Tildeling av stipend og fonds for 2021

Åtte prosjekt får støtte i 2021

De åtte prosjektene får fra 15.000 til 70.000 kroner, totalt 450.000 kroner. Det var i alt 49 prosjekter som kjempet om årets pott, og samlet søknadsbeløp lå på drøyt 3,9 millioner kroner. 

Prosjektene er evaluert av en fagkomité som består av to akademimedlemmer og generalsekretæren. Styret i DKNVS godkjente komitéens innstilling i møte 26. april 2021. Styrets vedtak er endelig.

Støttenivå på 84 prosent

De som mottar forskningsstøtte i 2021 får i snitt 84 % av søknadsbeløpet. Fire prosjekt får hele beløpet de søkte på.

Vil du søke i 2022?

Vi lyser normalt ut nye forskningsmidler i slutten av januar, med frist tett opp til 1. april. Her vil du finne utlysningen for 2022 for forskningsfondet og for vitenskapelige stipend.

Tildelinger fra DKNVS Stiftelses forskningsfond

 

Navn Studiested/arbeidssted Prosjektets tittel Tildelt beløp
Trond Amundsen NTNU, Inst. for biologi FISHDRONE: Drone-based analyses of a keystone coastal fish – Methods and Exploration 62 000
Erlend Kirkeng Jørgensen NIKU Projectile technologies of Mid-Holocene Arctic Norway. Evaluating physical attributes, performance characteristics and production costs through experimental research 55 000
Kam Sripada NTNU Identifying Strategies to Protect Children’s Environmental Health and Brain Development 70 000
Ingvild Buran Kroglund Nord universitet Exposure and effects of pollutants in an avian top predator, the tawny owl (Strix aluco), in central Norway. 55 000
Hans Skotte NTNU Gatelangs i byutviklingen 55 000

Tildelinger fra I.K. Lykkes fond – vitenskapelige stipend

Navn

Studiested/arbeidssted

Prosjektets tittel Tildelt beløp
Are Bergerud NTNU Arkitektoniske studier av uformelle bosetninginger i Cape Town, Sør-Afrika 70 000
Stephanie Ojee NTNU Impact of tree and grass restoration practices on the carbon stocks of Baringo Savannah Ecosystem 15 000
Sofie Grønset NTNU Attitudinal Impacts of Refugees on Host Communities in the Global South 65 000