Gruppe VI  Historie og arkeologi

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Andersen  Håkon With
Andås Margrete Syrstad
Bagge Sverre
Bergsvik Knut Andreas
Bertelsen Reidar
Bjerck Hein Bjartmann
Bjørgo Narve
Brandt Thomas
Brenna Brita
Bull Ida
Burk Kathleen Mildred
Børresen Anne Kristine
Carstens Svein
Christophersen Axel
Collett John Peter
Dybdahl Audun
Dyrvik Ståle
Ekroll Øystein
Farbregd Oddmunn
Friedman Robert March
Fritsche Maria
Frøland Hans Otto
Grankvist Rolf
Grønlie Tore
Gustafsson Harald
Hedeager Lotte
Hernæs Per Oluf
Hård Mikael
Imsen Steinar
Ingulstad Mats
Jasinski Marek Thue
Johansen Arne B.
Jørgensen Lise Bender
Kaldal Svein Ingar
Kirkhusmo Anders
Lunde Øivind
Maliks Jakob 
Melby Kari
Melve Leidulf
Nedkvitne Arnved
Nielsen May-Brith Ohman
Niemi Einar A.
Nissen Bo Harald
Njåstad Magne
Olsen Bjørnar Julius
Opsahl Erik
Péteri György
Petersen Tore Tingvold
Rian Øystein
Salvesen Helge
Sandvik Pål Thonstad
Simensen Jarle
Skre  Dagfinn
Slottemo Hilde Gunn
Solli Brit
Steinnes Kristian
Stig Sorensen Marie Louise
Storli Espen
Stugu Ola Svein
Supphellen Steinar
Thomassen Øyvind
Tretvik Aud Mikkelsen
Wengenroth Ulrich
Wilson Sir David Mackenzie
Østby Per
Österberg Eva