Gruppe III Språkvitenskap

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Alexiadou Artemis
Askedal John Ole
Baggio Giosuè
Borthen Kaja
Braunmüller Kurt W.
Breivik Leiv Egil
Christensen Hanna-Kirsti Koch
Christiansen Morten H.
Dahl Anne
Dalen Arnold 
Dressler Wolfgang U.
Dyvik Helge 
Edlund Lars-Erik
Eide Kristin Melum
Elmevik Lennart
Evensen Lars Sigfred
Eythorsson Thorhallur
Faarlund Jan Terje
Hagland Jan Ragnar
Hansen Cathrine Fabricius
Haugen Odd Einar
Hellan Lars
Helland Turid
Høyem Inghild Flaate
Jahr Ernst Håkon
Jenstad Tor Erik
Jørgensen Jon Gunnar
Leirbukt Oddleif
Lindeman Fredrik Otto
Lohndal Terje
Magga Ole Henrik
Nielsen Marit Aamodt
Nilsen Randi Alice
Omdal Helge
Pütz Herbert
Rambø Gro-Renée
Rothman Jason L. 
Sandøy Helge
Schulte Michael
Slabakova Roumyana
Trudgill Peter John
van Dommelen Wim
Vangsnes Øystein Alexander
Vannebo Kjell Ivar
Vikør Lars S.
Vinje Finn-Erik
Vulchanova Mila Dimitrova
Westergaard Marit Kristine
Wiggen Geirr
Åfarli Tor Anders