Akademisk ytringsfrihet

Akademisk ytringsfrihet

I god tid før høringsfristen 25. juni, har den norske akademibevegelsen samlet seg om en felles høringsuttalelse om NOU 2022:2.