Forskningsmidler fra DKNVS 2021

Vitenskapelig stipend til studenter og unge forskere

Søknadsfristen i 2021 er utløpt.

Vi regner med å lyse ut nye midler i slutten av januar 2022, med søknadsfrist 1. april. 

 

I.K. Lykkes fond: kr 150.000

 

Hvem kan søke?

Studenter og unge forskere under 30 år (født i 1991 eller senere) som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere, og som ikke mottar større stipendier. Vi mottar søknader fra alle fagdisipliner. 

Formål

Støtten er særlig ment til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi.

Sum

Samlet utdeling i 2021 er NOK 150.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

 

Krav til søknaden

  • Søknadsbrev som inkluderer budsjett og redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller utlysningen, maks 2 sider
  • Prosjektbeskrivelse, maks 5 sider
  • CV for søker
  • Søknaden må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk

Du får svar på søknaden i slutten av april. 

Prosjektrapportering

  • DKNVS skal krediteres i alle publiserte arbeider fra det støttede prosjektet.
  • DKNVS skal få tilsendt en kort rapport fra arbeidet når prosjektet er avsluttet.
  • DKNVS ønsker å motta den fullstendige prosjektrapporten/avhandlingen e.l.
  • DKNVS vil invitere utvalgte støttemottakere til å presentere sitt prosjekt på en av våre formidlingsarenaer; Kunnskapsbyen og akademimøter.