Tildeling av stipend, fonds og legat for 2019

Styret i DKNVS bestemmer hvem som får tildelt prosjektstøtte. Her er deler av styret samlet.

Femten prosjekt får støtte

Vi mottok 83 søknader om støtte innen søknadsfristen 1. april. Alle søknadene har blitt evaluert av en fagkomité bestående av to akademimedlemmer og generalsekretæren i DKNVS. Komitéen avga sin innstilling til styret i DKNVS, som i møte 29. april bestemte at 15 prosjekt skulle få støtte på til sammen 425.000 kroner. Styrets vedtak er endelig.

Forskningsmidler for neste år blir utlyst på nyåret 2020, med frist 1. april 2020.

Støttenivå på 62 prosent

Vi ser en gledelig utvikling av stadig bedre søknader, samt en større geografisk spredning. Fremdeles er det en overvekt av søknader fra naturvitenskap, selv om alle fagdisipliner kan søke om midler fra DKNVS Stiftelses forskningsfond og I.K. Lykkes fond. Snittet for årets støttenivå ligger på ca. 62 % av omsøkt beløp, men noen søknader fikk faktisk innvilget hele støttebeløpet. I kroner og øre ligger prosjektstøtten for 2019 på mellom 10.000 og 65.000 kroner.

Disse får prosjektmidler fra DKNVS i 2019: 

DKNVS Stiftelses forskningsfond

 • Arne Anderson Stamnes, forsker, Inst. for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet: Viklemshaugen under radaren – en studie av et maktsymbol fra jernalderen ved hjelp av geofysiske metode. Kr 25 000
 • Astrid Lyså, seniorforsker, Norges geologiske undersøkelse: Linking Volcanic response to Climatically-induced Glacier retreat: Jan Mayen. Kr 30 000
 • Filippa Fransner, post.doc., Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret for klimaforskning: Nordic Seas Acidification/Biogeochemical Predictions. Kr 30 000
 • Helene Svarva, stipendiat, NTNU Vitenskapsmuseet: Klimarekonstruksjon og provenance av gammelt bygningsmateriale fra Vestlandet. Kr 10 000
 • Kari-Anne Næss, professor, Inst. for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo: Down Syndrome Language Plus project. Kr 25 000
 • Morten Odden, professor, Inst. for skog- og utmarksfag, Høgskolen i Innlandet, Evenstad: Community ecology study design and data analysis. Kr 30 000
 • Rasmus Mohr Mortensen, stipendiat, Inst. for natur, helse og miljø, Universitetet i Sørøst-Norge, Bø: Undersøgelse af bæverens territoriale bevægelser og adfærd. Kr 30 000
 • Ronja E.M. Wedegärtner, stipendiat, Inst. for biologi, NTNU: Highways up the mountains? Trails as facilitators for redistribution of plant species in mountain areas. Kr 40 000
 • Trond Michelsen, lege, Oslo universitetssykehus: BUSCLAB – A double blind randomized placebo-controlled trial investigating the effect of intravenous Butylscopolamine bromide to prevent slow progress in labor. Kr 30 000

Midlene fra DKNVS Stiftelses forskningsfond ble i år fordelt på ni mottakere i stedet for fem, slik utlysningsteksten sier. Årsaken er at det var mange gode søknader, og at nivået på søknadssummene gjorde det mulig å fordele på flere enn fem mottakere.

Den Grevelige Rosencroneske-Hielmstierne stiftelses legat

 • Randi Wenche Haugen, formidlingssjef, Formidlingsseksjonen, NTNU Vitenskapsmuseet. Omvisning for skoleelever i utstillingen FUTURUM – kr 25.000

I.K. Lykkes fond – vitenskapelige stipend

 • Fredrik Droigk Vaadal, masterstudent, Fak. for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet: Weather- and state-dependent incubating behaviour of willow ptarmigan (Lagopus lagopus) in Central Norway (veil. Pål Moa, Nord universitet) – kr 10 000
 • Håkon Skogstad, stipendiat, Inst. for musikk, NTNU: Playing in the manner of Ricardo Viñes: Recreating lost interpretations of works by Debussy and Ravel (veil. Anna Scott) – kr 30 000
 • Nellie Henriette Nilsen, masterstudent, Inst. for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet: Phenotypic plasticity or genetic divergence within two peat mosses: Sphagnum squarrosum and Sphagnum teres (veil. Kristian Hassel, NTNU) – kr 20 000
 • Niruja Sivakumar, medisinstudent, Fak. for medisin og helsevitenskap, NTNU: Poor quality medicines and antimicrobial resistance in refugee context: Do substandard antibiotics drive multidrug resistant tuberculosis? (veil. Signe Åsberg, NTNU) – kr 65 000
 • Solveig Submo Aamlid, stipendiat, Inst. for materialteknologi, NTNU: Lead-free ferroelectrics based on tetragonal tungsten bronzes (veil. Tor Grande, NTNU) – kr 25 000