Forskningsmidler fra DKNVS 2018

Vitenskapelig stipend til unge forskere

 

SØKNADSFRISTEN ER UTLØPT

Vi tar sikte på å behandle søknader innen sommeren. Alle søkere vil få beskjed om utfallet kort tid etter avgjørelsen er tatt.

 

I.K. Lykkes fond: kr 100.000

Formål: Stipendiene gis til studenter/og eller unge forskere i Trøndelag under 30 år som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere. Stipendiene er særlig ment til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi, og som vanskelig lar seg fullfinansiere gjennom andre private eller offentlige støtteordninger.

Sum: Samlet utdeling i 2018 er NOK 100.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

 

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev inkl. redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller stipendets formål, max 1 side
  • Prosjektbeskrivelse, max 5 sider
  • CV for søker

Søknad og vedlegg sendes til post@dknvs.no. Søknadsfristen er utløpt. 

 

Se også DKNVS fonds og legat.