Årbok for 2023

I årboka for 2023 finner du virksomhetsberetning med rapporter fra forsknings- og formidlingsprosjekter som vi støtter. Her er også omtale av nye medlemmer, samt medalje- og prisvinnere. Årboka inneholder også matrikkel (fortegnelse over medlemmer). Årboka er kun elektronisk (.pdf).

Last ned årboka her

Fra preses May Thorseths forord i årbok 2023: 

Akademiåret 2023 har vært et innholdsrikt år for Selskabet. Vår mangeårige generalsekretær Kristian Overskaug takket av, og ble fra mai etterfulgt av Ellen Alm. Med denne endringen har Norges eldste vitenskapelige akademi nå en ledelse av bare kvinner. Symbolsk er dette et viktig tegn på at også vitenskapelige akademier
passer godt inn i tidsbildet.

– Vi ønsker medlemmer som engasjerer seg aktivt i brennende saker for akademiene.
Preses May Thorseth