DKNVS startside

kunnskapsbyenknapp

Høytidsdagen 7. mars 2014

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Høytidsdag ble i år feiret fredag 7. mars. Biografien over Andreas Faye ble lest av Preses ved Agder Vitenskapsakademi, Ernst Håkon Jahr. 

May-Britt Moser holdt høytidsforedraget.

Etter foredrag, biografi og prisutdelinger i Erkebispegårdens Øysteinssal var det supé i Herresalen.

Preses Helge Holden, Terje Lohndal, Andriy Bondarenko og Generalsekretær Kristian Overskaug

Preses Helge Holden, medaljevinner Geirmund Vik  og Generalsekretær Kristian Overskaug

Fra Herresalen i Erkebispegården

Preses for Det Norske Vitenskaps-akademi, Nils Chr. Stenseth

Preses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Helge Holden

Generalsekretær ved Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Hein Johnson

Høytidsdagen 2014

 

SAM_7943

 

Minnemedaljen i gull tildeles  Geirmund Vik  for engasjement for – og bevaring av nordlandshesten/lyngshesten

Høytidsdagen 2014

 

SAM_7914

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris, finansiert av I. K. Lykkes fond, til yngre forskere innen naturvitenskap tildeles Andriy Bondarenko for fremragende forskning innen matematikk

Høytidsdagen 2014 

 

SAM_7925

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris, finansiert av I. K. Lykkes fond, til yngre forskere innen humaniora, tildeles Terje Lohndal for fremragende forskning innen språkvitenskap.

 

7. mars: Nedleggelse av krans på fundator Gunnerus gravstøtte.

kransnedl2014webliten

Fra venstre: Tidl. Preses i DKNVS Peder Borgen, Preses i DKNVS Helge Holden, Preses ved Vitenskapsakademiet i Agder Ernst Håkon Jahr.

 

 

 

IMG_0576web

Gunnerusforelesningene 2014

torsdag 6. mars

Torsdag 6. mars ble Gunnerusforelesningene 2014 gjennomført. Gunner Lind fra Universitetet i København og Øystein Rian fra Universitetet i Oslo var invitert til å holde forelesningen.

  Les mer 

Gunner Lind, Universitetet i København

Øystein Rian, Universitetet i Oslo

Ny Preses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Professor Helge Holden, Institutt for matematiske fag, NTNU

Ny Visepreses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Professor Ida Bull, Historisk Institutt, NTNU

prosjekterknapp