Om DKNVS

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble stiftet i 1760 og er det eldste vitenskapelige selskap i Norge, og det eneste som har rett til å kalle seg kongelig.  Helt fra 1767 har Selskabet vært under kongelig beskyttelse.  Fra 1844 har den regjerende monark til enhver tid vært Selskabets protekter.

Hans Majestet Kong Harald V er Selskabets Protektor

DKNVS består av to avdelinger: Akademi og Stiftelse som har ett felles styre.

DKNVS har til formål å fremme og formidle vitenskapen