Vitenskapelig stipend fra I.K. Lykkes fond

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab utlyser hvert år stipend fra I. K. Lykkes fond til én eller flere studenter og/eller unge forskere i Trøndelag. Stipendiene gis til studenter under 30 år som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere. Stipendiene er særlig ment til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi og som vanskelig lar seg fullfinansiere gjennom andre private og offentlige støtteordninger.

Stipendmidlene lyses ut en gang hvert år, normalt blir maksimalt kr 100.000 fordelt. Beløpet kan fordeles på flere mottakere. Stipendmidlene for 2017 er fordelt.

Søknadsfrist for nye midler offentliggjøres våren 2018.