Tildeling av forskningsstøtte for 2022

Ti prosjekt får støtte i 2022

Støtten i år varierer fra 18.000 til 94.000 kroner, og i år deler vi ut totalt ca. 450.000 kroner. Det var 62 prosjekt som søkte om årets forskningsmidler, og samlet søknadsbeløp var på ca. 3 millioner kroner.

Prosjektene er evaluert av en fagkomité som består av to akademimedlemmer og generalsekretæren. Styret i DKNVS godkjente komitéens innstilling i møte 2. mai 2022. Styrets vedtak er endelig.

Støttenivået nær 100 prosent

Ni av ti støttemottakere får i år hele beløpet som de søkte på. Les om brødrene som fikk støtte i år – uten å vite om hverandres søknader! 

Vil du søke i 2023?

Vi lyser normalt ut nye forskningsmidler i slutten av januar, med frist tett opp til 1. april. Her vil du finne utlysningen for 2023 for forskningsfondet og for vitenskapelige stipend.

Tildelinger fra DKNVS Stiftelses forskningsfond

 

Navn Studiested/Arbeidssted Prosjektets tittel Tildelt beløp
Kristoffer Eliassen Grini NTNU Tyske krigskirkegårder i Trondheim: fra nazistisk æreskirkegård til glemt gravlund 40 000,00
Katharina Morken Universitetet i Bergen Mentaliseringsbasert behandling for antisosial personlighetsforstyrrelse 43 158,00
Miguel Angel Quesada Pacheco Universitetet i Bergen Online boruca lydordbok 94 000,00
Sarah Svege Universitetet i Bergen Malaria prophylaxis in children with sickle cell anaemia in Uganda and Malawi: awareness, acceptance and adherence 76 177,00
Åse Kristine Tveit OsloMet – storbyuniversitetet Skolebiblioteket: lesing, informasjonskompetanse og det sosiale rommet 30 000,00

Tildelinger fra I.K. Lykkes fond – vitenskapelige stipend

Navn Studiested/Arbeidssted Prosjektets tittel Tildelt beløp
Tom Lorenz NTNU Liturgical Fragments of Medieval Iceland (1056-1402) 20 000,00
Anders Hagen Jarmund NTNU Detection and Characterization of Cerebral Embolization using Doppler Ultrasound Monitoring in Pigs during Reamed Intramedullary Nailing 65 000,00
Marte Lønnum NTNU Sensory modalities in Lophelia pertusa planula larvae required for settlement and metamorphosis 23 000,00
Andreas Eliassen Grini NTNU Das Reichskriegsgericht – Justiz im Einsatz zur Kriegssicherung und zur Bekämpfung des europäischen Widerstandes 1939 – 1945 18 000,00
Lina Stålesen Ramfjord NTNU/Bern Universitet Chronotherapies in the Treatment of Depression 24 000,00