Om DKNVS

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble stiftet i 1760 og er det eldste vitenskapelige selskap i Norge, og det eneste som har rett til å kalle seg kongelig. Selskabet ble stiftet over femti år før vi fikk et universitet på norsk jord.

DKNVS har som formål å fremme og formidle vitenskapen

Helt fra 1767 har Selskabet vært under kongelig beskyttelse. Fra 1844 har den regjerende monark til enhver tid vært Selskabets protekter. Hans Majestet Kong Harald V er Selskabets Protektor.

I dag har DKNVS to avdelinger; Akademi og Stiftelse, som har ett felles styre.

DKNVS holder til i den gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17 i Trondheim.