Matrikkel

Matrikkelen – eller registeret – viser medlemsoversikten i DKNVS i to trykksaker; fra starten i 1760 og fram 1960, og fra 1960 fram til 2010. Medlemsoversikter fra 2010 og framover finnes i årboka for aktuelt år.

Oppdatert medlemsoversikt finner du her. 

 

Matrikkel 1760 – 1960:

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Matrikkel 1760 – 1960 ved Olaus Schmidt

 

Matrikkel 1960 – 2010:

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Akademiet, Matrikkel 1960- 2010 ved Harald Nissen