Forskningsmidler fra DKNVS 2021

 

Søknadsfristen i 2021 er utløpt.

Vi regner med å lyse ut nye midler i slutten av januar 2022, med søknadsfrist 1. april. 

 

DKNVS Stiftelses forskningsfond: kr 300.000

 

Vi støtter disse formålene i 2021: 

 • forskning på bærekraftig samfunnsutvikling
 • vitenskapelige reiser og feltarbeid
 • seminarer og konferanser

Målgruppe

Alle fagdisipliner. Midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver.

Sum

Samlet utdeling i 2021 er NOK 300.000, og beløpet kan fordeles på inntil fem mottakere.

 

Krav til søknaden

 • Søknadsbrev, inkl. budsjett og redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller utlysningen, maks. 2 sider
 • Prosjektbeskrivelse, maks. 5 sider
 • CV for søker
 • Søknaden må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk

Du får svar på søknaden i slutten av april. 

Prosjektrapportering

 • DKNVS skal krediteres i alle publiserte arbeider fra det støttede prosjektet.
 • DKNVS skal få tilsendt en kort rapport fra arbeidet når prosjektet er avsluttet.
 • DKNVS ønsker å motta den fullstendige prosjektrapporten/avhandlingen e.l.
 • DKNVS vil invitere utvalgte støttemottakere til å presentere sitt prosjekt på en av våre formidlingsarenaer; Kunnskapsbyen og akademimøter.