Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

 

 

 

 

Vi fremmer og formidler vitenskapen

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Vi fremmer og formidler vitenskapen

Kunnskapskalenderen

feb
26
ons
2020
Prestegårdslåna i Melhus: Årsmøte for Prestegårdslånas Venner @ Prestegårdslåna i Melhus
feb 26@18:00-19:00
Prestegårdslåna i Melhus: Årsmøte for Prestegårdslånas Venner @ Prestegårdslåna i Melhus

Årsmøte for Prestegårdslånas Venner.

 

Prestegårdslåna i Melhus: Klassisk klaverkonsert med pianist Anne Kaasa. @ Prestegårdslåna i Melhus
feb 26@19:00-20:00
Prestegårdslåna i Melhus: Klassisk klaverkonsert med pianist Anne Kaasa. @ Prestegårdslåna i Melhus

Klassisk klaverkonsert med pianist Anne Kaasa.

 

Siri Forsmo: Screening, sykdomsjakt blant friske, hvorfor er det så vanskelig? @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
feb 26@19:00-20:00

Siri Forsmo: Screening, sykdomsjakt blant friske, hvorfor er det så vanskelig?

Screening, masseundersøkelser er et forebyggende helsetiltak som retter seg mot den friske befolkningen. Man antar at en liten andel av befolkningen vil ha sykdom på et tidlig stadium, men uten at de har merket symptomer eller tegn på å være syke. Ved å finne og behandle disse tidligsyke kan leveutsiktene bedres. Screening er et omdiskutert helsetiltak da det kan gi betydelige bivirkninger for mange deltakere. Mange forskere spør seg om tiltaket har noen positive effekter overhodet? I foredraget vil jeg gå inn på hvorfor screening er så vanskelig og debatten så følelsesladet.

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/screening