Gruppe III  Kjemi

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Ahlberg Elisabet
Anthonsen Thorleif
Bedeaux Dick
Blekkan Edd Anders
Borg Karlson Anna-Karin
Bresme Fernando
Chen De 
de Mello John C.
Einarsrud Mari-Ann
Emons Hans-Heinz
Engh Thorvald Abel
Fiksdahl Anne
Flaten Trond Peder
Fægri Knut
Grande Tor
Gregersen Øyvind Weiby
Hafskjold Bjørn
Hagen Kolbjørn Torgeir
Helgaker Trygve
Hertzberg  Terje
Hoff Bård Helge
Holmen Anders
Hopf Henning
Haarberg Geir Martin
Johansen Jon Eigill
Kjelstrup   Signe Helene
Knuutila Hanna Katariina
Koch Henrik
Krane Jostein Eirik
Luthman Kristina
Mikkelsen Øyvind
Nicholson David
Norby Truls
Olsbye Unni
Ruud Kenneth  
Rønning Magnus
Seip Hans Martin
Selbach Sverre Magnus
Sjöblom Johan Erik Gustaf
Skattebøl Lars  
Skogestad Sigurd
Stølen Svein
Sunde Svein
Venvik Hilde Johnsen
Voigt Wolfgang
Ystenes Martin
Øye   Harald Arnljot
Åstrand Per-Olof Harald