Vitenskapelig stipend fra IK Lykkes fond

For studenter og unge forskere under 30 år i Trøndelag

Hvem kan søke?

Studenter og unge forskere under 30 år i Trøndelag som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere, og som ikke mottar større stipendier.

Ikke deg? Sjekk om du kan søke støtte fra forskningsfondet i stedet. 

Formål

Støtten er særlig ment til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi.

Krav til søknaden

  • Du må skrive søknaden på et skandinavisk språk eller engelsk
  • Du må bruke vårt elektroniske søknadsskjema

Prosjektrapportering

  • DKNVS skal krediteres i alle publiserte arbeider fra det støttede prosjektet.
  • DKNVS skal ha en kort rapport fra arbeidet når prosjektet er avsluttet.
  • DKNVS ønsker også den fullstendige prosjektrapporten/avhandlingen.
  • DKNVS kan invitere utvalgte støttemottakere til å presentere prosjektet i Kunnskapsbyen, på akademimøter eller i Skrifter (nivå 1).