Priser til forskning innen matematisk statistikk og likestilling og kjønn i idrett

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere for 2022 går til Geir-Arne Fuglstad og Anne Tjønndal. Prisene er på kr 75.000 og deles ut på DKNVS’ høytidsdag i Erkebispegården 4. mars.

Prisen gis hvert år til yngre forskere i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Prisene deles ut innen kategoriene humaniora og naturvitenskap, og er finansiert av I. K. Lykkes fond.

Anne Tjønndal mottar prisen i kategorien humaniora. Tjønndal har levert fremragende og original forskning på likestilling og kjønn i idretten. Hun forsker på kvinners vilkår og handlingsrom som idrettsutøvere, trenere, dommere og idrettspolitiske ledere.

Tjønndals forsknings­produksjon innen idrettssosiologi viser stor bredde og originalitet, og hun er internasjonalt i forskningsfronten innen to idrettssosiologiske felt: kjønnslikestilling og ledelse i idrett, og innovasjon og teknologi i idrett.

Det første setter søkelys på problemstillinger rettet mot betydninger av ulikhets­dimen­sjoner som kjønn, etnisitet, klasse, religion og alder i ulike idrettssammenheng. Hun synliggjør maktforholdene og deltakelses­vilkårene som disse ulikhetsdimensjonene skaper. Det andre tematiske tyngdepunktet er knyttet til problemstillinger rundt innovasjon og teknologi i idrett. Disse studiene har ofte utgangspunkt i et helse- og inkluderingsperspektiv. Tjønndal har blitt tildelt The Celia Brackenridge International Research Award for «Excellence in scholarship on women and sport» for sin forskning på kvinners handlingsrom som utøvere og trenere i boksesporten, i tillegg til nasjonale priser og utmerkelser.

Anne Tjønndal er førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet, Bodø.

 

Geir-Arne Fuglstad mottar prisen innen kategorien natur­vitenskap. Fuglstad har levert fremragende bidrag innen matematisk statistikk. Fuglstads arbeid omfatter både teoretisk, beregnings­orientert og anvendt statistikk, med hovedvekt på matematiske modeller og statistiske metoder for å bestemme geografisk variasjon av variabler (romlig statistikk) og innen beregningskrevende statistikk.

Fuglstad har blant annet utviklet naturlige a priori fordelinger for Gaussiske felt, som gir mer naturlige og forståelige antagelser om den geografiske variasjonen som kan oppstå, noe som lenge har vært en utfordring innen statistikk.

I anvendt statistikk er han nå en av nøkkelpersonene i FNs program for utvikling av offisiell statistikk for dødelighet blant barn < 5 år (UN IGME). Fuglstad har mottatt flere priser underveis i utdanning og karrière, herunder Stubbanprisen for beste resultat blant masterstudentene i matematikk ved NTNU i 2011, Norsk Regnesentrals pris for beste mastergradsavhandling i matematikk og IKT samme år og Sverdrupprisen til unge forskere fra Norsk statistisk forening i 2017.

Geir-Arne Fuglstad er førsteamanuensis ved institutt for matematiske fag ved NTNU, Trondheim.

Foto av prisvinnere på DKNVS' høytidsdag 2021

Prisvinner innen humaniora for 2022 Anne Tjønndal. Foto: Nord universitet.  

Prisvinner innen naturvitenskap for 2022 Geir-Arne Fuglstad. Foto: NTNU.  

DKNVS’ vitenskapelige priser til yngre forskere

Hvert år deler DKNVS ut to vitenskapelige priser til yngre forskere innen henholdsvis naturvitenskap og humaniora. Prisbeløpet er kr 75.000 for hvert område.

Kandidaten må oppfylle disse kriteriene:

  • prisvinnere må være under 35 år ved utdelingen
  • prisen går til norske eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner
  • prisvinnere må ha dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats
  • prisvinnere må ha oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt

Prisen deles ut på DKNVS’ årlige høytidsmøte, og vinnerne får diplom og en pengesum i samsvar med vedtektene i I. K. Lykkes fond, som finansierer prisene. Akademiets medlemmer og de ulike fagmiljøene kan foreslå kandidater til prisene. Se omtale av tidligere prisvinnere. 

Foto av prisvinnere på DKNVS' høytidsdag 2021

Prisvinner innen naturvitenskap for 2021 Daniel S. Quintana, sammen med visepreses i DKNVS Asta Kristine Håberg. Foto: Thor Nielsen/DKNVS. 

