Gruppe VIII  Teknologi

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Arnberg Lars
Bjørstad Petter Erling
Bløtekjær Kjell
Brattebø Helge
Bredesen Arne Mathias
Cabrera Maria Marta Molinas
Di Sabatino Marisa
Digernes Torbjørn
Egeland Olav
Faltinsen Odd Magnus
Fjær Erling  
Foss Bjarne Anton
Furu Trond
Grepstad Jostein Kvaal
Gulla Jon Atle
Hjelen Jarle  
Holt Rune Martin
Hopperstad Odd Sture
Ingebrigtsen   Kjell Arne
Johnsen Roy
Kavlie  Dag
Komorowski Jan
Krogstie John  
Lacasse Suzanne
Langseth Magnus
Lohne Otto
Marthinsen Knut
Moan   Torgeir
Moe  Johannes
Nes Aasmund Erik
Nordal Steinar
Pal Bishnu Pada
Payne David Neil
Pedersen Preben Terndrup
Pettersen Kristin Ytterstad
Pätzold Matthias Uwe
Randeberg Lise Lyngsnes
Rolstadås  Asbjørn
Roven Hans Jørgen
Rønnekleiv Arne
Schjølberg Ingrid
Simensen  Christian Julius
Solgaard Olav
Strømmen Ingvald
Sætre Tor Oskar
Sølvberg Arne
Sørensen Asgeir Johan
Ytrehus   Tor
Zhang Yan
Ødegaard   Hallvard
Øien Geir Egil Dahle
Østerberg Ulf Lennart