Styrets sammensetning fra 1. januar 2023

 

Valgte medlemmer

Preses: May Thorseth, professor NTNU

Visepreses: Asta Kristine Håberg, professor SFI/CIUS-leder NTNU.
Leder, humanistisk klasse: Jakob Maliks, professor NTNU
Leder, naturvitenskapelig klasse: Jostein Grepstad, professor NTNU

Oppnevnte medlemmer

av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
Til 14.04.2023: dekan Anne Kristine Børresen
Fra 15.04.2023: dekan Øyvind Weiby Gregersen

av Kunnskapsdepartementet, direktør Innovasjon Norge, Trøndelag, Vigdis Harsvik 

av Vitenskapsmuseet: direktør NTNU Vitenskapsmuseet, Hans K. Stenøien 

Se også: Nye ledere i Norges eldste vitenskapsselskap

 

Varamedlemmer

For Jostein Grepstad: Øyvind Ellingsen, NTNU
For Jakob Maliks: Geir Arild Espnes, NTNU 
For Øyvind W. Gregersen: Tine Arntzen Hestbek, NTNU
For Vigdis Harsvik: Nina Straume Stene, KPMG
For Hans K. Stenøien: Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet NTNU

Preses i DKNVS, professor May Thorseth

Professor May Thorseth er inne i sin andre periode som leder for styret i DKNVS. Thorseth har vært preses fra 1. januar 2020 og sitter til 31. desember 2025. Foto: Thor Nielsen/DKNVS: