Meddelelser

Publikasjonsserien «Meddelelser» har et varierende innhold og er et forum for manuskripter som ikke egner seg for Skrifter,  men som likevel vurderes å være av interesse for Selskabets medlemmer og andre. Hittil er følgende nummer utgitt:

 

 1. Indeks over DKNVS’ Skrifter og Forhandlinger 1977-2001. Sammenstilt av Monica Aase, 2005.
 2. DKNVS’ skriftserie Skrifter. Informasjonsbrosjyre om Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs skriftserie. Yngve Espmark, red., 2006.
 3. Allmenninger og Sameier. Foredrag holdt ved DKNVS’ seminar 27. april 2006 i samarbeid mellom DKNVS og Thomas Angells Stiftelser. (2007).
 4. Høringsuttalelser vedr. 1) NOU 2006:19 Akademisk frihet. Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov. 2) Utkast til forskrift gitt i medhold av lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning. (2007)
 5. DKNVS’ Statutter. (2007).
 6. DKNVS’ Statutter og Reglementer. (2007).
 7. DKNVS’ Overordnet strategiplan 2010 – 2010
 8. DKNVS Matrikkel 1960 – 2010. Forf. Harald Nissen.
 9. DKNVS mot 2020 Strategidokument
 10. «Eit stort steg opp og fram». Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 250 år. Forf. Kristian Fossheim.
 11. DKNVS Strategi og handlingsplan 2015-2020