Skrifter – ein av verdas eldste publikasjonsseriar

Det første nummeret i Skrifter kom ut i 1761, alt året etter stiftinga av Det Trondhiemske Selskab som selskapet heitte fram til det vart approbert 1767, og er dermed ein av verdas eldste laupande vitskaplege publikasjonsseriar.

Utanom stiftarane av selskapet Gunnerus, Schøning og Suhm, har mange andre skrive artiklar til Skrifter. Mellom desse finn vi prest, naturforskar og topograf Hans Strøm, og komponist, overbranndirektør og meteorolog Johan Daniel Berlin.

Matematikar Niels Henrik Abel, filosof Arthur Schopenhauer, diktarane Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven og Henrik Ibsen, zoolog Michael Sars samt språkforskar, botanikar og diktar Ivar Aasen har óg medverka i skriftserien. 

Skrifter har hatt eit godt fotfeste i grunnforskinga, og skal attspegla samtlege disiplinar som er representerte innan Vitenskapsselskapet sine humanistiske og naturvitskaplege klassar. Artiklane i skriftserien representerer såleis eit breidt emneval, som spenner frå naturvitskap i vidaste forstand, til matematiske fag, teknologi, samfunnsvitskap, teologi, filosofi, historie, litteratur, språkvitskap og kunst.

Digitaliserte Skrifter

I samband med 250-årsjubileet til Skrifter i 2011 digitaliserte Spesialsamlingene på Gunnerusbiblioteket ved NTNU Universitetsbiblioteket alle Skrifter frå starten i 1761 til og med 1920, og publiserte dei via NTNU Open Access Journals. No kan alle interesserte lasta ned ei mengd godbitar frå eit av verdas eldste eksisterande vitskaplege tidsskrift, som òg gjev eit unikt innsyn i Noregs vitskapshistorie.

Med ca. 25 års intervall har DKNVS utgjeve register over publiserte artiklar i DKNVS Skrifter og DKNVS Forhandlinger (i dag DKNVS Årbok). Det siste registeret omfattar perioden 1977-2001 og vart publisert i DKNVS Meddelelser nr. 1 (2005).

Forfatterveiledning

Her kan du lese hva vi krever for publisering i Skrifter.

Skrifter 2004 – 2023

2023

 1. Multidimensional Crystalline Measures (Yves Meyer)

 

2022

 1. The Norwegian philosopher Peter Wessel Zapffe (1899-1990) and the Book of Job (Katharine J. Dell og Arnoldus Schytte Blix)
 2. Grunnleggelsen av Nidarholm Mariakloster (Eystein M. Andersen)
 3. A bark-flute world. On the Norwegian Seljefløyte. (Ola Kai Ledang)

 

2021

 1. From Salomon Bochner to Dan Shechtman (Yves F. Meyer)
 2. Crystalline measures and mean-periodic functions (Yves F. Meyer)
 3. On steady solutions of a generalized Whitham Equation (Obed Opuku Afram)
 4. The mint in the Nidaros Archbishop’s Palace: Cupellation (Otto Lohne, Pål Ulseth, Jon Anders Risvaag)

 

2020

 1. Hans Olufsen Nysteds leksikalske manuskript (Arnold Dalen)
 2. Den første fornorskningsordlista. Ole Vigs «Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget»: (Dagfinn Rødningen, Lars S. Vikør og Dagfinn Worren)
 3. Under Trondheim. Historier fra bygrunnen. (Axel Christophersen)
 4. From Styles to Modes: Constructing cervid images in Scandinavian rock art (Kalle Sognnes)

 

2019

 1. The Mystery of Time. Maya Astronomy and Concept of Time (Johan Aarnes)
 2. Investigating early iron production by modern remote sensing technologies  (Eds: Stamnes, Risbøl, Stenvik)

 

2018

 1. Mean-periodic functions and irregular sampling  (Yves Meyer)
 2. Global and local estimates on trigonometric sums (Yves Meyer)

 

2017

 1. A letter by the Sami missionary Thomas von Westen dated 1718 (LH Willumsen, RH Skjelmo)

 

2016

 1. Breeding biology of snow buntings (Plectrophenax nivalis) in Svalbard (Yngve Espmark)
 2. Pair fidelity of wintering Bullfinches; observations over 24 years (Olav Hogstad)
 3. Bispen som vende om i tide. Eit bispeliv i ei brytingstid (Steinar Supphellen)

 

2015

 1. Ivar Aasen ute og heime – om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen (Hagland, J. R. & Wetås, Å. Ed.).
 2. Beslag til høvrer (alias selbågar eller mankestole) fra vikingtiden – Form, funksjon og symbolspråk (A. Dybdahl).
 3. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år (Austrheim, G, Hjelle, K, Sjögren, P, Stene, K. & Tretvik A. M (red.)).
 4. Painful Heritage – Studies in the Cultural Landscape of the Second World War (Jasinski, M. E. & Sem, L. (Ed.)