Tidligere prisvinnere

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris for yngre forskere

Ph.D Jan-Noël Thon, humaniora 2021
Ph.D. Daniel S. Quintana, naturvitenskap 2021
Ph.D. Heidrun Åm, humaniora 2020
Ph.D. Evandro Fei Fang, naturvitenskap 2020
Ph.D. Dave Kush, humaniora, 2019
Ph.D. Dennis G. Meier, naturvitenskap, 2019
Ph.D. Marie Elisabeth Rognes, naturvitenskap, 2018
Ph.D. Trond Nordfjærn, humaniora, 2018
Ph.D. David Bassett, naturvitenskap, 2017
Ph.D. Mats Ingulstad, humaniora, 2017
Ph.D. Jannike Solsvik, naturvitenskap 2016
Ph.D. Siv Gøril Brandtzæg, humaniora 2016
Ph.D. Ivar Berg, humaniora 2015
Professor Steffen Oppermann, naturvitenskap 2015
Ph. D. Terje Lohndal, humaniora 2014
Ph. D. Andriy Bondarenko, naturvitenskap 2014
Ph. D. Thersa M. Olasveengen, naturvitenskap 2013
Ph. D. Yasser Roudi, naturvitenskap 2013
Ph. D. Martin Wåhlberg, humaniora 2012
Ph. D. Sverre Magnus Selbach, naturvitenskap 2012
Ph. D. Thomas Hegghammer, humaniora 2011
Ph. D. Simen Andreas Ådnøy Ellingsen, naturvitenskap 2011
Dr. polit. Jon Hernes Fiva, humaniora 2010
Post.doc. Petter Andreas Bergh, naturvitenskap 2010
Post.doc. Jacob Linder, naturvitenskap 2010
Ph. D. Terje Andreas Eikemo, humaniora 2009
Ph. D. Xavier Raynaud, naturvitenskap 2009
Ph. D. Jill Kristin Lautgeb, naturvitenskap 2008
Ph. D. Jo Jakobsen, humaniora 2008
Cand. scient. Marit Sletmoen, naturvitenskap 2007
Dr. polit. Halvard Buhaug, humaniora 2006
Dr. scient. Marianne Fyhn, naturvitenskap 2006
Dr. scient. Torkel Hafting Fyhn, naturvitenskap 2006
Dr. art. Dag Trygve Truslew Haug, humaniora 2005
Dr. scient. Sigurd Einum, naturvitenskap 2005
Dr. art. Anne Beate Maurseth, humaniora 2004
Dr. scient. Bård Gunnar Stokke, naturvitenskap 2004
Dr. polit. Cathrine Brun, humaniora 2003
Dr. ing. Sigurd Weidemann Løvseth, naturvitenskap 2003

Kjøpmann Trond Lykkes pris for unge forskere

Cand. polit. Tanja Ellingsen, humaniora 2002
Dr. ing. Aleksander Øhrn, naturvitenskap 2002
Cand. philol. Marianne Ryghaug, humaniora 2001
Dr. ing. Magne Lygren, naturvitenskap 2001
Dr. art. Toril Aalberg, humaniora 2000
Dr. scient. Ørjan Johansen, naturvitenskap 2000
Cand. philol. Kaja Borthen, humaniora 1999
Dr. ing. Baard Kasa, naturvitenskap 1999

I.K. Lykkes pris for studenter og forskere:

Cand. philol. Madeleine Halmøy 2002
Siv. ing. Børge Rogstad 2002
Siv. ing. Torbjørn Helvik 2002
Stud. psychol. Vegard Heimly Brun 2001

 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige priser

2002:
Johannes Skaar, Selskabets pris
Jarle Tufto, Stiftelsens pris
2001:
Jonathan W. Moses, Selskabets pris
Erlend Rønnekleiv, Stiftelsens pris
2000:
Rolf Hobson, Selskabets pris
1999:
May-Britt Moser, Stiftelsens pris
Edvard Moser, Selskabets pris
1998:
Jarle André Haugan, Selskabets pris
1997:
Magne Sætersdal, Selskabets pris
Bård Pedersen, DKNVS Stiftelses pris
1996:
Stig Arild Slørdahl,   Selskabets pris
Geir Johnsen, DKNVS Stiftelses pris
1995:
Jon Thomas Kringlebotn, Selskabets pris
Tor Grande, DKNVS Stiftelses pris
1994:   ingen forslag
1993:
Tor Anders Åfarli , Akademiets pris
Halvor Kjørholt, DKNVS Stiftelses pris
1992:
Øyvind Solberg, Akademiets pris
Eirik Helseth, DKNVS Stiftelses pris
1991:
Tore C. Stiles, Akademiets pris
Jarle Hjelen, DKNVS Stiftelses pris
1990:
Yngvar Olsen, Akademiets pris
Karin Gjøl Hagen, Museumsstiftelsens pris
1989:
Arne Sandvik, Akademiets pris
Bernt-Erik Sæther, Museumsstiftelsens pris
1988:
Dagfinn Berntzen, Akademiets pris
Berit Kjeldstad, Museumsstiftelsens pris
1987:
Håkon With Andersen, Akademiets pris
Randi Eidsmo Reinertsen, Museumsstiftelsens pris
1986:
Lisa Jacobsen, Akademiets pris
Jarle Mork, Museumsstiftelsens pris
1985:
Jan Ragnar Hagland
Eivin Røskaft
Trond E. Ellingsen
1984:
Linda R. White
Terje Espevik