Her er medlemmene i DKNVS Akademi

Antall medlemmer totalt

DKNVS Akademi har 858 medlemmer per 1. januar 2023.

Det ble valgt inn 44 nye medlemmer for 2023.

 

Kjønnsfordeling

Akademiet har flest mannlige medlemmer, men kvinneandelen øker forsiktig. I 2023 er kvinneandelen 22,35 % samlet for de to klassene.

I humanistisk klasse har kvinneandelen steget med ett prosentpoeng hvert år de siste fire årene: I 2023 er kvinneandelen 28,9 %, mens den var 28 % i 2022, 27 % i 2021 og 26 % i 2020.

Naturvitenskapelig klasse har økt antall kvinnelige medlemmer med 1,6 prosentpoeng fra 2022, og har nå en kvinneandel på 17,6 %. I 2022 var andelen 16 %, det samme som i 2021. I 2020 lå kvinneandelen på 14 %.

Aldersfordeling

Halvparten av medlemmene (424) er under 70 år, mens 435 medlemmer er over 70 år. Det har blitt rekruttert mange yngre medlemmer de siste årene, men 50/50-fordelingen har holdt seg stabil.

I humanistisk klasse er det en overvekt av medlemmer over 70 år; 198 er over 70 år og 162 er under 70 år. For naturvitenskapelig klasse er det motsatt; her er 262 medlemmer under 70 år, mens 237 er over 70 år.

Akademiets eldste medlem er født i 1922, mens den yngste er født i 1988.

Antall medlemmer i klassene

Medlemmene er fordelt på to klasser; naturvitenskapelig klasse og humanistisk klasse.

Humanistisk klasse har 360 medlemmer

Naturvitenskapelig klasse har 498 medlemmer.