Årbok for 2021

I årboka for 2021 finner du virksomhetsberetningen med rapporter fra forsknings- og formidlingsprosjekter som vi støttet. Her er også omtale av nye medlemmer, samt medalje- og prisvinnere. Årboka inneholder også matrikkel (fortegnelse over medlemmer).

Årboka for 2021 i pdf-format kan du laste ned her eller ved å trykke på bildet til høyre.

Fra preses May Thorseths forord i årbok 2021: 

Mange medlemmer mener akademibevegelsen er viktig, spesielt som et viktig verktøy for forskerne, og mener også at vi bør være tydelig og synlig lokalt. Saker medlemmene fremhever som viktig gjelder spesielt høyere utdanning/ forskningspolitikk og -etikk, finansiering av forskning, og forskningens kår. Interessen er stor for et fritt og demokratisk akademia i Norge – en interesse som også vektlegges tungt av de andre akademiene.

– Samarbeidet med de andre akademiene generelt og DNVA spesielt, har gitt ny livsgnist og inspirasjon til DKNVS. Dette samarbeidet omtales nå som akademibevegelsen i Norge.

Gjennom dette nye samarbeidet er også DKNVS en  mer tydelig del av noe større. Det er bra for alle, og gir grunn til økt inspirasjon og optimisme på vegne av Norges eldste vitenskapsselskap. Akademia trenger ikke bare universitetene alene; vitenskapsakademienes selvstendige status og rolle spiller nå som før en betydelig rolle for akademias rolle i samfunnet, og for oppdraget å formidle uavhengig vitenskapelig kunnskap til offentligheten.

– Vi trenger aktive medlemmer som vil være med på det viktige arbeidet med å fornye vår rolle i tiden fremover, og ønsker alle medlemmer velkommen til å delta sammen med styret i dette arbeidet!