Forskningsmidler fra DKNVS

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) har i løpet årene mottatt et stort antall fonds og legater, som forvaltes i overensstemmelse med gjeldende statutter og testators uttrykte ønske. Avkastningen brukes bl.a. til DKNVS’ generelle drift, utgivelse av publikasjoner, formidling, konferanser, priser og utmerkelser.

En del av den årlige avkastningen brukes til å støtte vitenskapelig virksomhet innen områder som er nærmere definert i den enkelte fonds/legats bestemmelser. Søknadsfrist: 1. april 2019. 

Se tildelinger for 2018.