Åpne møter i Akademiet

 

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. Til akademimøtene kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap. 

Akademimøtene holdes omtrent én mandag i måneden i semesteret. Møtene varer en drøy time. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

Møtene i Akademiet holdes i Trondheim Katedralskoles gamle festsal. Inngang fra skolegården er åpen fram til kl 1900. Inngang fra Erling Skakkes betjenes fra ca. kl 1840-1855.

DKNVS' kontorer i Elvegata 17

DKNVS har kontorer i den gamle fylkesmannsboligen i Elvegata 17. Besøkstid fra kl 0900 – 1500. 

Trondheim katedralskoles gamle festsal

Akademimøtene holdes i Katedralskolens gamle festsal fra 1786. 

Akademimøter i høst

 

12. september

24. oktober

28. november

 

Akademiet er en møteplass for humanister og naturvitere