Årbok for 2019

I årboka for 2019 finner du virksomhetsberetningen med rapporter fra forsknings- og formidlingsprosjekter som vi støttet i 2019. Her er også referat fra akademiets møter, samt omtale av nye medlemmer, medalje- og prisvinnere.

Årboka inneholder også matrikkel (fortegnelse over medlemmer). I 2018 innførte vi ordlyden «medlem fra» og ikke «Innvalgt år» i matrikkelen. De fleste medlemmer er innvalgt året før de ble medlemmer, og vil derfor se en endring fra tidligere år her.

Årboka for 2019 i pdf-format kan du laste ned her eller ved å trykke på bildet til høyre.

Akademienes frie stilling er et viktig utgangspunkt for virksomheten. DKNVS ble startet innenfor en stat og i en tid da staten hadde stor makt over det offentlige liv og de ytringer som kunne komme fram.

Som biskop fikk imidlertid Gunnerus selv sensurrett over selskapets Skrifter. Slik sett ble selskapet fra starten av uavhengig av den sentrale statsmakt – med det forbehold at en biskop selv var en del av statsmakten.

 

Ida Bull, preses. Fra forordet i årbok 2019.