Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Vi fremmer og formidler vitenskapen

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Vi fremmer og formidler vitenskapen

Kunnskapskalenderen

okt
23
man
2017
Møte i DKNVS Akademiet @ Elvegata 17, 7012 Trondheim
okt 23@19:00-22:00
Møte i DKNVS Akademiet @ Elvegata 17, 7012 Trondheim

Møtene i DKNVS Akademiet er gratis og åpent for alle. Møtestart kl 1900.

Nidarosdomens oktogon – eit norsk martyrion inspirert av Kristi Gravkyrkje i Jerusalem?

Øystein Ekroll, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nidarosdomens høgkor – oktogonen – er bygd ca. 1200 over og omkring St. Olavs grav og skrin. Det er det mest spesielle byggverket i stein vi kjenner fra norsk mellomalder, og er også ombygd i løpet av mellomalderen. Oktogonen er tidligere koblet sammen med engelsk arkitektur, men nyere undersøkelser viser at Kristi Gravkyrkje i Jerusalem kan ha vært den direkte inspirasjonen for utforminga for oktogonen. Undersøkinga gav også et annet overraskende resultat: Halve oktogonen er demontert og bygd opp på nytt i erkebiskop Erik Walkendorfs tid 1510-22. Foredraget vil også prøve å forklare bakgrunnen for dette spesielle arbeidet.

 

Store beitedyr: hvordan påvirker de norsk natur?

Gunnar Austrheim, NTNU

Store beitedyr har vært en del av norsk natur helt siden siste istid, men endringer i tetthet og sammensetning påvirker mange av våre økosystemer. Hvordan har beitetrykket endret seg over tid, og hvilke effekter har dette på landskapsutforming, biologisk mangfold og naturgoder?

okt
25
ons
2017
Lars Peder Haga: Den russiske revolusjonen – Landskapet, aktørene og følgene @ Suhmhuset
okt 25@19:00-20:00
Lars Peder Haga: Den russiske revolusjonen - Landskapet, aktørene og følgene @ Suhmhuset | Sør-Trøndelag | Norge

Lars Peder Haga: Den russiske revolusjonen – Landskapet, aktørene og følgene

Dette foredraget tar for seg den russiske revolusjonen i 1917, en hendelse som i stor grad formet det «korte 20. århundret» som fulgte. Det vil ta utgangspunkt i landskapet revolusjonen fant sted i, det vil si både det internasjonale bildet og Russland selv. Deretter vil det ta for seg de viktigste aktørene – ikke bare personene, men også ideologien. Til slutt vil de verdenshistoriske følgene av revolusjonen bli drøftet.

okt
28
lør
2017
Halloween, skjeletter og plast på avveie @ Vitensenteret, kl 11-16
okt 28@11:00-okt 29@16:00
Halloween, skjeletter og plast på avveie @ Vitensenteret, kl 11-16 | Sør-Trøndelag | Norge

Halloween, skjeletter og plast på avveie

Har du tenkt over hvor mange bein som finnes i kroppen til ei rotte, en sau eller en havørn? Og at noe av all den plasten vi mennesker bruker faktisk havner i magen til fugler og dyr, og gjør stor skade? Denne helgen kommer Guus Wellessen til Vitensenteret og forteller om arbeidet sitt med å montere skjeletter. Et arbeid som fører han tett på både skjønnheten og sårbarheten i naturen. Vi blir utfordret til å være med og bestemme hvilke dyr spesielle bein stammer fra, vi får se Guus i arbeid og det blir mulighet til å montere et skjelett – i papir!

Arr. er et samarbeid mellom Arctic Skeletons, Vitensenteret og Kunnskapsbyen.