Åpne møter i Akademiet

 

Foredragene i DKNVS Akademi er åpne for publikum. Fra 2023 må du hente ut gratis hoopla-billett på forhånd. Til akademimøtene kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap. 

Møtene arrangeres én mandag i måneden i semesteret og varer en drøy time. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

Sted: Trondheim Katedralskoles gamle festsal, inngang fra Erling Skakkes gate. Det er ikke heis til Festsalen, som ligger i 2. etasje.

DKNVS' kontorer i Elvegata 17

DKNVS har kontorer i den gamle fylkesmannsboligen i Elvegata 17.

Trondheim katedralskoles gamle festsal

Akademimøtene holdes i Katedralskolens gamle festsal fra 1786. 

Akademiet 27. mars

Kl 1900 i Trondheim katedralskoles gamle festsal. Arrangementet er gratis, men du må hente ut billett på hoopla på forhånd.

Reidulv Bøe:

Geologisk kartlegging av havbunnen – nye data fra havområdene (Mareano-programmet) og kystsonen

Mareano ble opprettet i 2005 som et nasjonalt, tverrfaglig program for kartlegging av havbunnen i norske havområder. Norske områder i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og rundt Svalbard og Jan Mayen dekker til sammen ca. 2 millioner kvadratkilometer. Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene.

Programmet skal øke kunnskapen om havbunnen, og bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og næringsutvikling. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket gjennomfører den daglige faglige driften. I løpet av 18 år med kartlegging er ca. 15 prosent, eller rundt 300 000 km2 av havbunnen kartlagt.

Kartleggingen er utført i prioriterte områder langs kysten og til havs, på vanndyp fra bare noen titalls meter til det største dyp på 5569 meter. I perioden 2020-2022 er det også utført et pilotprosjekt for å starte et tilsvarende kartleggingsprogram for kystsonen. Kartleggingen av havområdene har resultert i en enorm mengde data, som er tolket, rapportert og publisert kontinuerlig etter innsamling på tokt. Foredraget vil fokusere på og vise fram noen utvalgte resulterer fra kartleggingen som er utført.

Reidulv Bøe er seksjonsleder i maringeologi ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim. Bøe er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen med en cand. scient. i sedimentologi/petroleumsgeologi. Han har vært redaktør for Norwegian Journal of Geology, og deltatt i Ocean Drilling Program. Han har organisert forskningstokt i havområdene, kartlagt mesozoiske forkastningsbassenger langs norskekysten, og forsket på undersjøiske skred i norske fjorder og havområder. Han har en sentral rolle i kartleggingsprogrammet Mareano, og har ledet arbeidet med marine grunnkart i kystsonen, der det et sterkt fokus på naturtypekartlegging og sedimentasjonsprosesser.

Hilde Bjørkhaug:

Dyrevelferd som konfliktområde

Nordmenn spiser mer kjøtt enn noensinne, men parallelt med den økt appetitten for kjøtt øker interessen for dyrevelferd i husdyrproduksjon, både som diskusjonstema, utgangspunkt for aktivisme og også som forskningsobjekt.

I prosjektet GoodAnimal (Animal Welfare for Sustainable Futures) studeres dyrevelferd som et eskalerende konfliktfelt i samfunnsdebatten. Dyrevelferdsforskningen har over tid utvidet og utviklet kunnskapsgrunnlaget for hva som må til for at dyr skal ha god velferd. Parallelt har det skjedd en utvikling av forståelser av hva som er god dyrevelferd blant husdyrprodusenter og i det norske samfunnet. I foredraget vil Bjørkhaug snakke om hva dyrevelferd betyr for ulike gruppene og for norsk husdyrproduksjon.

Hilde Bjørkhaug tok sin doktorgrad i sosiologi ved NTNU i 2007. Hun har spesialisert seg i sosiologi om mat og landbruk og spørsmål om bærekraftige matsystem. Bjørkhaug har publisert bøker om matmakt, finanskapitalisme i matsystemet og matjordens status. Hun har vært sentral i ledelse av en rekke forskningsprosjekt, nasjonalt og internasjonalt.

Bjørkhaug er nestleder i forskningskomiteen for landbruk og mat i den internasjonale sosiologiforeningen og er, og har vært, styremedlem og styreleder flere norske forsknings- og utviklingsbedrifter. Hun har initiert mange formidlingsaktiviteter og workshops og har bidratt som spaltist og kronikkforfatter i en rekke aviser og magasin. Bjørkhaug er professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og leder forskningsgruppen Miljø, bærekraft og styring ved instituttet.

 

Hent din gratis billett på hoopla

Simen A.Å. Ellingsen holder foredrag på akademimøtet 28.11.22

Reidulv Bøe er seksjonsleder ved NGU – Norges geologiske undersøkelse. Foto: NGU

Simen A.Å. Ellingsen holder foredrag på akademimøtet 28.11.22

Hilde Bjørkhaug er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Foto: NTNU.