Tildeling av stipend, fonds og legat for 2018

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab får mange gode søknader til forskningsmidler. Dessverre kan vi bare støtte et fåtall. Styret i DKNVS vedtok 31. mai 2018 å støtte tretten prosjekt med til sammen 350.000 kroner. Styrets vedtak er endelig.

 

Disse fikk prosjektmidler fra DKNVS i 2018: 

DKNVS Stiftelses forskningsfond

 • Eli Raanes, førsteam., NTNU, Inst. for språk og litteratur – Døvblindes språk/kultur: kr 80 000
 • Pål Thonstad Sandvik, prof., NTNU, Inst. for historiske studier – Trykking av arbeid: kr 50 000
 • Henriette Wathne Gelink, PhD, INN – Grizzly-bjørnens habitat, Montana/USA: kr 40 000
 • Ole J. Sørensen, dosent, Nord univ. – Feltarbeid/publisering av 40 år tidsserie i ornitologi: kr 30 000

Den Grevelige Rosencroneske-Hielmstierne stiftelses legat

 • Lisa M. Strand, PhD, NTNU Vitenskapsm., Inst. for ark. – Iron Age life histories: kr 11 000
 • Marte Fandrem, PhD, NTNU Vitenskapsm., Inst. for naturh. – Feltsymposium, Nederland: kr 8 500
 • Terje Thun, førsteam., NTNU Vitenskapsm., Inst. for naturh. – Konferanse: kr 5 500

Hammers legat

 • Carola Lingaas, forsker, UiO, Inst. for offentlig rett – Konferanse: kr 8 000
 • Tone Ramberg, lektor, Orkdal vgs. – Bærekraft, Mausund feltstasjon, Biologi 2: kr 17 000

I.K. Lykkes fond – vitenskapelige stipend

 • Ioanna Aikaterini Gavriilidi, stud., NTNU, Inst. for biol. – Master (veil. T. Amundsen): kr 35 000
 • Linnea M. Dramdal Borg, stud., NTNU, Inst. for nevrom. – Master (veil. Lars Rimol): kr 15 000
 • Martin Steffensen, stud., NTNU, Inst. for historiske st. – PhD (veil. Hans O. Frøland): kr 20 000
 • Sindre H. Eldøy, stud., NTNU, Inst. for naturh. – PhD (veil. Jan G. Davidsen): kr 30 000