Gruppe II Psykologi og pedagogikk

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Aarø Leif Edvard
Behne Dawn
Bjerke Tore Karsten
Blakar Rolv Mikkel
De Corte Erik W.A. 
Flaten Magne Arve
Flem Annlaug Reidun
Gjesme Torgrim
Hagtvet Knut Arne
Hammer Tove Helland
Harbo Torstein
Hargie Owen D. W.
Hirst Paul Heywood
Hoel Torlaug Løkensgard
Høien Torleiv
Karlsdottir Ragnheidur
Kvalsund Ragnvald Jonny
Kvernbekk Tone
Laberg Jon Christian
Lorentzen Svein
Marton Ference
Matthiesen Stig Berge
Meer  Audrey van der
Moen Torill
Mykletun Reidar Johan
Nordahl Hans Morten
Nordfjærn Trond
Nordvik Hilmar
Olweus Dan
Postholm May Britt
Rasmussen Kirsten
Ringdal Gerd Inger
Rundmo Torbjørn
Rønning Wenche Margrethe
Saksvik Per Øystein
Sjöberg Lennart
Skaalvik Einar Melgren
Smedslund Jan
Steinsholt Kjetil
Stenøien Jorun Merethe
Sternberg Robert
Stiles Tore
Sæverot Herner
Sølvberg Astrid Margrethe
Søvik Nils
Torgersen Glenn-Egil
Valås Harald
Vettenranta Soilikki
Vikan Arne
Wichstrøm Lars