Styrets sammensetning fra 1. januar 2018

 

Valgte medlemmer

Preses: Professor NTNU, Ida Bull

Visepreses: professor NTNU, Bjørn Torger Stokke
Leder, den humanistiske klasse: professor NTNU, May Thorseth
Leder, den naturvitenskapelige klasse: professor NTNU, Jostein Grepstad

 

Oppnevnte medlemmer

av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: dekan HF fakultet, Anne Kristine Børresen
av Kunnskapsdepartementet: adm.direktør Næringsforeningen, Berit Rian
av Vitenskapsmuseet: direktør Vitenskapsmuseet NTNU, Reidar Andersen

 

Varamedlemmer

For Jostein Grepstad: Asta Kristine Håberg, NTNU
For May Thorseth: Øystein Ekroll, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
For Anne Kristine Børresen: Øyvind W. Gregersen, dekan NV fakultet NTNU
For Berit Rian: Ingjer Ofstad, BDO Advokater
For Reidar Andersen: Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet NTNU

Preses i DKNVS, professor Ida Bull

Professor Ida Bull har ledet styret i DKNVS siden 1. januar 2017.

Det «gamle styret»: Nesten hele styret med vara for perioden 01.01.2017-31.12.2017. Fra venstre bak: Håkon With Andersen (vara), Solveig Bakken (vara), Ida Bull (preses), Berit Rian, Bjørn Torger Stokke. Fra venstre foran: Anne Kristine Børresen (vara), Reidar Andersen, Knut Ove Eliassen, Randi Eidsmo Reinertsen. Ikke til stede: styremedlem Anne Borg.