DKNVS’ vitenskapelige priser til yngre forskere

Hvert år deler DKNVS ut to vitenskapelige priser til yngre forskere innen henholdsvis naturvitenskap og humaniora. Prisbeløpet er kr 75.000 for hvert område.

Kandidaten må oppfylle disse kriteriene:

  • prisvinnere må være under 40 år ved utdelingen (februar)
  • prisen går til norske eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner
  • prisvinnere må ha dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats
  • prisvinnere må ha oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt

Prisen deles ut på DKNVS’ årlige høytidsmøte, og vinnerne får diplom og en pengesum i samsvar med vedtektene i I. K. Lykkes fond, som finansierer prisene. Akademiets medlemmer og de ulike fagmiljøene kan foreslå kandidater til prisene. Se omtale av tidligere prisvinnere. 

2020:

Vitenskapelige priser til Heidrun Åm og Evandro Fei Fang

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere for 2020 går til Heidrun Åm og Evandro Fei Fang. Prisene er på 75.000 kroner hver. 

Prisen går hvert år til unge forskere i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Prisen deles ut i to kategorier, og er på 75 000 kroner hver.

Heidrun Åm mottar prisen innen kategorien humaniora. Heidrun Åm er en talentfull og produktiv yngre forsker. Hennes forskningsfelt er teknologi og samfunnsendring. Gjennom sin forskning viser hun stor bredde, selvstendighet og originalitet, med spesielt fokus på koblingen mellom humaniora og teknologi. Forskningen omfatter kunnskapsproduksjon og demokratisk deltakelse knyttet til nano- og bioteknologi, bærekraftig energi og forskningspolitikk. Hun retter sine forskningsspørsmål mot store og viktige samfunnsutfordringer: Hva skal Norge leve av i framtida, og hvilke tekniske, økonomiske og sosiale omstillinger vil det kreve? Hvem tar ansvar for rettferdig fordeling av offentlige forskningsinvesteringer slik at de kommer samfunnet til gode? Å studere forhandlinger mellom sosiale, politiske og teknologiske faktorer på den måten er et gjennomgående trekk ved hennes forskning og ligger i forkant av forskningsfeltet teknologi og samfunnsendring.

Heidrun Åm har ledet flere store forskningsprosjekter, blant annet i satsingen Digitalt Liv, og hun er med i NTNUs Stjerneprogram. Åm er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Evandro Fei Fang mottar prisen innen kategorien naturvitenskap. Evandro Fei Fang er en fremragende ung forsker. Hans forskningsfelt er molekylære mekanismer for aldring og alders-relaterte sykdommer. Fang har fra oktober 2017 vært ansatt som forsker ved Universitetet i Oslo, hvor han har etablert en meget aktiv gruppe og driver demensforskning på internasjonalt høyt nivå. Fangs publikasjonsliste teller mer enn 40 fagfellevurderte forskningsartikler, hvorav 21 som førsteforfatter, herav flere i topp-rangerte journaler som Cell, Nature Neuroscience, Cell Metabolism og Nature Communications. Han kan også bokføre mer enn 45 inviterte foredrag i Norge og ved ledende universitet utenlands. Evandro Fei Fang er aktiv innen etablering av forskningsnettverk i Norge og internasjonalt, og i kunnskapsformidling til et bredere publikum. Han kan vise til mer enn 3074 siteringer og en h-index på 30 gjennom sin om lag 10 år lange forskerkarrière.

Evandro Fei Fang er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved UiO.

DKNVS’ vitenskapelige pris til yngre forskere er finansiert av I.K. Lykkes fond. Prisutdelingen finner sted på DKNVS’ høytidsmøte fredag 28. februar 2020 på Britannia Hotell i Trondheim. 

Heidrun Åm, Inst. for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Foto: Thor Nielsen/NTNU. 

Evandro Fei Fang, Inst. for klinisk medisin, UiO. Foto: E.F.Fang.  

