May-Britt Moser og Edvard Moser får Gunnerusmedaljen

Akademimedlemmene May-Britt Moser og Edvard Moser er tildelt Gunnerusmedaljen, som er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn. Medaljen ble delt ut på DKNVS høytidsdag 28. februar 2020.

DKNVS var tidlig ute med å støtte forskningen til de to Nobelprisvinnerne, for allerede i 1999 mottok de hver sin vitenskapelige pris av selskapet. DKNVS er svært stolte over å ha gitt et bidrag til forskningen til May-Britt Moser og Edvard Moser.

Gunnerusmedaljen tildeles ut fra ett eller en kombinasjon av flere av følgende kriterier:

  • Fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt
  • Utvikling av vitenskapelige institusjoner hjemme eller ute
  • Spesiell innsats til fremme av vitenskapen
  • Fortjenstefullt virke til beste for DKNVS’ formål og fremgang

Akademiets medlemmer kan hvert år fremme forslag på kandidater til Gunnerusmedaljen. Det er styret for DKNVS som gjør vedtak om eventuell tildeling. Tildelingen skjer i forbindelse med Selskabets høytidsmøte. Omtale av tidligere vinnere.

May-Britt Moser har vært medlem av DKNVS Akademi fra 2003.

Foto: Rita Elmkvist-Nilsen/Kavli Institute for Systems Neuroscience.

Edvard Moser har vært medlem av DKNVS Akademi fra 2003.

Foto: Bård Ivar Basmo/Kavli Institute for Systems Neuroscience. 

Innehavere av Gunnerusmedaljen

Professor May-Britt Moser 2020
Professor Edvard Moser 2020
Professor Ernst Håkon Jahr 2016
Professor Kristian Fossheim 2015
Professor Steinar Supphellen 2015
Billedkunstner Håkon Bleken, 2012
Professor Karsten Jakobsen 2011
Professor Jon Ofstad Lamvik 2011
Professor Ivar Giaever 2010
Professor Olav Smidsrød 2008
Professor Jens Glad Balchen 2006
Professor Harald A. Øye, 2004
Professor Peder Borgen. 2003
Professor Atle Selberg, 2002
Professor Gunnar Sundnes, 2001

Professor Jørn Sandnes, 1999
Professor Olaf I. Rønning, 1998
Professor Stig Strömholm,1997
Professor Magne Skodvin 1996
Professor Gustav Lorentzen 1994
Professor Grethe Authén Blom 1992
Professor Katrine Seip Førland 1991
Professor Tormod Førland 1991
Professor Kristen B. Eik-Nes 1990
Professor Arne E. Holm 1989
Adm. direktør Johannes Moe 1988
Professor John Ugelstad 1987
Professor Olav Gjærevoll 1986
Forfatter Helge Ingstad 1985
Professor Olav Næs 1984
Professor Sverre Westin 1983
Professor Einar Haugen 1977
Professor Erling Sivertsen 1975
Professor Ove Arbo Høeg 1973
Professor H. P. L’Orange 1970
Professor Harald Wergeland 1970
Professor Sverre Steen 1968
Professor Asbjørn Følling 1966
Professor Odd Hassel 1964
Professor Carl Marstrander 1963
Professor Th. Skolem 1962
Forfatter Johan Falkberget 1960
Professor E. A. Hylleraas 1960
Professor Didrik Arup Seip 1959
Professor Viggo Brun 1958
Professor Otto Lous Mohr 1957
Professor Ragnvald Iversen 1957
Professor Olaf Holtedahl 1955
Professor Halvdan Koht 1952
Professor K. E. Schreiner 1950
Professor Konrad Nielsen 1949
Professor B. Helland-Hansen 1948
Professor Magnus Olsen 1945
Professor Vilhelm Bjerknes 1938
Overlæge Valentin Fürst 1935
Professor Th. Frølich 1935
Dr. philos. Jørgen Reitan 1934
Direktør Nils Pedersen, Borregård 1933
Konservator Th. Petersen 1932
Professor S. Schmidt-Nielsen 1931
Astronom Sigurd Einbu 1931
Rektor J. K. Qvigstad 1930
Konservator A. Nummedal 1929
Ingeniør Einar Morterud 1929
Overlærer M. K. Håkonson-Hansen 1928
Konsul Lars Christensen 1927
Professor W. C. Brøgger 1927

Medaljen preges i gull med Gunnerus’ brystbilde i profil på adversen, og med Selskabets store seglbilde på reversen. Medaljen bæres med høyrødt vatret ordensbånd med grønne kanter. Mottaker tildeles også et diplom med Selskabets store segl.