emula lauri segl

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

DKNVS fremmer vitenskapeneDKNVS Akademimøte mandag 10 okt. 2016 kl. 19:00-21:00

Merk møtested: DKNVS – Fylkesmannsboligen, Elvegata 17, 7012 Trondheim

Forelesning:
Arne Bjørlykke, NGU: Mineraler og metaller – er det noen «limits to growth»?

Vi prøver denne gangen med litt utvidet servering ved figermat/kanapee og drikke. Påmelding til servering etter møtet meldes til Gen. sek.

Mvh
Gen. sek


 

ACADEMIC FREEDOM UNDER PRESSURE IN TURKEY

Statement from Norwegian Academies on academic freedom in Turkey

 


Information from DKNVS:

Call for nominations for the 2017 Gunnerus Award in Sustainability Science

The call for nominations for the 2017 Gunnerus Award in Sustainebility Science is now officially open. The Gunnerus Award in Sustainability Science is conferred by the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (DKNVS) and NTNU – Norwegian University of Science and Technology.  The Award winner will receive NOK 1 million (approximately USD 190,000), a gold medal, and a diploma.

Scientific academies, universities, research institutions, university professors, and senior researchers are encouraged to submit nominations before December 1, 2016.

For further information read here.


Høytidsdagen 2016

Prisvinnere og medaljemottakere

Fra venstre: Preses ved DKNVS Helge Holden, Preses ved Agder Vitenksapsakademi og mottaker av Gunnerusmedaljen i 2016 Ernst Håkon Jahr, Visepreses Ida Bull

Gunnerusmedaljen

Fra venstre: Preses ved DKNVS Helge Holden, preses ved Agder Vitenksapsakademi og mottaker av Gunnerusmedaljen i 2016 Ernst Håkon Jahr, visepreses ved DKNVS Ida Bull

Les mer


Fra venstre: Preses ved DKNVS Helge Holden, vinner av minnemedaljen i gull Astrid Aasen, generalsekretær Kristian Overskaug.

Selskabets minnemedalje i gull

Fra venstre: Preses ved DKNVS Helge Holden, vinner av minnemedaljen i gull Astrid Aasen, generalsekretær Kristian Overskaug.

Les mer


Fra venstre: Preses for DKNVS Helge Holden, prisvinner Jannike Solsvik, prisvinner Siv Gøril Brandtzæg, visepreses ved DKNVS Ida Bull

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris, finansiert av I. K. Lykkes fond.

Til yngre forskere innen naturvitenskap og humaniora
Fra venstre: Preses for DKNVS Helge Holden, prisvinner Jannike Solsvik, prisvinner Siv Gøril Brandtzæg, visepreses ved DKNVS Ida Bull

Les mer


Kunnskapskalenderen

okt
26
ons
2016
Ellen Alm: Trolldomsprosesser mot samer , Suhmhuset
okt 26@19:00-20:00
Ellen Alm: Trolldomsprosesser mot samer @ Suhmhuset | Trondheim | Sør-Trøndelag | Norge

Kunnskapsbyen onsdag 26. oktober kl. 19.00

Ellen Alm: Trolldomsprosesser mot samer

Under hekseforfølgelsenes tidsalder på 1600-tallet var samene i historielitteraturen kjent og beryktet som store heksemestere. Særlig vind- og værmagi, spådomskunst, gand og nyhetsformidling var ansett som samiske «spesialiteter». Runebommens bruk var blant presteskapet ansett som samenes kommunikasjonskanal til demoner i det hinsidige og strengt fordømt. I hvilken grad ble det samiske befolkning involvert i hekseprosessene? Ellen Alm har skrevet bok om trolldomsprosessen mot Finn-Kirsten i Gauldal/Trondheim i 1674, og vil i dette foredraget ta for seg noen trekk ved trolldomsforfølgelsen mot samer i Norge.

nov
1
tir
2016
Skjelettet i brønnen på Sverresborg , Foredrag ved Trondhjems historiske forening og Sverresborg folkemuseum
nov 1@19:00-21:00
Skjelettet i brønnen på Sverresborg @ Foredrag ved Trondhjems historiske forening og Sverresborg folkemuseum | Trondheim | Sør-Trøndelag | Norge

Jan Ragnar Haglands introduksjon:
«I Sverressoga (kap.137) er det fortalt at baglarane ved list og lempe overmanna birkebeinarar på Sverresborg i Trondheim, ein gong i 1197 ser det ut til. Birkebeinarane vart drivne bort, borga grundig øydelagt, og, som det heiter i soga: «Dei (baglarane) tok ein daud mann og styrta han på hovudet ned i brønnen, bar sidan stein dit og la over til det var fullt.» Denne forteljinga har fått ny interesse i nyare tid – først i 1938, då Fischer gjorde utgravingar i brønnen på Sverresborg, sidan frå hausten 2014 og utover ved nye utgravingar gjorde av NIKU. Skjelettet vart funne på ny og no datert til same perioden som soga fortel om. Svært interessant, om ikkje anna, må vi kunna seia. For: Kva inneber alt dette for det gamle og gode spørsmålet om saga og sanning. Dette vil innlegget på møtet i Trondhjems Historiske Foreining ta opp og leggja fram til drøfting.»

nov
2
ons
2016
Lise Bender Jørgensen: Niniveh, Nimrud og Palmyra: Tapt for alltid? , Suhmhuset
nov 2@19:00-20:00
Lise Bender Jørgensen: Niniveh, Nimrud og Palmyra: Tapt for alltid? @ Suhmhuset | Trondheim | Sør-Trøndelag | Norge

KUNNSKAPSBYEN

Fra Gunnerusbibliotekets skattkammer

Lise Bender Jørgensen: Niniveh, Nimrud og Palmyra: Tapt for alltid? Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet onsdag 2. november kl. 19.00.

