Forskningsmidler fra DKNVS 2019

Vitenskapelig stipend til studenter og unge forskere

Innstillingen er klar. Her ser du hvem som får støtte i 2019. 

 

I.K. Lykkes fond: kr 150.000

 

Hvem kan søke?

Studenter og unge forskere i Trøndelag under 30 år (født i 1989 eller senere) som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere, og som ikke mottar større stipendier. Vi mottar søknader fra alle fagdisipliner. 

Formål

Støtten er særlig ment til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi.

Sum

Samlet utdeling i 2019 er NOK 150.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

 

Krav til søknaden

  • Søknadsbrev, inkl. budsjett og redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller utlysningen, maks. 2 sider
  • Prosjektbeskrivelse, maks. 5 sider
  • CV for søker
  • Søknaden må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk

Prosjektrapportering

DKNVS skal krediteres i alle publiserte arbeider fra det støttede prosjektet. Når prosjektet er avsluttet, skal DKNVS få tilsendt en kort rapport fra arbeidet. DKNVS ønsker også å motta den fullstendige prosjektrapporten/avhandlingen e.l. DKNVS vil invitere utvalgte støttemottakere til å presentere sitt prosjekt på en av våre formidlingsarenaer; Kunnskapsbyen og DKNVS Akademimøter.