Meddelelser

Publikasjonsserien «Meddelelser» har et varierende innhold og er et forum for manuskripter som ikke egner seg for Skrifter,  men som likevel vurderes å være av interesse for Selskabets medlemmer og andre. Hittil er følgende nummer utgitt:

No. 1. Indeks over DKNVS’ Skrifter og Forhandlinger 1977-2001.
(Sammenstilt av Monica Aase, 2005).
No. 2. Informasjonsbrosjyre om DKNVS’ Skrifter. (2006).
No. 3. Allmenninger og Sameier. Foredrag holdt ved DKNVS’ seminar 27. april 2006 i samarbeid mellom DKNVS og Thomas Angells Stiftelser. (2007).
No. 4.  Høringsuttalelser vedr. 1) NOU 2006:19 Akademisk frihet.
Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov. 2) Utkast til forskrift gitt i medhold
av lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning. (2007, online)
No. 5.  DKNVS’ Statutter. (2007).
No. 6.  DKNVS’ Statutter og Reglementer. (2007).
No. 7.  DKNVS’ Overordnet strategiplan 2010 – 2010
No. 8.  DKNVS Matrikkel 1960 – 2010
No. 9.  DKNVS mot 2020 Strategidokument