Gruppe V  Biokjemi, biofysikk, molekylær biologi

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Almaas Eivind
Andersen Rolf Arvid
Angelsen Bjørn Atle J.
Bathen Tone Frost
Berg Alf Kristian
Bergersen Linda Hildegard
Berns  Michael W.
Bjerve Kristian Sigvart
Bjørås Magnar
Bones Atle Magnar
Brautaset Trygve
Børresen-Dale Anne-Lise
Chen Duan
Davies Ruth Catharina de Lange
Drabløs Finn Sverre
Elgsæter Arnljot
Espevik Terje
Flo Trude Helen
Iversen Ann-Charlotte
Johansen Berit
Johansen Terje
Johnsson   Anders Carl Gustaf
Kavli  Bodil Merete
Kolstø Anne-Brit
Krokan Hans Einar
Lindahl Tomas
Lindmo  Tore
Lægreid Astrid
Moan Johan Emilian
Nilsen Asbjørn Magne
Nilsen Hilde Loge
Olsen Yngvar
Otterlei Marit
Ottersen Ole Petter
Paoletti Sergio
Sakshaug  Egil
Skjåk-Bræk Ola Gudmund
Slupphaug Geir
Sonnewald Ursula
Standal Therese
Stenmark Harald Alfred
Stokke Bjørn Torger
Storm-Mathisen Jon
Strand Berit Løkensgard
Strøm Arne Reidar
Sundan Anders
Syversen Tore Louis Martin
Syversen Unni
Sætrom Pål
Walløe Lars
White Linda Rosemary
Zhao Chun-Mei
Aachmann Finn Lillelund