Tildeling av forskningsstøtte for 2023

 

I september blir det klart om det skal deles ut forskningsmidler for 2024.

I alt 11 prosjekt får støtte i 2023

DKNVS forskningsfond deler ut 300.000 kroner i år, og fordeler støtten på 6 prosjekt. I alt 88 prosjekt søkte om forskningsstøtte innen fristen 15. oktober.

IK Lykkes vitenskapelige stipend til unge studenter i Trøndelag hadde 150.000 kroner til rådighet, og her blir pengene fordelt på 5 prosjekt. Det var 26 prosjekt som kjempet om stipendene i år.

Søke støtte i 2024?

DKNVS håper å lyse ut forskningsstøtte også i 2024. Søknadsskjema publiseres 1. september, med søknadsfrist 15. oktober. Sjekk dknvs.no/sok-stotte/. 

Forskningsfondet gir 92 % av søknadsbeløpet i snitt

Tre av de seks prosjektene som får penger fra årets pott i forskningsfondet, får hele søknadsbeløpet. De tre andre prosjektene får fra 80-88 prosent av omsøkt beløp.

Årets nær nitti søknader til forskningsfondet ba om totalt 6,5 millioner norske kroner. Det viser et tydelig behov for støtteordninger til prosjekter som ellers ikke har annen/større finansiering. Den fire personer sterke evalueringskomitéen hadde en formidabel oppgave med å velge ut og prioritere årets prosjekt.

Styret DKNVS besluttet endelig tildeling i møte 27. november 2023.  

Brødrene Andreas og Kristoffer Eliassen Grini fikk begge forskningsstøtte i fjor, helt uten å vite om hverandres søknader. Les hele saken. 

Foto: Titt Melhuus.

Tildelinger fra DKNVS Stiftelses forskningsfond

Navn Studiested/arbeidssted Prosjekt Tildelt kr
Sukhjeet Bains Oslo universitetssykehus Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester for endometriose, fertilitetsbehandling og hysterektomi i Norge – SEE-Endo studien 80 000
Victoire Bondeville NTNU Organoids as a tool to identify biomarkers in indolent versus aggressive prostate and ovarian cancer 60 000
Astrid Lyså Norges geologiske undersøkelse Lille istid på Jan Mayen 30 000
Kjersti Røsvik Universitetet i Sørøst-Norge Hva gjør trusselen om smitte fra bakterier og virus med barn og unge? Diskurser og behandlingsmetoder i et komparativt diakront perspektiv. 40 000
Tine Søland Universitetet i Oslo The role of extracellular vesicles in oral cancer: malignant transformation and induction of a tumour-supportive environment 40 000
Liv Helene Willumsen Universitetet i Tromsø Steilneset minnested og kvinnedrap 50 000

Tildelinger fra I.K. Lykkes fond – vitenskapelige stipend

Navn Studiested Prosjekt Tildelt kr
Marie Digre NTNU Biodiversitetsgjenbruk – jordforflytting fra et veiarbeidsområde for å bevare biologisk mangfold i et urbant område 35 000
Amanda Veronica Hausken NTNU Marin plastforsøpling langs norskekysten er et kjent problem – men hva betyr det egentlig og hvordan bør det løses for maksimal samfunnsøkonomisk effekt av ressursbruken? 35 000
Elen Telumyan NTNU A Transcriptomic Biomarker for Prostate Cancer in Exosomes from Liquid Biopsies 35 000
Maria Ruiz Ulltveit-Moe NTNU/Universidad Pontificia Comillas Implementation of Circular Economy principles in the supply chains of Medium Sized Production Firms, focusing on furniture 10 000
Anne Zimmerbeutel NTNU Accumulation and phytotoxic effects of per- and polyfluoroalkyl substances in Arabidopsis thaliana 35 000