Årbok for 2018

I årboka for 2018 finner du virksomhetsberetningen med rapporter fra forsknings- og formidlingsprosjekter som vi støtter. Her er også referat fra akademiets møter, samt omtale av nye medlemmer, medalje- og prisvinnere.

Årboka inneholder også matrikkel (fortegnelse over medlemmer). Nytt av året er at matrikkelen opererer med kategorien «medlem fra» og ikke «innvalgt år». Siden de fleste medlemmer er innvalgt året før de ble medlemmer, vil de fleste se en endring fra tidligere oppføringer her.

Årboka for 2018 i pdf-format kan du laste ned her eller ved å trykke på bildet til høyre.

«Fortsatt i dag er mennene i stort flertall blant Selskabets medlemmer. Det kan være noe å tenke på, når det skal innvelges nye medlemmer». Ida Bull, preses. Fra forordet i årbok 2018.

 

Tidligere årbøker