Gruppe VI  Medisin

Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Aase Steinar
Andersen Per Oskar
Bakketeig Leiv Sigmund
Bovim Gunnar
Brubakk Alf O.
Bønaa Kaare Harald
Børset Magne
Christensen Geir Arve
Dale Ola
Damås Jan Kristian
Darj Barbro Elisabeth Eugenie Viktoria
Eik-Nes Sturla Hall
Ellingsen Øyvind
Gillberg Christopher
Grill Valdemar Erik Robert
Gustafsson Björn
Haraldseth Olav
Haugen Olav Anton
Hveem Kristian
Hørder Mogens
Håberg Asta Kristine
Jynge Per 
Kaasa Stein
Kemshead John Trevor
Klepp  Olbjørn Harald
Klepstad Pål
Kringlen Einar
Krokstad Steinar
Kvinnsland Stener
Lamvik  Jon Ofstad
Larsson Nils Erik
Lærum Ole Didrik
Midelfart Anna
Mollnes Tom Eirik
Molne Kåre
Morken Gunnar
Myhre Hans Olav
Nordøy Arne
Norgren Lars  
Nylenna Magne
Omland Torbjørn
Ringvold Amund Daniel
Salvesen Kjell Åsmund Blix
Sand Trond Halfdan
Sandvik Arne Kristian
Schei Berit
Seljelid Rolf  
Sellevold Olaf F. Münter
Sjaastad Ottar
Skjeldestad Finn Egil
Slørdahl Stig Arild
Solheim Ole
Spigset Olav
Spurkland Anne
Stovner Lars Jacob
Svebak Sven
Taylor C. Barr
Thoresen Marianne
Unsgård Geirmund
Vatten Lars Johan
Videm Vibeke
Vik Torstein
Waage Anders
Waldum Helge Lyder
Westin Steinar
Wiseth Rune
Åsvold Bjørn Olav