Styrets sammensetning fra 1. januar 2017

 

Valgte medlemmer:

Preses Ida Bull

Preses: Professor Ida Bull

Visespreses: forskningssjef Randi Eidsmo Reinertsen
Leder, den humanistiske klasse: professor Knut Ove Eliassen
Leder, den naturvitenskapelige klasse: professor Bjørn Torger Stokke

Oppnevnte medlemmer:
av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: prorektor for utdanning Anne Borg.
av Kunnskapsdepartementet: adm.direktør Berit Rian
av Vitenskapsmuseet: museumsdirektør Reidar Andersen


Varamedlemmer:
For Randi Eidsmo Reinertsen:
For Knut Ove Eliassen: Håkon With Andersen
For Anne Borg: Anne Kristine Børresen
For Berit Rian: Ingjer Ofstad
For Reidar Andersen: Solveig Bakken