Gunnerusmedaljen 2021 til Blix og Walløe

Det Kongelige Norske Videnskabelige Selskab tildeler Lars Walløe og Arnoldus Schytte Blix Gunnerusmedaljen for 2021. Medaljen tildeles forskere som har bidratt med fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt. Utmerkelsen består av medaljen og et diplom.

Arnoldus Schytte Blix tildeles Gunnerusmedaljen for sin fremragende forskningsinnsats innenfor fagfeltet biologi. På sine to forskningsfelt zoofysiologisk forskning og norsk polarforskning, har Blix publisert omkring 185 primære forskningsartikler, de fleste publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift. På 1980-tallet finansierte og bygget han en forskningsavdeling for forskning på arktiske dyr, Avdeling for arktisk biologi.

Schytte Blix har også vært hovedpersonen bak etableringen av Stiftelsen Polarmuseet i Tromsø og Stiftelsen M/S Polstjerna for restaurering og bevaring av selfangstskuta Polstjerna samme sted.

Han er Honorary Fellow of St. Catharine’s College, Cambridge, og han ble tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning i 1994. I 2006 ble han utnevnt til St. Olavs Orden – Ridder av 1. klasse. Blix er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Det Norske Videnskaps-Akademi og Akademia Europaea. Blix er professor emeritus ved Universitetet i Tromsø.

Lars Walløe tildeles Gunnerusmedaljen for sin fremragende forskningsinnsats innenfor fagfeltet medisin. I svært mye av sin forskning har Walløe evnet å utnytte sin brede faglige kompetanse ved å kombinere biologi og medisin med statistikk og kybernetikk. Mange av hans 112 publikasjoner listet i PubMed omhandler sirkulasjonsfysiologi og ultralyd dopplerteknologi for å måle blodstrøm, og undersøke reguleringen av sirkulasjonen hos mennesker. Andre originalarbeider omfatter artikler om pestpandemier, menarke og reproduksjons-epidemiologi.

Walløes vitenskapelige innsats internasjonalt understrekes av at han i 2002 ble utnevnt til kommandør av den franske Ordre des Palmes Académiques, og at han i 2009 ble tildelt the Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon i Japan.

Walløe fikk Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning i 1992 og han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 2005. Walløe er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Arnoldus Schytte Blix får Gunnerusmedaljen 2021. Foto: Peter Munch-Ellingsen. 

Lars Walløe får Gunnerusmedaljen 2021. 

Gunnerusmedaljen 

Gunnerusmedaljen er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn, og tildeles ut fra ett eller en kombinasjon av flere av følgende kriterier:

  • Fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt
  • Utvikling av vitenskapelige institusjoner hjemme eller ute
  • Spesiell innsats til fremme av vitenskapen
  • Fortjenstefullt virke til beste for DKNVS’ formål og fremgang

Akademiets medlemmer kan hvert år fremme forslag på kandidater til Gunnerusmedaljen. Det er styret for DKNVS som gjør vedtak om eventuell tildeling. Tildelingen skjer i forbindelse med Selskabets høytidsmøte. Omtale av tidligere vinnere.

Medaljen preges i gull med Gunnerus’ brystbilde i profil på adversen, og med Selskabets store seglbilde på reversen. Medaljen bæres med høyrødt vatret ordensbånd med grønne kanter. Mottaker tildeles også et diplom med Selskabets store segl.

Innehavere av Gunnerusmedaljen fra 2001

Professor May-Britt Moser 2020
Professor Edvard Moser 2020
Professor Ernst Håkon Jahr 2016
Professor Kristian Fossheim 2015
Professor Steinar Supphellen 2015
Billedkunstner Håkon Bleken, 2012
Professor Karsten Jakobsen 2011
Professor Jon Ofstad Lamvik 2011
Professor Ivar Giaever 2010
Professor Olav Smidsrød 2008
Professor Jens Glad Balchen 2006
Professor Harald A. Øye, 2004
Professor Peder Borgen. 2003
Professor Atle Selberg, 2002
Professor Gunnar Sundnes, 2001

 

Fram til 1999

Professor Jørn Sandnes, 1999
Professor Olaf I. Rønning, 1998
Professor Stig Strömholm,1997
Professor Magne Skodvin 1996
Professor Gustav Lorentzen 1994
Professor Grethe Authén Blom 1992
Professor Katrine Seip Førland 1991
Professor Tormod Førland 1991
Professor Kristen B. Eik-Nes 1990
Professor Arne E. Holm 1989
Adm. direktør Johannes Moe 1988
Professor John Ugelstad 1987
Professor Olav Gjærevoll 1986
Forfatter Helge Ingstad 1985
Professor Olav Næs 1984
Professor Sverre Westin 1983
Professor Einar Haugen 1977
Professor Erling Sivertsen 1975
Professor Ove Arbo Høeg 1973
Professor H. P. L’Orange 1970
Professor Harald Wergeland 1970
Professor Sverre Steen 1968
Professor Asbjørn Følling 1966
Professor Odd Hassel 1964
Professor Carl Marstrander 1963
Professor Th. Skolem 1962
Forfatter Johan Falkberget 1960
Professor E. A. Hylleraas 1960
Professor Didrik Arup Seip 1959
Professor Viggo Brun 1958
Professor Otto Lous Mohr 1957
Professor Ragnvald Iversen 1957
Professor Olaf Holtedahl 1955
Professor Halvdan Koht 1952
Professor K. E. Schreiner 1950
Professor Konrad Nielsen 1949
Professor B. Helland-Hansen 1948
Professor Magnus Olsen 1945
Professor Vilhelm Bjerknes 1938
Overlæge Valentin Fürst 1935
Professor Th. Frølich 1935
Dr. philos. Jørgen Reitan 1934
Direktør Nils Pedersen, Borregård 1933
Konservator Th. Petersen 1932
Professor S. Schmidt-Nielsen 1931
Astronom Sigurd Einbu 1931
Rektor J. K. Qvigstad 1930
Konservator A. Nummedal 1929
Ingeniør Einar Morterud 1929
Overlærer M. K. Håkonson-Hansen 1928
Konsul Lars Christensen 1927
Professor W. C. Brøgger 1927