Matrikkel

 

Matrikkelen – eller registeret – viser medlemsoversikten i DKNVS i to trykksaker; fra starten i 1760 og fram 1960, og fra 1960 fram til 2010. Medlemsoversikter fra 2010 og framover finnes i årboka for aktuelt år.

Oppdatert medlemsoversikt fra 01.01.2023 finner du her. 

 

 

Matrikkel 1760 – 1960:

 

Matrikkel 1960 – 2010: