Styrets sammensetning fra 1. januar 2019

Lenker for styremedlemmene åpner eksterne nettsider.

 

Valgte medlemmer

Preses: Professor NTNU, Ida Bull

Visepreses: professor NTNU, Bjørn Torger Stokke
Leder, den humanistiske klasse: professor NTNU, May Thorseth
Leder, den naturvitenskapelige klasse: professor NTNU, Jostein Grepstad

 

Oppnevnte medlemmer

av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: dekan HF fakultet, Anne Kristine Børresen
av Kunnskapsdepartementet: adm.direktør Næringsforeningen, Berit Rian
av Vitenskapsmuseet: direktør NTNU Vitenskapsmuseet, Reidar Andersen

 

Varamedlemmer

For Jostein Grepstad: Asta Kristine Håberg, NTNU
For May Britt Thorseth: Øystein Ekroll, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
For Anne Kristine Børresen: Øyvind Weiby Gregersen, dekan NV fakultet NTNU
For Berit Rian: Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge
For Reidar Andersen: Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet NTNU

Preses i DKNVS, professor Ida Bull
Professor Ida Bull har ledet styret i DKNVS siden 1. januar 2017.

Styret i DKNVS med noen vara: Fra venstre bak: Reidar Andersen (styremedlem), Asta Kristine Håberg (vara for Grepstad), Ida Bull (preses), Anne Kristine Børresen (styremedlem), Jostein Grepstad (styremedlem). Fra venstre foran: Bjørn Torger Stokke (visepreses), May Britt Thorseth (styremedlem), Berit Rian (styremedlem), Øystein Ekroll (vara for Thorseth).