Gruppe II Psykologi og pedagogikk

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Behne Dawn
Bendixen Mons
Bjerke Tore Karsten
Blakar Rolv Mikkel
De Corte Erik W.A. 
Flaten Magne Arve
Gjesme Torgrim
Hagtvet Knut Arne
Hammer Tove Helland
Hargie Owen D. W.
Hoel Torlaug Løkensgard
Hoveid Marit Honerød
Høien Torleiv
Karlsdottir Ragnheidur
Kennair Leif Edward Ottesen
Kvalsund Ragnvald Jonny
Kvernbekk Tone
Laberg Jon Christian
Lorentzen Svein
Marton Ference
Matthiesen Stig Berge
Meer  Audrey van der
Moen Torill
Mykletun Reidar Johan
Nordahl Hans Morten
Nordfjærn Trond
Nordvik Hilmar
Postholm May Britt
Rasmussen Kirsten
Ringdal Gerd Inger
Rundmo Torbjørn
Saksvik Per Øystein
Sigmundsson Hermundur
Skaalvik Einar Melgren
Smedslund Jan
Steinsholt Kjetil
Stenøien Jorun Merethe
Sternberg Robert
Stiles Tore
Sæverot Herner
Sølvberg Astrid Margrethe
Torgersen Glenn-Egil
Valås Harald
Vettenranta Soilikki
Vikan Arne
Volckmar Nina
Wichstrøm Lars
Aarø Leif Edvard