Slik er DKNVS Akademi organisert

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi er delt inn i to klasser; Den humanistiske klasse og den naturvitenskapelige klasse. Hver klasse har faglige undergrupper. Klassen ledes av et klassestyre, og hver gruppe har en gruppeleder. Lederne i klassestyrene sitter også i styret for DKNVS.

Den humanistiske klasse

Klassestyre valgt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2020:
Leder:  May Thorseth
Nestleder: Øystein Ekroll
Sekretær: Tor Erik Jenstad 
Vara: Aud Mikkelsen Tretvik

Gruppeledere med vara for perioden 01.01.2018 – 31.12.2020:

I      Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap:  Asbjørn Dyrendal (Bjørn Kåre Myskja)
II     Psykologi og pedagogikk:  Torill Moen (Ragnvald Kvalsund)
III    Språkvitenskap:   Randi Alice Nilsen
IV    Sosiologi og statsvitenskap: * Anders Todal Jenssen
V     Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap: Geir Arild Espnes (Borgunn Ytterhus)
VI    Historie og arkeologi:  Aud Mikkelsen Tretvik (Øystein Ekroll)
VII   Litteraturvitenskap og estetiske fag:  Gunnar Foss

* Det forelå ingen kandidat til ny gruppeleder ved valget i november 2017, og reglementet sier da at man fungerer i vervet inntil ny person er valgt.

Den naturvitenskapelige klasse

Klassestyre valgt for perioden  01.01.2018 – 31.12.2020:
Leder: Jostein Grepstad
Nestleder: Asta Kristine Håberg
Sekretær (fra 01.05.2018): Berit Løkensgard Strand
Vara (fra 01.05.2018): Elisabeth Darj

Gruppeledere med vara for perioden  01.01.2018 – 31.12.2020:

I      Matematikk:  Berit Stensønes (Harald Hanche-Olsen)
II     Fysikk: Kjell J. Mork (Frode Mo)
III    Kjemi: Per-Olof Åstrand (Svein Sunde)
IV    Generell biologi: Hans K. Stenøien (Eivin Røskaft)
V     Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi:  Geir Slupphaug (Berit Johansen)
VI    Medisin:  Øyvind Ellingsen (Asta K. Håberg)
VII   Geovitenskap:  Ola Magne Sæther (Odleiv Olesen)
VIII  Teknologi: Hans Jørgen Roven (Geir Egil Dahle Øien)