emula lauri segl

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

DKNVS fremmer vitenskapene

Høytidsdagen 2016

Prisvinnere og medaljemottakere

Fra venstre: Preses ved DKNVS Helge Holden, Preses ved Agder Vitenksapsakademi og mottaker av Gunnerusmedaljen i 2016 Ernst Håkon Jahr, Visepreses Ida Bull

Gunnerusmedaljen

Fra venstre: Preses ved DKNVS Helge Holden, preses ved Agder Vitenksapsakademi og mottaker av Gunnerusmedaljen i 2016 Ernst Håkon Jahr, visepreses ved DKNVS Ida Bull

Les mer


Fra venstre: Preses ved DKNVS Helge Holden, vinner av minnemedaljen i gull Astrid Aasen, generalsekretær Kristian Overskaug.

Selskabets minnemedalje i gull

Fra venstre: Preses ved DKNVS Helge Holden, vinner av minnemedaljen i gull Astrid Aasen, generalsekretær Kristian Overskaug.

Les mer


Fra venstre: Preses for DKNVS Helge Holden, prisvinner Jannike Solsvik, prisvinner Siv Gøril Brandtzæg, visepreses ved DKNVS Ida Bull

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris, finansiert av I. K. Lykkes fond.

Til yngre forskere innen naturvitenskap og humaniora
Fra venstre: Preses for DKNVS Helge Holden, prisvinner Jannike Solsvik, prisvinner Siv Gøril Brandtzæg, visepreses ved DKNVS Ida Bull

Les mer


Kunnskapskalenderen

mai
11
ons
2016
Thomas Berker: Nullutslippshuset på Gløshaugen og framtidens bærekraftige hjem @ Nullutslippshuset på Gløshaugen
mai 11@18:00
Thomas Berker: Nullutslippshuset på Gløshaugen og framtidens bærekraftige hjem @ Nullutslippshuset på Gløshaugen | | |

Hvordan er det for vanlige folk å leve i et nullutslippshus? Og hvordan har et nullutslippshus det når det huser helt vanlige folk? Til å finne svar på disse to spørsmålene har forskere fra NTNU og Sintef fulgt tett på seks grupper helt vanlige, men veldig forskjellige personer som har blitt invitert til å bo i et eksperimentelt nullutslippshus. Prosjektleder Thomas Berker fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier viser oss huset og forteller om hva han har lært om framtidens bærekraftige hjem.
Påmelding tlf. 99165427, merete.roskaft@dknvs.no innen mandag 9. mai.

mai
25
ons
2016
Busstur: Gauldalsraset – Norgeshistoriens største naturkatastrofe @ Bussavgang fra Leüthenhaven
mai 25@18:00
Busstur: Gauldalsraset - Norgeshistoriens største naturkatastrofe @ Bussavgang fra Leüthenhaven | | |

Med Jon Solem, Bjørn Sæther og Merete Røskaft
Det såkalte Gauldalsraset i 1345 antas å være Norgeshistoriens største kjente naturkatastrofe. Det startet med at det gikk et enormt jordskred like nord for Støren, og dette forårsaket en flom som etterlot seg et fullstendig rasert landskap, og trolig rundt 500 omkomne. I de islandske Skålholtannalene omtales katastrofen på følgende måte: «Jorda og vatnet svelgde alt saman, menneske og gardar. Der er alt sidan sand og øydemark.» Vi inviterer til en busstur fra Trondheim til Støren, og tilbake, hvor historie og geologi i nedre Gauldalen står i fokus. Historiker Jon Solem tar oss med til rasstedet på Støren, og forteller om rasets forløp og om konsekvensene det fikk for folk i dalføret. Vi avslutter besøket på Støren med servering av kaffe og et lite wienerbrød på Størens bageri og kro. Ankomst Trondheim ca. kl. 22.00.
Påmelding tlf. 99165427, merete.roskaft@dknvs.no innen mandag 23. mai.
Pris 300 kr innbetales til konto: 4200.20.70078. Merk innbetalingen med «Kunnskapsbyen».

jun
1
ons
2016
Ian Reed: Utgravningene i Trondheim bygrunn – siste nytt fra fortida! @ Oppmøte Vestfrontplassen, Nidaros Domkirke
jun 1@18:00
Ian Reed: Utgravningene i Trondheim bygrunn - siste nytt fra fortida! @ Oppmøte Vestfrontplassen, Nidaros Domkirke | | |

Hovedfokuset under byvandringen vil være de arkeologiske funn som er gjort siden 1971 og deres betydning for byens historie. Omvisningen vil belyse mer enn 2000 år med bosetning i Trondheim sentrum, utviklingen av middelalderbyen og vil avslutte på Torvet der vi vil få høre om det siste årets utgravninger her.

