Gruppe VII  Litteraturvitenskap og estetiske fag

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Aarset Hans Erik
Aaslestad Petter
Aksdal Bjørn
Alterhaug Bjørn
Andersen Britt I.
Andersen Øivind
Bache-Wiig Harald Carl
Bjørkøy Kåre  
Bleken Håkon
Bliksrud Liv
Borgersen Terje
Brockmann Jan
Bukdahl Else Marie
Buvik Per
Børtnes Jostein
Cave Terence Christopher
Cold Birgit
Dahlerup Pil
De Saeger Raf
Egeberg Erik Haakon
Eliassen Knut Ove
Fauskevåg Svein Eirik
Foss Gunnar
Furuseth Sissel
Gimnes Steinar
Hareide Jorunn
Hawthorn M.A. Jeremy Miles
Holmesland Oddvar
Houen Gunnar
Jones Walton Glyn
Jonsson Leif Sigvard
Kasa Eivind
Kjørup Søren
Kraggerud Egil
Kretschmer Marek Thue
Ledang Ola Kai
Lie Sissel
Lönnroth Lars Christoffer
Neumann Bernd
Nøjgaard Morten
Ólason Vésteinn
Rise Harald
Selvik Randi Margrete
Sinding-Larsen Staale
Skotte Hans
Skretting Kathrine
Solberg Olav
Stang Margrethe C.M.
Stene-Johansen Knut
Sørbø Jan Inge
Sørenssen Bjørn
Tellefsen Arve
Ullmann Liv Johanne
Vidén Gunhild
Wahlgren Bengt M.S.
Werenskiold Marit
Wessel Elsbeth