Søk om forskningsmidler fra DKNVS

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) har gjennom årene mottatt et antall fonds og legater, som forvaltes i overensstemmelse med gjeldende statutter og testators uttrykte ønske. Avkastningen brukes bl.a. til DKNVS’ generelle drift, utgivelse av publikasjoner, formidling, konferanser, priser og utmerkelser.

En del av den årlige avkastningen brukes til å støtte vitenskapelig virksomhet innen områder som er nærmere definert i den enkelte fonds/legats bestemmelser.

Søknadsfristen er utløpt. Har du søkt? Her er tildelinger for 2020.