Åpne møter i Akademiet

 

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. Til akademimøtene kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap. 

Akademimøtene holdes omtrent én mandag i måneden i semesteret. Møtene varer en drøy time. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

Møtene i Akademiet holdes i Trondheim Katedralskoles gamle festsal, inngang fra Erling Skakkes gate. Det er ikke heis til Festsalen, som ligger i 2. etasje.  

DKNVS' kontorer i Elvegata 17

DKNVS har kontorer i den gamle fylkesmannsboligen i Elvegata 17.

Trondheim katedralskoles gamle festsal

Akademimøtene holdes i Katedralskolens gamle festsal fra 1786. 

Akademiet 24. oktober – foredrag og medlemsmøte

 

Eli Støa:

Arkitektur og sosial bærekraft

Sosial bærekraft er på agendaen, men hva betyr det egentlig og hvorfor er det viktig? Og ikke minst, hvordan kan det omsettes til konkrete valg og løsninger?

I innlegget diskuterer Eli Støa hvordan arkitektur, boligløsninger og gode prosesser kan bidra til sosial bærekraft ved å legge grunnlag for nabofellesskap og sosial miks.

Medlemsmøte:

Valg av preses og visepreses. Innvalg nye medlemmer. 

Etter foredraget går vi over til et lukket medlemsmøte. DKNVS Akademi skal velge preses og visepreses for de neste tre årene. Det blir også klart hvem som velges inn som nye medlemmer i akademiet. Alle medlemmer som mottar nyhetsbrevet vil få orientering om kandidater og ev. forhåndsstemming.

Eli Støa holder foredrag på akademiet 24.10.2022

Eli Støa har vært professor i Bolig og Bosetting ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst på NTNU siden 2006. Hun er utdannet arkitekt ved NTH i 1984. Foto: NTNU

Akademiet 28. november

 

Randi Bjørshol Wærdahl:

«Å nyte sin rette arv og eiendom.» Karine Alvsdotter og Inger Ottesdotters tvist om Giske-godset på 1520- og 30-tallet

Tidlig på 1520-tallet ble jomfru Karine Alvsdotter til Grefsheim på Hedmarken rette arving til Giske gård og gods på Sunnmøre. Men Karine fikk verken tilgang på gården, godset eller de inntekter de genererte, fordi alt ble holdt ulovlig av fru Inger Ottesdotter til Austrått.

Med utgangspunkt i Karines arbeid for å sikre seg Giske, vil Bjørshol Wærdahl vise hvilken rolle tingordningen spilte i konflikten mellom de to adelskvinnene og hvordan deres handlinger speilet lovens bestemmelser om fullmyndige kvinners rettslige handleevne.

Simen Andreas Ådnøy Ellingsen:

Bølger i hav og klima

Vannbølger har fascinert mennesker til alle tider, og dette har vært og er fortsatt et svært aktivt forskningsfelt. Når de møter strømninger i vannet, har mange sjøfolk erfart at bølgene plutselig kan vokse seg høye og farlige, men bølger og strøm virker også sammen på en mer subtil måte, slik at det skapes nye strømninger.

Disse bevegelsene, såkalt Langmuir-sirkulasjon, var lenge mest en kuriositet fram til man i de siste par tiår innså at de spiller en viktig rolle for været og klimaet på jorda. De er nemlig med på å blande vann fra overflaten ned i dypet, og dermed frakte varme og gass som CO2 mellom hav og atmosfære. Å forstå bølgenes rolle i vær og klima er plutselig viktigere enn noen gang.

Simen A.Å. Ellingsen holder foredrag på akademimøtet 28.11.22

Simen Andreas Ådnøy Ellingsen er professor ved energi- og prosessteknikk ved NTNU. Ellingsen har både doktorgrad i «War studies» fra King’s College i Storbritannia, samt doktorgrad i kvantefyskk fra NTNU. Han er også musiker i progrockbandet Shamblemaths. Foto: NTNU

Randi B. Wærdahl holder foredrag i DKNVS Akademi 28.11.2022

Randi Bjørshol Wærdahl er professor ved institutt for historie og klassiske studier ved NTNU. Hennes fagområde er norsk og nordisk middelalderhistorie, og forskningen dreier seg i hovedsak om kvinners politiske og økonomiske handlingsrom i perioden ca. 1100 til 1550. Foto: NTNU

Akademiet er en møteplass for humanister og naturvitere