Pressemeldinger fra DKNVS

Pressemelding 23. februar 2024:

Vitenskapelige priser til forskning på ultralyd i kreftbehandling og tilbakeføring av norsk-jødisk eiendom etter Holocaust.

Sofie Snipstad og Elise Barring Berggren fra NTNU får hver sin vitenskapelige pris på kr 75.000 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS). Prisene deles ut på Ringve museum 1. mars.

Prisene gis til yngre forskere i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Det er I.K. Lykkes fond som finansierer prisene, som deles ut innen kategoriene humaniora og naturvitenskap.

Sofie Snipstad får prisen innen naturvitenskap for kreativ, original og innovativ forskning. Snipstad har forsket på teknologi som kan brukes for å levere medisin mer presist i kroppen, og dermed få mer effektiv behandling med mindre bivirkninger.

En stor utfordring i behandling av kreft er å få levert cellegift til rett sted i store nok mengder. I sitt prisbelønte doktorgradsarbeid fra 2017 viste Snipstad at kombinasjonen av ultralyd og gassbobler forbedrer leveringen av nanomedisin til kreftsvulster og hjernevev i forsøksmus.

Snipstads arbeid har ført til to kliniske studier ved St. Olavs hospital der kreftpasienter får kjemoterapi i kombinasjon med gassbobler og ultralyd. Snipstad arbeider nå med å optimalisere bruken av ultralyd og mikrobobler for å åpne blod-hjerne-barrieren, noe som kan muliggjøre behandling av sykdommer i hjernen, som for eksempel hjernekreft, Alzheimers og Parkinson sykdom.

Snipstads forskning benytter blant annet avansert mikroskopi. Metodene har vakt internasjonal oppmerksomhet og ført til samarbeid med blant annet Universitetet i Oxford og Universitetet i Twente. I tillegg til å være en framragende forsker er Snipstad en usedvanlig god formidler. Dette demonstrerte hun ved å vinne den nasjonale konkurransen «Forsker Grand Prix» i 2016. Snipstad har bakgrunn fra sivilingeniørstudiet i Nanoteknologi ved NTNU, doktorgrad i Biofysikk, og jobber nå som forsker ved Institutt for fysikk på NTNU.

Elise Barring Berggren får prisen innen humaniora for fremragende historieforskning. Berggren er en ung forsker som allerede har etablert seg som en faglig autoritet i forskningen om Holocaust og dens etterspill i Norge.

Som en av forfatterne av Rapport frå ein gjennomgang av «Hva visste Hjemmefronten» (Dreyers forlag, 2020), har hun vist hvor viktig solid empiri og etterrettelighet i historieforskningen er. Berggren har også stått sentralt i debatten som fulgte av boken, en av de største faglige debattene i det norske historiefaget på mange år.

I sitt pågående prosjekt kartlegger Berggren restitusjonen av norsk-jødisk eiendom etter Holocaust. Hun belyser utfordringene som ofrene møtte, og fremhever den større menneskelige betydningen av materiell tilbakeføring. Berggrens arbeid bygger på et svært omfattende materiale og fyller et kunnskapshull både i Norge og i den internasjonale forskningen, hvor behandlingen av den norsk-jødiske minoriteten etter krigen har fått lite oppmerksomhet.

Som forsker oppviser Berggren et smittende faglig engasjement, intellektuell modenhet og nysgjerrighet, kombinert med et høyt etisk refleksjonsnivå. Hun er også en viktig bidragsyter i utviklingen av det historiefaglige miljøet i Trondheim.  Elise Barring Berggren har allerede hatt et gjennomslag både som fagperson og formidler i en grad som få forskere oppnår i løpet av en lang karriere.

Tidligere vinnere av DKNVS vitenskapelige pris til yngre forskere inkluderer navn som Edvard Moser og May Britt Moser, som fikk prisen i 1999. Prisen har blitt utdelt, med noe ulike navn, fra 1984. Dette er hele listen over prismottakere: https://www.dknvs.no/priserutmerkelser/vitenskapelige-priser/

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble stiftet i 1760 og er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Vi fremmer og formidler vitenskap gjennom foredrag, publikasjoner og vitenskapelige priser. Hvert år støtter vi forskningsprosjekt med avkastningen fra fond og legat.

Kontaktinformasjon

May Thorseth er preses i DKNVS.

Preses (styreleder) May Thorseth, may.thorseth@ntnu.no,
mobil: 917 11 044.
Professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.

Foto: Thor Nielsen/DKNVS

Sofie Snipstad får DKNVS’ vitenskapelige pris for yngre forskere innen naturvitenskap for 2024. Foto: Per Henning/NTNU. 

Elise Barring Berggren får DKNVS’ vitenskapelige pris for yngre forskere innen humaniora for 2024. Foto: privat

Pressemelding 23. februar 2024:

Franske Yann har svensk som morsmål og skriver norske ordbøker. Nå får den tidligere revisoren medalje for innsatsen av Norges eldste vitenskapelige selskap.

Yann de Caprona har jobbet med humanitær bistand i Utenriksdepartementet, Røde Kors og Riksrevisjonen. På fritiden skriver han ordbøker om norsk etymologi – opphavet til ordene våre.  

