Åpne akademimøter i Elvegata 17

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. Hit kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap. Høstens møter arrangeres som webinar. DKNVS bruker en lisensiert utgave av Zoom. 

Akademimøtene holdes én mandag i måneden i semesteret. Møtene varer en drøy time. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

Webinar -akademi

Akademiet 5. oktober – webinar

Christopher Hammers liv og virke

Stein Olle Johansen

I 2020 er i år 300 år siden Hammer ble født. Hammer var betydelig donator til DKNVS.

Christopher Hammer var opptatt av folkeopplysning, og var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Hammers omfattende bibliotek (4000 bind), en samling portretter, og 20 000 riksdaler ble testamentert til DKNVS, nå kjent som «Hammers samlinger» og en del av Gunnerusbiblioteket. Det omfatter også artefakter som en eskimoisk skinnbåt, matematiske måleinstrumenter, globuser og en rekke kobberplater benyttet til trykking av datidens kart over stift.

Hammer er mest kjent for å være folkeopplyser og «akevittens far» gjennom sitt virke på gården, og hans forfatterskap som omfattet kokebøker og almanakker med råd til bonden. Disse gjenspeilet Hammers engasjement for selvberging, kvalitetsheving og nasjonal selvfølelse. Hammer var også erklært avholdsmann. (Kilde: Wikipedia). 

Foto av Stein Olle Johansen

STEIN OLLE JOHANSEN er sjef for bibliotekseksjon for kultur- og vitenskapshistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: NTNU

Christopher Hammer

I år er det 300 år siden botaniker og kartograf Christopher Hammer ble født. Foto: Trondheim Byarkiv. 

Akademiet 2. november – webinar

Hva kan moderne dateringsmetoder fortelle oss om skred – og «Mannen», det ustabile fjellet i Møre og Romsdal?

Reginald Hermanns

 

Reginald Hermanns er lagleder for geofarer og jordobservasjon ved Norges geologiske undersøkelse. Avdelingen arbeider med skred som samfunnsproblem innenfor en rekke områder knyttet til skredkartlegging, forvalting og forskning.

Hermanns har i over ti år arbeidet med tittelens tema – og benyttet metoden på fire kontinenter og i Norge. Forelesningen inkluderer også refleksjoner rundt «Mannen», et ustabilt fjell i Norge, og som har vært mye offentligheten de siste årene.

Bilde av Reginald Hermanns. Foto: NGU

REGINALD HERMANNS er lagleder ved Geofarer og jordobservasjon ved NGU. Foto: NGU. 

VALGWEBINAR 

Etter kveldens foredrag vil valgresultatene bekjentgjøres. I år vil alle valg foregå elektronisk. Dette er valgene som skal foregå i høst:

  • Innvalg av nye medlemmer
  • Valg til klassestyret (og dermed til styret i DKNVS)
  • Valg av gruppeledere

Informasjon om nominering og avstemming blir distribuert i nyhetsbrev til medlemmene. Det er kun medlemmer i DKNVS Akademi som kan delta på valg-delen av webinaret.

Foto av flere nye medlemmer i humanistisk klasse fra 2020.

På møtet 2. november skal nye medlemmer velges inn. Her er noen av årets medlemmer på diplomutdeling i januar 2020.

Akademiet 7. desember

Engelskspråklig webinar

Denne kvelden inviterer vi til et rent engelskspråklig webinar, slik at våre internasjonale medlemmer kan delta. 

Akademiet er en møteplass for humanister og naturvitere