Påmelding til tlf. 99165427, merete.roskaft@dknvs.no innen mandag 30. mai.

jun
6
man
2016
Kristian Overskaug: Dyr og mennesker i Bymarka – før og nå @ Lavollen i Bymarka
jun 6@18:00
Kristian Overskaug: Dyr og mennesker i Bymarka - før og nå @ Lavollen i Bymarka | | |

Så Bymarka likedan ut for hundre år siden som i dag? Var dyrelivet også det samme – eller har det skjedd noen endringer? Og hva med jerven som i mange år har vært i marka? Hvor kan eventuelt den ha kommet fra? Den lever jo vanligvis høyt til fjells – gjør den ikke? Rundt et bål, med kaffe og sjokoladekjeks, blir det noen historier om dyrelivet i marka – og om menneskene som har levd der gjennom tidene.
Påmelding tlf. 99165427, merete.roskaft@dknvs.no innen fredag 3. juni. Begrenset antall plasser.

jun
8
ons
2016
Bjørn Sæther: Botanisk vandring på Ladestien med besøk i Smedstua @ Oppmøte utenfor Sponhuset i Ringvebukta
jun 8@18:00
Bjørn Sæther: Botanisk vandring på Ladestien med besøk i Smedstua @ Oppmøte utenfor Sponhuset i Ringvebukta | | |

Ladestien er et aktivum få byer har maken til. 7 km lang snor den seg langs fjorden lengst nord i byen, lett tilgjengelig for alle når som helst. Bydelen Lade er kjent for sitt gunstige lokalklima, der våren gjerne kommer et par måneder tidligere enn på Byåsen. Jordsmonn og berggrunn er av en kvalitet som tilfredsstiller mange av de mest kresne planteartene, samtidig som en del fjellplanter også finner vilkår som de trives med. På denne turen vandrer vi fra Sponhuset i Ringvebukta østover mot Devlebukta mens vi ser på forsommerfloraen. Underveis kikker vi også på Fortidsminneforeningens restaureringsobjekt Smedstua.
Påmelding tlf. 99165427, merete.roskaft@dknvs.no innen mandag 6. juni.
I samarbeid med Fortidsminneforeningen DTA og Smedstuautvalget

jun
15
ons
2016
Terje Bratberg: Horer, plankestabler og vertshus @ Oppmøte ved kong Sverre-monumentet i Ilaparken
jun 15@18:00
Terje Bratberg: Horer, plankestabler og vertshus @ Oppmøte ved kong Sverre-monumentet i Ilaparken | | |

Vi møtes ved statuen av kong Sverre i Ilaparken, og starter vår vandring i Ilas gater der. Husene og menneskene som har bodd her står i fokus. Bydelen ble bebygd i første halvdel av 1700-tallet, og var på 1800-tallet byens fornøyelsessentrum, med Hjorten som viktigste samlingssted. Bydelen er preget av tidligere industrivirksomhet, og er i dag et attraktivt boområde.
Påmelding tlf. 99165427, merete.roskaft@dknvs.no innen mandag 13. juni.

jul
4
man
2016
Botanisk vandring på Sølendet @ Parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat
jul 4@12:00
Botanisk vandring på Sølendet @ Parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat | | |

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidearter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning ved botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen. Frammøte kl. 12.00 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomveg.

Vårens Akademimøter

Titler på foredrag og meddelelser legges ut forløpende

18. april

Forelesning:

Anne Fastrup, Københavns Universitet

«Islam i europeisk litteratur –fra Cervantes til Houellebecq»

Meddelelse:

Jan Grimsrud Davidsen, NTNU

«Sjøens hemmelige liv»

gunnerusweb

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Elvegata 17 

Postadresse: Postmottak 7491  TRONDHEIM

Tlf: 97044049/99576444

Epost: post@dknvs.no

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE