Styrets sammensetning fra 1. januar 2024

 

Valgte medlemmer

Preses: May Thorseth, professor NTNU (til 31.12.2025).

Visepreses: Asta Kristine Håberg, professor SFI/CIUS-leder NTNU (til 31.12.2025)
Leder, humanistisk klasse: Geir Arild Espnes professor NTNU (til 31.12.2026)
Leder, naturvitenskapelig klasse: Berit Løkensgard Strand, professor NTNU (til 31.12.2026)

Oppnevnte medlemmer

av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
(til 31.12.2024) Dekan Øyvind Weiby Gregersen

av Kunnskapsdepartementet (til 31.12.2024), direktør Innovasjon Norge, Trøndelag, Vigdis Harsvik 

av Vitenskapsmuseet (til 31.12.2025): direktør NTNU Vitenskapsmuseet, Hans K. Stenøien 

Se også: Nye ledere i Norges eldste vitenskapsselskap

 

Varamedlemmer

For Berit L. Strand: Kjell Å. Blix Salvesen, NTNU
For Geir Arild Espnes: pt ubesatt
For Øyvind W. Gregersen: Tine Arntzen Hestbek, NTNU
For Vigdis Harsvik: Nina Straume Stene, KPMG
For Hans K. Stenøien: Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet NTNU

Preses i DKNVS, professor May Thorseth

Professor May Thorseth er inne i sin andre periode som leder for styret i DKNVS. Thorseth har vært preses fra 1. januar 2020 og sitter til 31. desember 2025. Foto: Thor Nielsen/DKNVS: