Styrets sammensetning fra 1. januar 2020

 

Valgte medlemmer

Preses: May Thorseth, professor NTNU

Visepreses: Asta Kristine Håberg, professor SFI/CIUS-leder NTNU.
Leder, humanistisk klasse: Jakob Maliks, professor NTNU
Leder, naturvitenskapelig klasse: Jostein Grepstad, professor NTNU

Oppnevnte medlemmer

av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: dekan HF fakultet, Anne Kristine Børresen
av Kunnskapsdepartementet, fra 01.01.2022: kst.direktør for samfunns- og næringsutvikling Innovasjon Norge, Vigdis Harsvik 
av Vitenskapsmuseet: direktør NTNU Vitenskapsmuseet, Hans K. Stenøien 

Se også: Nye ledere i Norges eldste vitenskapsselskap

 

Varamedlemmer

For Jostein Grepstad: Øyvind Ellingsen, NTNU
For Jakob Maliks: Geir Arild Espnes, NTNU 
For Anne Kristine Børresen: Øyvind Weiby Gregersen, NTNU
For Vigdis Harsvik: Nina Straume Stene, KPMG
For Hans K. Stenøien: Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet NTNU

Preses i DKNVS, professor May Thorseth

Professor May Thorseth leder styret i DKNVS fra 1. januar 2020 – 31. desember 2022. Foto: Thor Nielsen/DKNVS: 

Styret for DKNVS fra 1. januar 2020. Fra venstre varamedlem Øyvind Weiby Gregersen, visepreses Asta Kristine Håberg, styremedlem Berit Rian (til 31.12.2021), preses May Thorseth, styremedlem Reidar Andersen (til høst 2021), styremedlem Jostein Grepstad (leder naturvitenskapelig klasse), styremedlem Øystein Ekroll (leder humanistisk klasse til 31.12.2020). Styremedlem Anne Kristine Børresen kunne ikke delta på bildet.

Foto: Thor Nielsen/DKNVS