Åpne akademimøter i Elvegata 17

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. Hit kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap.

Akademimøtene holdes én mandag i måneden i semesteret. Møtene varer en drøy time, og har ett, to eller tre foredrag. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene. Høstens møter arrangeres som webinar. Dersom det blir mulig, vil vi også arrangere fysiske møter.

Møteplan 2020

7. september, 5. oktober, 2. november, 7. desember. 

Alle høstens møter arrangeres som webinar som krever påmelding. Dersom det blir fysisk mulig, vil møtene også holdes her i Elvegata 17. Foto: Thor Nielsen/DKNVS

Akademiet 7. september – webinar

Foto av Siw tone Innstrand

Siw Tone Innstrand er professor i helsevitenskap ved Institutt for psykologi og leder for Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. Foto: NTNU

Forebygging og helsefremming i arbeidslivet – to sider, men samme sak?

Siw Tone Innstrand

Å fremme helse og forebygge sykdom blir ofte nevnt som om det er synonymer og uten å tydeliggjøre noen forskjell. Dette foredraget belyser betydningen av begge deler i arbeidet med å bygge bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden.

Siw Tone Innstrand er professor i helsevitenskap ved Institutt for psykologi og leder for Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. Hun har en doktorgrad fra NTNU på interaksjonen mellom arbeid og familie. Limstrand holder foredrag og underviser innenfor ulike felt som arbeidshelse, arbeidsmiljø, helsefremming, intervensjonsforskning og kvantitativ metode.

Foto av Augustine Arukwe. Foto: NTNU

Augustine Arukwe er professor i miljøtoksikologi ved Institutt for Biologi, NTNU. Foto: NTNU

Microplastics in the Environment: Real issue of societal concern or an identity science problem?

Augustine Arukwe

Er det et miljøproblem at vi bruker ressurser på å måle mikropartikler i verdenshavene, når vi kan se at det er enorme mengder plastavfall overalt? Er forskningen på mikroplast drevet av en samfunnshype, og ikke av et vitenskapsbasert behov? Arukwe vil snakke om mikroplast – men mest om alle de andre miljøgiftene – både gamle og nye – som skaper direkte helseproblemer for mennesker og dyr. 

Augustine Arukwe er professor i miljøtoksikologi ved Institutt for Biologi, NTNU. Han er dr. scient. ved UiB fra 1998, og har siden jobbet i Canada, USA og Norge i forskjellige forsknings- og vitenskapelige stillinger.

Akademiet 5. oktober

Foto av Stein Olle Johansen

Stein Olle Johansen er sjef for bibliotekseksjon for kultur- og vitenskapshistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: NTNU

Christopher Hammer

I år er det 300 år siden botaniker og kartograf Christopher Hammer ble født. Foto: Trondheim Byarkiv. 

Christopher Hammers liv og virke

Stein Olle Johansen

I 2020 er i år 300 år siden Hammer ble født. Hammer var betydelig donator til DKNVS. 

Akademiet 2. november

Valgmøte

Innvalg av medlemmer. Valg til styret. Valg til klassestyret. Valg av gruppeledere.

Akademiet 7. desember

Engelskspråklig webinar

Denne kvelden inviterer vi til et rent engelskspråklig webinar, slik at våre internasjonale medlemmer kan delta. 

Akademiet er en møteplass for humanister og naturvitere