Årboken

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Årbok for 2015

Videnskabsselskabets årbok for 2015 er nå tilgjengelig. Den trykte utgaven kan av medlemmer bestilles for gratis forsendelse via post@dknvs.no

Den digitale utgaven foreligger i to utgaver:

.PDF for alle plattformer kan lastes ned her.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Årbok for 2014

Videnskabsselskabets årbok for 2014 er nå tilgjengelig. Den trykte utgaven kan av medlemmer bestilles for gratis forsendelse via post@dknvs.no

Den digitale utgaven foreligger i to utgaver:

.PDF for alle plattformer kan lastes ned her

.EPUB for IOS (ipad,iphone,ibooks) kan lastes ned her

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Årbok for 2013

Den trykte utgaven kan av medlemmer bestilles for gratis forsendelse via post@dknvs.no

Den digitale utgaven foreligger i to utgaver:

.PDF for alle plattformer kan lastes ned her

.EPUB for IOS (ipad,iphone,ibooks) kan lastes ned her

love1liten2