DKNVS Stiftelses Forskningsfond 

Gjelder alle fagdisipliner

Alle fag og disipliner kan søke. Vi prioriterer støtte til: 

Forsknings- og formidlingsprosjekt som vanskelig lar seg realisere uten tilskudd fra DKNVS

Vi gir ikke støtte til masteroppgaver.

Er du under 30 år og har prosjekt på masternivå eller høyere? Sjekk om du kan søke om stipend. 

Krav til søknaden

  • Du må skrive søknaden på et skandinavisk språk eller engelsk
  • Du må bruke vårt elektroniske søknadsskjema

Søk vitenskapelig stipend til studenter under 30 år

Prosjektrapportering

  • DKNVS skal krediteres i alle publiserte arbeider fra det støttede prosjektet.
  • DKNVS skal ha en kort rapport fra arbeidet når prosjektet er avsluttet.
  • DKNVS ønsker også den fullstendige prosjektrapporten/avhandlingen.
  • DKNVS kan invitere utvalgte støttemottakere til å presentere prosjektet i Kunnskapsbyen, på akademimøter eller i Skrifter (nivå 1).