Heinz
Engh Thorvald Abel
Fiksdahl Anne
Flaten Trond Peder
Fægri Knut
Grande Tor
Gregersen Øyvind Weiby
Hafskjold Bjørn
Hagen Kolbjørn Torgeir
Helle   Torbjørn
Hertzberg  Terje
Holmen Anders
Hopf Henning
Haarberg Geir Martin
Jensen   Synnøve Liaaen
Johansen Jon Eigill
Kjelstrup   Signe Helene
Klæboe Peter  
Koch Henrik
Krane Jostein Eirik
Krohn Conrad Henrik
Luthman Kristina
Motzfeldt   Ketil
Nicholson David
Norby Truls
Olsbye Unni
Seip Hans Martin
Selbach Sverre Magnus
Sjöblom Johan Erik Gustaf
Skattebøl Lars  
Skogestad Sigurd
Stølen Svein
Sunde Svein
Venvik Hilde Johnsen
Voigt Wolfgang
Ystenes Martin
Øye   Harald Arnljot
Aasen Arne Jørgen
Åstrand Per-Olof Harald