Årbok for 2020

I årboka for 2020 finner du virksomhetsberetningen med rapporter fra forsknings- og formidlingsprosjekter som vi støttet. Her er også omtale av nye medlemmer, samt medalje- og prisvinnere.

Årboka inneholder også matrikkel (fortegnelse over medlemmer). I 2018 ble uttrykket «innvalgt år» erstattet med «medlem fra» i matrikkelen. De fleste medlemmer er innvalgt året før de ble medlemmer. Årboka for 2020 i pdf-format kan du laste ned her eller ved å trykke på bildet til høyre.

«2020 har vært et spennende og utfordrende år for DKNVS. Det har vært koronarestriksjoner som har tvunget oss til å tenke nytt. For hvordan skal man opprettholde virksomheten slik vi er vant med når det meste må foregå digitalt? Vi har lyktes i å avvikle både akademimøter og annen virksomhet tilnærmet som før, selv om mye har vært styrt fra hjemmekontor og digitale møteplasser.

 

Som nyslått preses har det vært en ekstra utfordring å miste «mellomrommet» for uformell kontakt som følger med fysiske møter. Samtidig har den nye situasjonen gjort at både selskapets medlemmer og administrasjonen har kjent på gleden over å få til å drive virksomheten på nye måter. Paradoksalt nok kan man kanskje si at det har åpnet et rom for å tenke nytt, og slik sett pustet litt nytt liv i akademiet.»

 

May Thorseth, preses. Fra forordet i årbok 2020.