Gruppe VII  Geovitenskap

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Amundsen Lasse
Andreassen Karin Marie
Barnes Calvin G.
Bingen Bernard
Bjørkum Per Arne
Bjørlykke Arne
Bjørlykke Knut Olav
Brattli Bjørge Hermod
Broch Einar
Buller Antony T.
Bøe Reidulv
Christiansen Hanne Hvidtfeldt
Ebbing Jörg
Eide Elizabeth A
Fredin Ola
Gaina Carmen
Gasser Deta
Gernigon Laurent
Grenne Tor
Griffin William Lindsay
Heldal Tom Arne
Hermanns Reginald Leonhard
Jamtveit  Bjørn
Knies Jochen
Landrø Martin
Larsen Rune Berg-Edland
Larsen  Eiliv
Lepland Aivo
Lippard Stephen John
Lyså Astrid
Mangerud Gunn 
Mangerud Jan
McEnroe Suzanne A.
Neumann Else-Ragnhild
Nordgulen Øystein
Olesen Odleiv
Olsen Lars
Ottesen Dag
Peron-Pinvidic Gwenn
Prestvik Tore
Reimann Clemens
Ringrose Philip Sefton
Roaldset  Elen
Roberts David
Sejrup Hans Petter
Siedlecka Anna
Slagstad Trond
Smelror Morten
Steinberger Bernhard Maximilian
Steinnes  Eiliv
Sæther Ola Magne
Torsvik Trond Helge
Ursin Bjørn
Van der Voo Rob
Yang Tao