Internasjonal tilknytning gjennom ALLEA

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab er fra 2017 medlem i ALLEA – ALL European Academies. DKNVS er sammen med Det Norske Vitenskaps-Akademi i Oslo de eneste norske medlemmene i Allea.

ALLEA – den europeiske sammenslutning av vitenskapselskap – ble grunnlagt i 1994 og består av 59 akademi fra over 40 land fra Europarådets region.

Medlemsakademiene er gjerne vitenskapelige selskap, tenketanker og forskningsorganisasjoner. De representerer en uavhengig, vitenskapelig spisskompetanse på tvers av naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora.

Aktuelle saker:

 

Støtte til det ungarske akademiet

Letter of solidarity, sendt 27. februar 2019.

 

Code of Conduct

Norsk oversettelse av Code of Conduct: Europeiske retningslinjer for forskningsintegritet, publisert 30. januar 2019.

Organisasjonen publiserte i mars 2017 en revidert versjon av «The European Code of Conduct for Research Integrety«.

 

San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA)

Preses Ida Bull signerte i januar 2018 DORA-erklæringen.

Se også DORA-erklæringens nettside. 

Dette er ALLEA

«Allea gir tilgang til menneskelige ressurser i form av intellektuell kapital, erfaring og kompetanse. Uavhengig av politiske, kommersielle og ideologiske interesser arbeider Allea for at vitenskap og vitenskapelige støtteordninger skal få bedre rammebetingelser.

Samarbeidet med medlemsakademiene gjør det mulig for Allea å løse hele spekteret av strukturelle og politiske spørsmål som Europa står overfor i vitenskap, forskning og innovasjon. Arbeidet er styrt av en felles forståelse av at Europa er knyttet sammen gjennom historiske, sosiale og politiske faktorer, i tillegg til vitenskapelige og økonomiske årsaker.»

Les mer om organisasjonen på www.allea.org.