Her er medlemmene i DKNVS Akademi

Antall medlemmer totalt

DKNVS Akademi har 831 medlemmer per 1. januar 2022. Det ble valgt inn 28 nye medlemmer for 2022.

 

Aldersfordeling

Aktiv satsing på rekruttering av yngre medlemmer har de siste årene ført til at fordelingen av antall medlemmer over og under 70 år er balansert når begge klasser sees sammen: 49 % av medlemmene er under 70 år, mens 51 % er over 70 år.

I humanistisk klasse er det en overvekt av medlemmer over 70 år; 196 er over 70 år og 155 er under 70 år. For naturvitenskapelig klasse er det motsatt; her er 231 medlemmer over 70 år, mens 249 er under 70 år.

Akademiets eldste medlem er født i 1922, mens den yngste er født i 1985.

Antall medlemmer i klassene

Medlemmene er fordelt på to klasser; naturvitenskapelig klasse og humanistisk klasse.

Humanistisk klasse har 351 medlemmer

Naturvitenskapelig klasse har 480 medlemmer.

 

Kjønnsfordeling

DKNVS Akademi har flest mannlige medlemmer, men kvinneandelen stiger forsiktig. Humanistisk klasse har en kvinneandel på 28 %, opp fra 27 % i 2021 og 26 % i 2020. Naturvitenskapelig klasse ligger stabilt med en kvinneandel på 16 %, som er uendret fra 2021. Andel kvinner lå imidlertid på 14 % i 2020, så også her har det vært bevegelse.