Gruppe VII  Litteraturvitenskap og estetiske fag

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Aksdal Bjørn
Alterhaug Bjørn
Andersen Britt I.
Andersen Øivind
Bache-Wiig Harald Carl
Bjørkøy Kåre  
Bleken Håkon
Bliksrud Liv
Borgersen Terje
Breivik Magnar
Brockmann Jan
Bukdahl Else Marie
Buvik Per
Børtnes Jostein
Cave Terence Christopher
Dahlerup Pil
De Saeger Raf
Egeberg Erik Haakon
Eliassen Knut Ove
Fallan Kjetil
Foss Gunnar
Furunes Anne-Karin
Furuseth Sissel
Gjelsvik Anne
Gjervan Ellen Karoline
Gullvåg Håkon Arnljotsønn
Hareide Jorunn
Hawthorn M.A. Jeremy Miles
Holmesland Oddvar
Houen Gunnar
Jones Walton Glyn
Jonsson Leif Sigvard
Kasa Eivind
Kjørup Søren
Kleiberg Ståle
Kraggerud Egil
Kretschmer Marek Thue
Langås Unni  
Ledang Ola Kai
Lie Sissel
Lönnroth Lars Christoffer
Markussen Bjarne Kristian
Neumann Bernd
Nøjgaard Morten
Ólason Vésteinn
Rise Harald
Rostad Aslak
Selvik Randi Margrete
Sinding-Larsen Staale
Skotte Hans
Skretting Kathrine
Solberg Olav
Sommerro Henning
Stang Margrethe Cecilia Molland
Stene-Johansen Knut
Støa Eli
Sørbø Jan Inge
Sørenssen Bjørn
Tellefsen Arve
Thorsen Thea Selliaas
Ullmann Liv Johanne
Vidén Gunhild
Wahlgren Bengt Martin Staffan
Wellinger Steffen
Werenskiold Marit
Wessel Elsbeth
Wåhlberg Martin
Aarset Hans Erik
Aaslestad Petter