Slik er DKNVS Akademi organisert

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi er delt inn i to klasser; Den humanistiske klasse og den naturvitenskapelige klasse. Hver klasse har faglige undergrupper. Klassen ledes av et klassestyre, og hver gruppe har en gruppeleder. Lederne i klassestyrene sitter også i styret for DKNVS.

Den humanistiske klasse

Klassestyre valgt for perioden 01.01.2021 – 31.12.2023
Leder: Jakob Maliks
Nestleder: Geir Arild Espnes
Sekretær: Tor Erik Jenstad 
Vara:

Gruppeledere med vara (i parentes) for perioden 01.01.2021 – 31.12.2023:

 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap:  Asbjørn Dyrendal (Bjørn Kåre Myskja)
 2. Psykologi og pedagogikk: Marit Rismark (Jorun Stenøien)
 3. Språkvitenskap:  Mila Vulchanova (Randi Alice Nilsen)
 4. Sosiologi og statsvitenskap: Terje Andreas Eikemo
 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap:
 6. Historie og arkeologi: Magne Njåstad
 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag:  Margrethe C. Stang (Eivind Kasa)

Gå til medlemsoversikten for humanistisk klasse. 

Den naturvitenskapelige klasse

Klassestyre valgt for perioden  01.01.2021- 31.12.2023:
Leder: Jostein Grepstad
Nestleder: Øyvind Ellingsen
Sekretær: Berit Løkensgard Strand
Vara:

Gruppeledere med vara (i parentes) for perioden  01.01.2021 – 31.12.2023

 1. Matematikk:  Brynjulf Owren (Øyvind Solberg)
 2. Fysikk: Kåre Olaussen (Ragnvald Mathiesen)
 3. Kjemi: Per-Olof Åstrand (Svein Sunde)
 4. Generell biologi: Hans K. Stenøien (Gunnar Austrheim)
 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi:  Atle M. Bones (Bodil Merete Kavli)
 6. Medisin:  Magne Børseth (Kjell Åsmund Salvesen)
 7. Geovitenskap:  Morten Smelror (Tor Grenne)
 8. Teknologi: Knut Marthinsen (Geir Egil Dahle Øien)

Gå til medlemsoversikten for naturvitenskapelig klasse.