Kristian Overskaug

Anne Merete Bekkevahr

Merete Røskaft

Anne-Katrine Meland

Ansatte

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab holder til i den gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17. Åpningstid fra kl 0900 – 1500.

Generalsekretær Kristian Overskaug tlf. 995 76 444
Seniorrådgiver Merete Røskaft tlf. 991 65 427
Rådgiver Anne Merete Bekkevahr tlf. 905 63 523
Seniorkonsulent Anne-Katrine Meland

Sentralbord: +47 94 78 79 78

Adresse: Elvegata 17, 7012 Trondheim

post@dknvs.no   Facebook    #dknvs1760

Organisasjonsnr. Akademiet: 976 065 751
Organisasjonsnr. Stiftelsen: 962 050 891

Foto: DKNVS/Thor Nielsen og DKNVS.

Den gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17