 

2014

 1. Trondheim 1814 (Ida Bull, Knut Ove Eliassen, Merete Røskaft, Steinar Supphellen (red.)
 2. Byen og Kunnskapen (red. Røskaft, M.)
 3. Festskrift for professor Johan Skule Høyre (red. Olaussen, K.)

 

2013

 1. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs medaljer, SIC NOS : NON NOBIS (Reichelt, Yngvar)
 2. Fattening strategies and social status in Willow Tits Poecile montanus during the non-breeding season: support for the optimal bod mass hypothesis (Hogstad, Olav)
 3. Shaping European university heritage Past and possible futures (Maison, L., Talas, S. & Wittje, R.)

 

2012

 1. I bjørnens spor. Kunnskapsstatus, biologi og historie (Sørensen, O.J.)

2011

 1. Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Lexicography and lexicological research concerning Nynorsk and Norwegian dialects (Red: Tor Erik Jenstad, Lars S. Vikør)
 2. Aspects of Johan Ernst Gunnerus’ life and work  (Red: Rolf Nøtvik Jakobsen)
 3. Vegetation history of Ropphaugen in Budalen, Midtre Gauldal, Central Norway with additional information from non pollen palynomorphs (NPP) (Thyra Solem)
 4. Høydepunkter i Skrifter og Forhandlinger. Et utvalg artikler fra perioden 1761-2011 (Red: Helge Holden, Kristian Overskaug)

 

2010

 1. The Mint in the Nidaros Archbishop´s Palace. Coin production under Archbishop Gaute Ivarsson (1475-1510) (Otto Lohne, Jon Anders Risvaag, Pål Ulseth, Jardar Lohne)

 

2009

 1. Veg Utenfor Allfarvei (Borgen, P.)

 

2008

 1. Clark, S., Gesztesy, F., & Zinchenko, M.:  Borg-Marchenko-type Uniqness results for CMV Operators.
 2. Lindqvist, P.: On the Time Derivative in a Quasilinear Equation
 3. Dalen, A., Hagland, J. R., Hårstad, S., Rydving, H., Stemshaug, O.: Trøndersk språkhistorie.
  Språkforhold i ein region.
 4. Langvik-Johannessen, K.: Det syd-nederlandske drama. Den skjulte tradisjon i Europas
  teaterhistorie.

2007

 1. Birgitta Berglund: Alstahaug på Helgeland 1000-1750. Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv.
 2. Olav Hogstad: Population dynamics and breeding biology in three Turdus species during 40 years in a subalpine birch forest.

 

2006

 1. Jan Ragnar Hagland (red.): Regional språkhistorie. Foredrag holdt ved DKNVS’ seminar 14.-15.
  oktober 2005.
 2. Olav Hogstad: Biogeographical patterns and reproductive traits in the woodpeckers.
 3. Fritz Gesztesy & Helge Holden: Local conservation laws and the Hameltonian formalism for the
  Toda hierarchy revisited
 4. Øystein J. Rødseth:  a) Sumsets Mod ρ (side 1-10).  b) On Freiman’s 2.4-Theorem (side 11-18).

 

2005

 1. Einar Kringlen: Psykiatriens stilling og framtid.
 2. Ian D. Hodkonson: Adaptations of invertebrates to terrestrial Arctic envoronments.
 3. Kristian Seip & Johannes Skaar: An extremal Problem related to negative Refraction.

 

2004

 1. Torbjørn Alm & Charles Nelson: Exotic drift-seeds in Norway
 2. Steinar Supphellen (red.): Nytt søkelys på Olav Engelbrektsson. Foredrag holdt ved DKNVS’
  seminar 11.-12. oktober 2003.
 3. Kristian Overskaug: Population composition and species turnover in the bird fauna in the Trondheim area, central Norway, 1860-2000.
 4. Geirr Wiggen: Språkkulturen i Christianias beaumonde.
 5. Ragnhild Johanne Rensaa: Two results on Slit Mapping Functions.