Årbok for 2022

I årboka for 2022 finner du virksomhetsberetning med rapporter fra forsknings- og formidlingsprosjekter som vi støtter. Her er også omtale av nye medlemmer, samt medalje- og prisvinnere. Årboka inneholder også matrikkel (fortegnelse over medlemmer). Årboka for 2022 er kun elektronisk (.pdf).

Last ned årboka her

Fra preses May Thorseths forord i årbok 2022: 

DKNVS befinner seg for tiden i en spennende brytningstid mellom tradisjon og fornyelse. Vi skal bevare vår frie og uavhengige vitenskapelige stemme, og vise at vi spiller en avgjørende rolle i vår tid. Akademisk frihet og ytringsfrihet er i spill, og sammen kan vi som del av en større Akademibevegelse kjempe for at disse frihetene
opprettholdes og videreutvikles.

– Et viktig mål for meg som preses er å sammen med styret arbeide for at DKNVS blir mer synlig og merkbart. Til det trengs også aktive medlemmer som vil være med og løfte Selskabet enda høyere!