 

Vestlige medier, politikere og museumsfolk har reagert med forferdelse over de ødeleggelser av kulturskatter som foregår i Midtøsten, og sammenligner dem med krigsforbrytelser. Hva slags kulturminner er det som blir ødelagt, og hvorfor er reaksjonene så sterke? Det kan vi finne opplysninger om på Gunnerusbiblioteket, hvor rikt illustrerte utgravingsberetninger fra midten av 1800-tallet oppbevares. Foredraget forteller om den unge eventyrer Austen Henry Layard som oppdaget de assyriske byer Niniveh og Nimrud og åpnet europeernes øyne for en kultur som hadde vært forsvunnet i 2500 år. Tydningen av kileskriften var et annet eventyr som kastet nytt lys over Bibelens beretninger; og endelig skal vi høre om karavanebyen Palmyra hvor silkeveien endte.

 

nov
9
ons
2016
Nina Evensen: En hemmeligholdt sensur: Cora Sandel og krigsutgaven av Alberte-trilogien , Suhmhuset
nov 9@19:00-20:00
Nina Evensen: En hemmeligholdt sensur: Cora Sandel og krigsutgaven av Alberte-trilogien @ Suhmhuset | Trondheim | Sør-Trøndelag | Norge

KUNNSKAPSBYEN

Nina Evensen: En hemmeligholdt sensur: Cora Sandel og krigsutgaven av Alberte-trilogien. Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet onsdag 9. november kl. 19.00.

Cora Sandel (1880-1974) har en sentral plass i den norske litterære kanon. Hvordan kunne hennes hovedverk, Alberte-trilogien, utgis i en politisk forkortet utgave i nesten seksti år uten at noen kjente til det? Og hvor relevant er tekstene hennes for dagens lesere?

I samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim.

 

 

nov
16
ons
2016
Nina Eide: Fjellreven – status, trusler og perspektiver rundt bevaring av en kritisk truet art , Suhmhuset
nov 16@19:00-20:00
Nina Eide: Fjellreven - status, trusler og perspektiver rundt bevaring av en kritisk truet art @ Suhmhuset | Trondheim | Sør-Trøndelag | Norge

KUNNSKAPSBYEN

Nina Eide: Fjellreven – status, trusler og perspektiver rundt bevaring av en kritisk truet art. Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet onsdag 16. november kl. 19.00.

Fjellreven ble fredet i Norge allerede i 1930, men den er i 2015 fortsatt oppført som kritisk truet på den Norske Rødlista. Det er ikke til å komme bort fra at det samtidig med tilbakegangen i fjellrevbestanden også har skjedd store endringer i fjelløkosystemet, som har ført til økt konkurranse fra den ekspanderende rødreven og endring i smågnagerdynamikken. Men tiltakene for å redde fjellreven virker! Fjellrevbestanden er mer enn tredoblet på de 10 årene forvaltningen har drevet aktive tiltak for å redde arten. Hvor lenge er det igjen før vi kan si at fjellreven er reddet?

nov
23
ons
2016
Ian Reed: Torvet i Trondheim – storstue, søppelplass og matfat , Suhmhuset
nov 23@19:00-20:00
Ian Reed: Torvet i Trondheim - storstue, søppelplass og matfat @ Suhmhuset | Trondheim | Sør-Trøndelag | Norge

KUNNSKAPSBYEN

Ian Reed: Torvet i Trondheim – storstue, søppelplass og matfat

Torvet er av mange betraktet som byens storstue, men utgravningene de siste to årene har vist at det ikke alltid har vært slik. Utgravningene har gitt oss ny viten om hvordan byens østkant ble brukt i tiden fra middelalderen og frem til byen ble ødelagt av den katastrofale brannen den 19. april 1681. De har også bidratt til å gi oss et mer nyansert bilder av utviklingen av torvet etter brannen

nov
30
ons
2016
Margrethe Stang: Den døde kongen. Maktspill og et middelaldermaleri , Suhmhuset
nov 30@19:00-20:00
Margrethe Stang: Den døde kongen. Maktspill og et middelaldermaleri @ Suhmhuset | Trondheim | Sør-Trøndelag | Norge

KUNNSKAPSBYEN

Margrethe Stang: Den døde kongen. Maktspill og et middelaldermaleri

Foredraget tar for seg det berømte alterfrontalet fra Trondheim som viser Olav den hellige. Margrethe Stang diskuterer de mange spørsmålene som kan stilles til maleriet, og presenterer sine teorier om hvordan bildet gjenspeiler konflikter og maktkamper i 1200-tallets Trondheim. Hvor stammer bildet fra? Hvorfor ble det malt? Og hvorfor fremstilles Olav den hellige uten ett eneste mirakel?

Høstens Akademimøter

Titler på foredrag og meddelelser legges ut fortløpende.

 

gunnerusweb


Møte- og seminarlokaler

Selskabets nye hus har to store møterom i første etasje, et videokonferanserom i andre etasje og et møterom i tredje etasje. Ansatte ved NTNU har anledning til å låne disse rommene og kan booke via rombestilling@dknvs.no

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Elvegata 17
Postadresse: Postmottak 7491  TRONDHEIM
Tlf: 99576444
Epost: post@dknvs.no

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE