Forskningsmidler fra DKNVS 2022

Til alle fagdisipliner

 

 

DKNVS Stiftelses forskningsfond: kr 300.000

Søknadsfristen er utløpt. 

Vi støtter disse formålene i 2022: 

 • forskning på bærekraftig samfunnsutvikling
 • vitenskapelige reiser og feltarbeid
 • seminarer og konferanser

Målgruppe

Alle fagdisipliner. Midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver.

Sum

Samlet utdeling i 2022 er NOK 300.000, og beløpet kan fordeles på inntil fem mottakere.

 

Krav til søknaden

 • Søknadsbrev med budsjett og redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller utlysningen, maks. 2 sider
 • Prosjektbeskrivelse, maks. 5 sider
 • CV for søker
 • Søknaden må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk

Alle søkere for 2022 har fått svar. 

Søk vitenskapelig stipend til studenter under 30 år

Prosjektrapportering

 • DKNVS skal krediteres i alle publiserte arbeider fra det støttede prosjektet.
 • DKNVS skal ha en kort rapport fra arbeidet når prosjektet er avsluttet.
 • DKNVS ønsker også den fullstendige prosjektrapporten/avhandlingen. 
 • DKNVS kan invitere utvalgte støttemottakere til å presentere prosjektet på en av våre formidlingsarenaer; Kunnskapsbyen og akademimøter.