Slik er DKNVS Akademi organisert

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi er delt inn i to klasser; Den humanistiske klasse og den naturvitenskapelige klasse. Hver klasse har faglige undergrupper. Klassen ledes av et klassestyre, og hver gruppe har en gruppeleder. Lederne i klassestyrene sitter også i styret for DKNVS.

Den humanistiske klasse

Klassestyre valgt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2020:
Leder: Øystein Ekroll
Nestleder: Aud Mikkelsen Tretvik
Sekretær: Tor Erik Jenstad 
Vara: 

Gruppeledere med vara for perioden 01.01.2018 – 31.12.2020:

 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap:  Asbjørn Dyrendal (Bjørn Kåre Myskja)
 2. Psykologi og pedagogikk:  Torill Moen (Ragnvald Kvalsund)
 3. Språkvitenskap:  Randi Alice Nilsen
 4. Sosiologi og statsvitenskap: *
 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap: Geir Arild Espnes (Borgunn Ytterhus
 6. Historie og arkeologi:  Aud Mikkelsen Tretvik (Øystein Ekroll)
 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag:  Gunnar Foss
 • ubesatt siden 2017. 

Gå til medlemsoversikten for humanistisk klasse. 

Den naturvitenskapelige klasse

Klassestyre valgt for perioden  01.01.2018 – 31.12.2020:
Leder: Jostein Grepstad
Nestleder: Elisabeth Darj
Sekretær (fra 01.05.2018): Berit Løkensgard Strand
Vara:

Gruppeledere med vara for perioden  01.01.2018 – 31.12.2020:

 1. Matematikk:  Berit Stensønes (Harald Hanche-Olsen)
 2. Fysikk: Kjell J. Mork (Frode Mo)
 3. Kjemi: Per-Olof Åstrand (Svein Sunde)
 4. Generell biologi: Hans K. Stenøien (Eivin Røskaft)
 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi:  Geir Slupphaug (Berit Johansen)
 6. Medisin:  Øyvind Ellingsen (Asta K. Håberg)
 7. Geovitenskap:  Ola Magne Sæther (Odleiv Olesen)
 8. Teknologi: Hans Jørgen Roven (Geir Egil Dahle Øien)

Gå til medlemsoversikten for naturvitenskapelig klasse.