Tildeling av stipend og fonds for 2020

Ti prosjekt får støtte i 2020

De ti prosjektene får fra 20.000 til 90.000 kroner, totalt 450.000 kroner. Det var i alt 89 prosjekter som kjempet om årets pott, og søknadsbeløpet var på hele 5,7 millioner kroner. Det betyr at DKNVS kunne støtte i underkant av 8 % av søknadene. 

Prosjektene er evaluert av en fagkomité, som består av to akademimedlemmer og generalsekretæren. Styret i DKNVS godkjente komitéens innstilling i møte 20. april 2020. Styrets vedtak er endelig.

Støttenivå på 73 prosent

De som fikk forskningsstøtte i år fikk i snitt støtte på 73 % av søknadsbeløpet. Flere av prosjektene fikk hele beløpet de søkte på.

Tildelinger fra DKNVS Stiftelses forskningsfond

 

Navn Studiested/arbeidssted Prosjektets tittel Tildelt beløp
Trond Amundsen NTNU, Inst. for biologi CLIMATEFISH: Climate impacts on the Northerly distribution of a keystone coastal fish 35 000
Merete Henriksen NTNU Vitenskapsmuseet Etterundersøkelse av funnsted for depotfunn fra bronsealder i Hegra, Trøndelag 90 000
Magni Olsen Kyrkjeeide Norsk Institutt for Naturforskning Genetiske undersøkelser og revisjon i torvmoseslekta Sphagnum 55 000
Magne Neby Høgskolen i Innlandet, Inst. for anvendt økologi MUSEOBS: Diettens rolle i smågnagersyklusene 70 000
Daniel Ruben Pinchasik Transportøkonomisk Institutt Kappeoverbygging bærekraftig godstransport 50 000

Tildelinger fra I.K. Lykkes fond – vitenskapelige stipend

Navn Studiested/arbeidssted Prosjektets tittel Tildelt beløp
Anette Arild NTNU Bedre hjernehelse hos eldre 30 000
Jakob Cyvin NTNU Plast i torv 25 000
Baro Moslet Nord Universitet Hva påvirker tilstedeværelse og ungeproduksjon hos hubro på kysten av Trøndelag. 20 000
Christine Aaserød Pedersen NTNU DNA methylation biomarkers for aggressive prostate cancer 50 000
Tommy Ruud NTNU Beitegris: En antropologisk studie av matens identitetspolitikk i Trøndelag 25 000

Den Grevelige Rosencroneske-Hielmstierne stiftelses legat

Det ble ikke utlyst midler fra legatet i 2020.