Søk forskningsstøtte fra fonds og legat

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) har i løpet av sin lange historie mottatt et stort antall fonds og legater, som forvaltes i overensstemmelse med gjeldende statutter og testators uttrykte ønske. Avkastningen brukes bl.a. til Selskabets generelle drift, utgivelse av publikasjoner, utadvendt publikumsvirksomhet, symposier/konferanser, priser og utmerkelser.

En del av den årlige avkastningen brukes til å støtte vitenskapelig virksomhet innen områder som er nærmere definert i den enkelte fonds/legats bestemmelser.

Søknadsfrist for nye midler offentliggjøres våren 2018.