Åpne møter i Akademiet

 

På akademimøtene får du vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap. Det er akademimedlemmer eller inviterte gjester som holder foredragene.

Møtene arrangeres én mandag i måneden i semesteret og varer ca. 1,5 time. Møtestart kl 1900. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

Foredragene er gratis og åpne for publikum.
Sted: Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate.

DKNVS' kontorer i Elvegata 17

DKNVS har kontorer i den gamle fylkesmannsboligen i Elvegata 17.

Høstens akademimøter holdes i Rådhussalen. Inngang fra Kongens gate. Foto: Trondheim Folkebibliotek

Gunnerusforelesningene 29. februar kl 1800

KRIG: Om sivilbefolkning, flukt og helseberedskap

Årets Gunnerusforelesninger handler om krig og krigens natur. Hvor går utviklingen?

Før Gaza-krigen brøt ut i oktober 2023, var den lille landstripen ved Middelhavet hjemsted for mer enn 2 millioner mennesker. Med krigen ble alle disse livene lagt i ruiner. Hvordan kunne dette skje?

Historiker, forfatter og Midtøsten-ekspert Marte Heian-Engdals foredrag handler om Gazastripen, om krig og om flukt og om de som blir rammet hardest når krigen kommer – sivilbefolkningen.

Petter Iversen er sjef for Forsvarets sanitet. Han snakker om Helseberedskap og krig. Iversen er ansvarlig for luftevakueringsenheten som evakuerer ukrainske pasienter, og har erfaring som kirurg i felt.

For å binde sammen arrangementet og lede paneldebatten etter foredragene, har vi invitert styreleder i NUPI, Karl Erik Haug. Haug er NTNU-professor og historiker, og har norsk utenriks- og forsvarspolitikk som spesialfelt.

 

Torsdag 29. februar kl 1800 i Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate.

Arrangementet er gratis, men du må hente ut hoopla-billett på forhånd. 

Marte Heian-Engdal. Foto Sturlason

Karl Erik Haug. Foto Forsvaret

Petter Iversen. Foto: Forsvaret/Frederik Ringnes

Akademiet 18. mars 

James Speed:

Large herbivores in the utmark: Biodiversity, ecosystems and management

A mix of wild herbivore species and livestock roam the Norwegian utmark. In this talk I will discuss the factors that regulate the populations of these species, and their impacts on the biodiversity, ecology and management of forest and alpine ecosystems.  

 

Jan Ketil Rød:

Geografiske variasjoner av klimarisiko i fremtiden.

Hvilke kommuner blir mest påvirket av klimaendringer i fremtiden? Hvilke kommuner er mest sårbare for det som kommer? Og hvilke kommuner gjør mest for å tilpasse seg? I 2023 lanserte Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt) den første av en planlagt årlig rangering av alle norske kommuner ut fra relative forskjeller i den samlede klimarisikoen. Rangeringen tar utgangspunkt i indikatorer for fire faktorer som, ifølge IPCCs rammeverk, påvirker klimarisiko: fare, eksponering, sårbarhet og mangelfull respons.

Mandag 18. mars kl 1900 i Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate. 

Akademiet 29. april: 

 

Trenger vi virkelig mineraler fra havbunnen?

Foredragsholdere: Steinar Løve Ellefmo og Mats Ingulstad.

Ordstyrer i debatten etterpå: Siri Granum Carson

Mandag 29. april kl 1900 i Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate.