Styrets sammensetning fra 1. januar 2023

 

Valgte medlemmer

Preses: May Thorseth, professor NTNU

Visepreses: Asta Kristine Håberg, professor SFI/CIUS-leder NTNU.
Leder, humanistisk klasse: Jakob Maliks, professor NTNU
Leder, naturvitenskapelig klasse: Jostein Grepstad, professor NTNU

Oppnevnte medlemmer

av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: dekan HF fakultet, Anne Kristine Børresen
av Kunnskapsdepartementet, direktør Innovasjon Norge, Trøndelag, Vigdis Harsvik 
av Vitenskapsmuseet: direktør NTNU Vitenskapsmuseet, Hans K. Stenøien 

Se også: Nye ledere i Norges eldste vitenskapsselskap

 

Varamedlemmer

For Jostein Grepstad: Øyvind Ellingsen, NTNU
For Jakob Maliks: Geir Arild Espnes, NTNU 
For Anne Kristine Børresen: Øyvind Weiby Gregersen, NTNU
For Vigdis Harsvik: Nina Straume Stene, KPMG
For Hans K. Stenøien: Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet NTNU

Preses i DKNVS, professor May Thorseth

Professor May Thorseth leder styret i DKNVS fra 1. januar 2020 – 31. desember 2022. Hun er gjenvalgt for en ny periode som går fra 1. januar 2023 – 31. desember 2025. Foto: Thor Nielsen/DKNVS: