Forskningsmidler fra DKNVS 2018

DKNVS Stiftelses fond og legater

 

 

Se tildeling for 2018. 

 

DKNVS Stiftelses forskningsfond: kr 200.000

Formål det kan søkes støtte til i 2018:

  • forskning på bærekraftig samfunnsutvikling
  • forskning knyttet til kulturminner og kulturarv
  • vitenskapelige reiser og feltarbeid
  • seminarer og konferanser
  • trykking av arbeider

Sum: Samlet utdeling i 2018 er NOK 200.000, og beløpet kan fordeles på inntil fire mottakere. Midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver.

 

Hammers legat: kr 25.000

Formål: Støtte til vitenskapelige reiser i Norge i naturhistorisk og landøkonomisk øyemed, og til utgivelse av naturhistoriske, matematiske og filosofiske publikasjoner.

Sum: Samlet utdeling i 2018 er NOK 25.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

 

Den Grevelige Hielmstierne-Rosencroneske stiftelses legat: kr 25.000

Formål: Støtte til vitenskapelige undersøkelser og/eller formidling knyttet til Vitenskapsmuseets fag- og virkefelt.

Sum: Samlet utdeling i 2018 er NOK 25.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

 

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev inkl. redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller fondets formål, max 1 side
  • Prosjektbeskrivelse, max 5 sider
  • CV for søker

Søknad og vedlegg sendes til post@dknvs.no. Søknadsfristen er utløpt. 

Se også vitenskapelig stipend fra IK Lykkes fond.