Tidligere prisvinnere

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris for yngre forskere

Ph.D. Dave Kush, humaniora, 2019
Ph.D. Dennis G. Meier, naturvitenskap, 2019
Ph.D. Marie Elisabeth Rognes, naturvitenskap, 2018
Ph.D. Trond Nordfjærn, humaniora, 2018
Ph.D. David Bassett, naturvitenskap, 2017
Ph.D. Mats Ingulstad, humaniora, 2017
Ph.D. Jannike Solsvik, naturvitenskap 2016
Ph.D. Siv Gøril Brandtzæg, humaniora 2016
Ph.D. Ivar Berg, humaniora 2015
Professor Steffen Oppermann, naturvitenskap 2015
Ph. D. Terje Lohndal, humaniora 2014
Ph. D. Andriy Bondarenko, naturvitenskap 2014
Ph. D. Thersa M. Olasveengen, naturvitenskap 2013
Ph. D. Yasser Roudi, naturvitenskap 2013
Ph. D. Martin Wåhlberg, humaniora 2012
Ph. D. Sverre Magnus Selbach, naturvitenskap 2012
Ph. D. Thomas Hegghammer, humaniora 2011
Ph. D. Simen Andreas Ådnøy Ellingsen, naturvitenskap 2011
Dr. polit. Jon Hernes Fiva, humaniora 2010
Post.doc. Petter Andreas Bergh, naturvitenskap 2010
Post.doc. Jacob Linder, naturvitenskap 2010
Ph. D. Terje Andreas Eikemo, humaniora 2009
Ph. D. Xavier Raynaud, naturvitenskap 2009
Ph. D. Jill Kristin Lautgeb, naturvitenskap 2008
Ph. D. Jo Jakobsen, humaniora 2008
Cand. scient. Marit Sletmoen, naturvitenskap 2007
Dr. polit. Halvard Buhaug, humaniora 2006
Dr. scient. Marianne Fyhn, naturvitenskap 2006
Dr. scient. Torkel Hafting Fyhn, naturvitenskap 2006
Dr. art. Dag Trygve Truslew Haug, humaniora 2005
Dr. scient. Sigurd Einum, naturvitenskap 2005
Dr. art. Anne Beate Maurseth, humaniora 2004
Dr. scient. Bård Gunnar Stokke, naturvitenskap 2004
Dr. polit. Cathrine Brun, humaniora 2003
Dr. ing. Sigurd Weidemann Løvseth, naturvitenskap 2003

Kjøpmann Trond Lykkes pris for unge forskere

Cand. polit. Tanja Ellingsen, humaniora 2002
Dr. ing. Aleksander Øhrn, naturvitenskap 2002
Cand. philol. Marianne Ryghaug, humaniora 2001
Dr. ing. Magne Lygren, naturvitenskap 2001
Dr. art. Toril Aalberg, humaniora 2000
Dr. scient. Ørjan Johansen, naturvitenskap 2000
Cand. philol. Kaja Borthen, humaniora 1999
Dr. ing. Baard Kasa, naturvitenskap 1999

I.K. Lykkes pris for studenter og forskere:

Cand. philol. Madeleine Halmøy 2002
Siv. ing. Børge Rogstad 2002
Siv. ing. Torbjørn Helvik 2002
Stud. psychol. Vegard Heimly Brun 2001

 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige priser

2002:
Johannes Skaar, Selskabets pris
Jarle Tufto, Stiftelsens pris
2001:
Jonathan W. Moses, Selskabets pris
Erlend Rønnekleiv, Stiftelsens pris
2000:
Rolf Hobson, Selskabets pris
1999:
May-Britt Moser, Stiftelsens pris
Edvard Moser, Selskabets pris
1998:
Jarle André Haugan, Selskabets pris
1997:
Magne Sætersdal, Selskabets pris
Bård Pedersen, DKNVS Stiftelses pris
1996:
Stig Arild Slørdahl,   Selskabets pris
Geir Johnsen, DKNVS Stiftelses pris
1995:
Jon Thomas Kringlebotn, Selskabets pris
Tor Grande, DKNVS Stiftelses pris
1994:   ingen forslag
1993:
Tor Anders Åfarli , Akademiets pris
Halvor Kjørholt, DKNVS Stiftelses pris
1992:
Øyvind Solberg, Akademiets pris
Eirik Helseth, DKNVS Stiftelses pris
1991:
Tore C. Stiles, Akademiets pris
Jarle Hjelen, DKNVS Stiftelses pris
1990:
Yngvar Olsen, Akademiets pris
Karin Gjøl Hagen, Museumsstiftelsens pris
1989:
Arne Sandvik, Akademiets pris
Bernt-Erik Sæther, Museumsstiftelsens pris
1988:
Dagfinn Berntzen, Akademiets pris
Berit Kjeldstad, Museumsstiftelsens pris
1987:
Håkon With Andersen, Akademiets pris
Randi Eidsmo Reinertsen, Museumsstiftelsens pris
1986:
Lisa Jacobsen, Akademiets pris
Jarle Mork, Museumsstiftelsens pris
1985:
Jan Ragnar Hagland
Eivin Røskaft
Trond E. Ellingsen
1984:
Linda R. White
Terje Espevik