Slik er DKNVS Akademi organisert

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi er delt inn i to klasser; Den humanistiske klasse og den naturvitenskapelige klasse. Hver klasse har faglige undergrupper. Klassen ledes av et klassestyre, og hver gruppe har en gruppeleder. Lederne i klassestyrene sitter også i styret for DKNVS.

Den humanistiske klasse fra 2024 – 2026

Klassestyre valgt for perioden 01.01.2024- 31.12.2026
Leder: Geir Arild Espnes
Nestleder:Mila Vulchanova
Sekretær: * Roe Fremstedal
Vara: * Giosuè Baggio

* Valgt ved suppleringsvalg 1. mai 2024.

Gruppeledere med vara (i parentes):

 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap:  Jussi Haukioja (Sven Bretfeld)
 2. Psykologi og pedagogikk: Jorun Stenøien (ubesatt)
 3. Språkvitenskap:  Mila Vulchanova (Giosuè Baggio)
 4. Sosiologi og statsvitenskap: Terje Andreas Eikemo (ubesatt)
 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap: Pål Romundstad (Unni Karin Moksnes)
 6. Historie og arkeologi: Magne Njåstad (Lise Rye)
 7. Litteraturvitenskap og estetiske fagleder og nestleder ubesatt

Gå til medlemsoversikten for humanistisk klasse. 

Den naturvitenskapelige klasse 2024 – 2026

Klassestyre valgt for perioden  01.01.2024- 31.12.2026:
Leder: Berit Løkensgard Strand
Nestleder: Kjell Åsmund Blix Salvesen
Sekretær: Per-Olof Åstrand
Vara: Tone Frost Bathen

Gruppeledere med vara (i parentes):

 1. Matematikk:  Brynjulf Owren (Øyvind Solberg)
 2. Fysikk: Ragnvald Mathiesen (Randi Holmestad)
 3. Kjemi: Svein Sunde (Øyvind Mikkelsen)
 4. Generell biologi: Gunnar Austrheim (Bente Graae)
 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi:  Atle M. Bones (ubesatt)
 6. Medisin:  Magne Børset (Linn O. Getz)
 7. Geovitenskap:  Astrid Lyså (Jochen Knies)
 8. Teknologi: Knut Marthinsen (ubesatt)

Gå til medlemsoversikten for naturvitenskapelig klasse.