DKNVS årbok 2016

I denne årboka kan du lese virksomhetsberetningen fra 2016 med rapporter fra forsknings- og formidlingsprosjekter som DKNVS støtter. Her finner du også referat fra Akademiets møter, samt omtale av nye medlemmer, og medalje- og prisvinnere.

Årboka inneholder også matrikkel (fortegnelse over medlemmer) og oversikt over publikasjoner som er utgitt i «Skrifter» de siste årene.

Årboka for 2016 i pdf-format kan du laste ned her eller ved å trykke på bildet til høyre.

 

– Basisfinansieringen fra staten er opprettholdt, og Selskabet har hatt mulighet til å drive virksomheten videre med sunn økonomi. Generalsekretær Kristian Overskaug, DKNVS.