Forskningsmidler fra DKNVS 2019

Innstillingen er klar. Her ser du hvem som får støtte i 2019.

 

DKNVS Stiftelses forskningsfond: kr 250.000

Formål det kan søkes støtte til i 2019

  • forskning på bærekraftig samfunnsutvikling
  • vitenskapelige reiser og feltarbeid
  • seminarer og konferanser

Målgruppe

Alle fagdisipliner. Midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver.

Sum

Samlet utdeling i 2019 er NOK 250.000, og beløpet kan fordeles på inntil fem mottakere.

 

Den Grevelige Hielmstierne-Rosencroneske stiftelses legat: kr 25.000

Formål og målgruppe

Støtte til vitenskapelige undersøkelser og/eller formidling knyttet til Vitenskapsmuseets fag- og virkefelt.

Sum

Samlet utdeling i 2019 er NOK 25.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

 

Krav til søknaden

  • Søknadsbrev, inkl. budsjett og redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller utlysningen, maks. 2 sider
  • Prosjektbeskrivelse, maks. 5 sider
  • CV for søker
  • Søknaden må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk

 

Prosjektrapportering

DKNVS skal krediteres i alle publiserte arbeider fra det støttede prosjektet. Når prosjektet er avsluttet, skal DKNVS få tilsendt en kort rapport fra arbeidet. DKNVS ønsker også å motta den fullstendige prosjektrapporten/avhandlingen e.l. DKNVS vil invitere utvalgte støttemottakere til å presentere sitt prosjekt på en av våre formidlingsarenaer; Kunnskapsbyen og DKNVS Akademimøter.