Fonds og legat

Det er avkastningen på fonds og legat som avgjør hva slags sum som utlyses hvert år. Under ser du hvilke beløp som ble lyst ut for 2017. Midlene fra fonds og legat er fordelt for 2017.

Søknadsfrist for nye midler offentliggjøres våren 2018.

 

Hammers legat – inntil kr 25.000

til vitenskapelige reiser i Norge og/eller til utgivelse av vitenskapelige skrifter.

 

Den Grevelige Hielmstierne-Rosencroneske stiftelses legat – inntil kr 25.000

til vitenskapelige undersøkelser og/eller formidling innen Vitenskapsmuseets geografiske virkefelt.

 

DKNVS Stiftelses forskningsfond – samlet inntil kr 100.000

Formål det kan søkes støtte til i 2017 (formålene endres årlig):

  • vitenskapelig forskning om vertebratfaunaen i det nordenfjelske Norge
  • vilt- og fiskebiologiske (ferskvann) undersøkelser i Trøndelag
  • natur- og kulturvitenskapelige undersøkelser knyttet til Neavassdraget
  • teknisk vitenskapelig forskning
  • trykking av arbeider

 

Midlene kan fordeles på inntil fire mottakere. De utlyste midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver og lignende.