Forskningsmidler fra DKNVS 2022

Vitenskapelig stipend til studenter og unge forskere i Trøndelag

 

I.K. Lykkes fond: kr 150.000

Søknadsfristen er utløpt. 

 

Hvem kan søke?

Studenter og unge forskere under 30 år (født i 1992 eller senere) i Trøndelag som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere, og som ikke mottar større stipendier. Vi mottar søknader fra alle fagdisipliner. 

Formål

Støtten er særlig ment til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi.

Sum

Samlet utdeling i 2022 er NOK 150.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

 

Krav til søknaden

  • Søknadsbrev med budsjett og redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller utlysningen, maks 2 sider
  • Prosjektbeskrivelse, maks 5 sider
  • CV for søker
  • Søknaden må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk

Alle søkere for 2022 har fått svar. 

Prosjektrapportering

  • DKNVS skal krediteres i alle publiserte arbeider fra det støttede prosjektet.
  • DKNVS skal ha en kort rapport fra arbeidet når prosjektet er avsluttet.
  • DKNVS ønsker også den fullstendige prosjektrapporten/avhandlingen. 
  • DKNVS kan invitere utvalgte støttemottakere til å presentere prosjektet på en av våre formidlingsarenaer; Kunnskapsbyen og akademimøter.