Den lange linjen

Historien om Videnskabsselskabet i Trondheim.

Boken «Den lange linjen» er en populærvitenskapelig presentasjon av den 250 år lange historien til Norges første vitenskapsselskap, og samtidig en framstilling av den lange linjen i norsk vitenskapshistorie.

«I Trondheim ble vitenskapsselskapet stiftet over femti år før vi fikk et universitet på norsk jord». 

Forfatter Arild Stubhaug har utgitt en rekke skjønnlitterære bøker, hovedsakelig diktsamlinger, men er mest kjent som biograf. I 1996 ga han ut «Et foranskutt lyn – Niels Henrik Abel og hans tid», en biografi over den store matematikeren. Boken ble belønnet med Brageprisen. Stubhaug har også skrevet biografien «Det var mine tankers djervhet – matematikeren Sophus Lie». Et av Stubhaugs senere prosjekt er boken om den store svenske matematikeren Mittag Leffler.