Yann de Caprona får DKNVS’ minnemedalje i gull for verkene «Norsk etymologisk ordbok», en tematisk ordnet ordbok med etymologisk forklaring på 12.000 norske ord og uttrykk (2013) og «Kjærlighetens etymologi: en etymologisk ordbok med ord knyttet til kjærlighet» (2014).

I 2013 fikk Caprona Brageprisen i åpen klasse/faktabøker for voksne for Norsk etymologisk ordbok. DKNVS’ medalje kommer godt på etterskudd, men de Capronas ordbøker er fremdeles høyst relevante.

Yann de Caprona er nå pensjonist og skriver for tiden om verdens stedsnavn. Utgivelsen er planlagt til august 2025.

Caprona har svensk mor og fransk-amerikansk far, er oppvokst i Italia og har studert historie, geografi og økonomi ved Sorbonne-universitetet i Paris. Fra 1985 har han vært bosatt i Oslo. Han snakker flytende fransk, italiensk, engelsk, svensk og norsk, og har også studert latin og nygresk.

Etymologi – eller ordhistorie – er den delen av språkvitenskapen som tar for seg hvor ordene kommer fra. Det vil si ordenes avstamning, opprinnelse, slektskapsforhold og betydningshistorie. (Store Norske Leksikon).

Medaljeutdelingen er en del av et møteprogram som går fra kl 1800 – 1930. Presse er velkommen til å delta i denne delen av programmet.  Sted: Konsertsalen, Ringve Musikkmuseum, Lade Allé 60.

Minnemedaljen i gull er et hederstegn til personer som utenfor profesjonelt arbeidsforhold dokumenterer ekstraordinær innsats innen formidling, kunnskap eller bevaring av kultur – eller natur i vid forstand – i tråd med DKNVS’ formål og idealer. Gullmedaljen bæres i grønt vatret ordensbånd. Mottakeren får også et diplom.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble stiftet i 1760 og er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Vi fremmer og formidler vitenskap gjennom foredrag, publikasjoner og vitenskapelige priser.

Se tidligere mottakere av minnemedaljen i gull: https://www.dknvs.no/priserutmerkelser/minnemedaljen/

Kontaktinformasjon

May Thorseth er preses i DKNVS.

Preses (styreleder) May Thorseth, may.thorseth@ntnu.no, mobil: 917 11 044. Professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.

Foto: Thor Nielsen/DKNVS

Yann de Caprona får DKNVS’ minnemedalje i gull for 2024. Foto Sturlason. 

Skuespiller Gerd Høst preger minnemedaljen for 2019

Det produseres en ny minnemedalje hvert år. For 2024 preger Nicolai Henrich Jæger medaljen. Denne utgaven viser en tidligere år.

Pressemelding 23. februar 2024:

Gunnerusforelesningene 

KRIG: Om sivilbefolkning, flukt og helseberedskap

Verden har blitt et mørkere sted. Mer enn hundre kriger og væpnede konflikter pågår verden over. Demokratiske land viser autoritære tendenser. Krig og lidelse i Gaza og Ukraina har rykket tett på oss. Hvor går utviklingen?

Marte Heian-Engdal og Petter Iversen snakker om krig og krigens natur på årets Gunnerusforelesning torsdag 29. februar.

Før Gaza-krigen brøt ut i oktober 2023, var den lille landstripen ved Middelhavet hjemsted for mer enn 2 millioner mennesker. Med krigen ble alle disse livene lagt i ruiner. Hvordan kunne dette skje? Forfatter og historiker Marte Heian-Engdals foredrag handler om Gazastripen, om krig og om flukt og om de som blir rammet hardest når krigen kommer – sivilbefolkningen.

Petter Iversen er sjef for Forsvarets sanitet. Han snakker om Helseberedskap og krig. Iversen er ansvarlig for luftevakueringsenheten som evakuerer ukrainske pasienter, og har erfaring som kirurg i felt.

Karl Erik Haug binder foredragene sammen og leder debatten etterpå. Haug styreleder i NUPI, leder institutt for moderne historie på NTNU og har norsk utenriks- og forsvarspolitikk som spesialfelt.

Tid og sted: Torsdag 29. februar kl 1800 i Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate.

Gratis hooplabillett: https://dknvs.hoopla.no/event/gunnerusforelesning2024

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble stiftet i 1760 og er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Vi fremmer og formidler vitenskap gjennom foredrag, publikasjoner og vitenskapelige priser. Gunnerusforelesningene holdes tett opp mot fødselsdagen til DKNVS’ stifter, biskop Johan Ernst Gunnerus.

Kontaktinformasjon

May Thorseth er preses i DKNVS.

Preses (styreleder) May Thorseth, may.thorseth@ntnu.no,
mobil: 917 11 044.
Professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.

Foto: Thor Nielsen/DKNVS

Marte Heian-Engdal snakker om Gaza på årets Gunnerusforelesninger.
Foto Sturlason

Petter Iversen er sjef for Forsvarets sanitet, og snakker om Helseberedskap og krig på Gunnerusforelesningene 29. februar.
Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Karl Erik Haug er styreleder i NUPI, historiker og NTNU-professor. Han leder samtalen etter foredragene på årets Gunnerusforelesninger.
Foto: Forsvaret

Evakuering av krigsskadde fra Ukraina. 
Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret