Årbok for 2017

I årbok for 2017 finner du virksomhetsberetningen med rapporter fra forsknings- og formidlingsprosjekter som DKNVS støtter. Her er også også referat fra Akademiets møter, samt omtale av nye medlemmer, medalje- og prisvinnere.

Årboka inneholder også matrikkel (fortegnelse over medlemmer) og oversikt over publikasjoner som er utgitt i «Skrifter» de siste årene.

Årboka for 2017 i pdf-format kan du laste ned her eller ved å trykke på bildet til høyre.

«I løpet av året ble åtte styremøter avholdt og 52 saker behandlet. Sentrale saker i den daglige driften er bl.a. økonomi og støtteordninger til forskning og formidling gjennom legater og fond, utdelinger av priser og medaljer, og planlegging og gjennomføring av DKNVS Akademiets program. Videre var Gunnerusforelesningene og Høytidsdagen viktige høydepunkter ved begynnelsen av året, og Akademiets semesterstart med hagefest likeså i august.» Fra virksomhetsberetningen, årbok for 2017.

 

Tidligere årbøker