Forskningsmidler fra DKNVS 2020

Vitenskapelig stipend til studenter og unge forskere

 

Søknadsfristen er utløpt. Har du søkt? Du får svar på søknaden i slutten av april.

 

I.K. Lykkes fond: kr 150.000

 

Hvem kan søke?

Studenter og unge forskere i Trøndelag under 30 år (født i 1990 eller senere) som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere, og som ikke mottar større stipendier. Vi mottar søknader fra alle fagdisipliner. 

Formål

Støtten er særlig ment til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi.

Sum

Samlet utdeling i 2020 er NOK 150.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

 

Krav til søknaden

  • Søknadsbrev som inkluderer budsjett og redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller utlysningen, maks 2 sider
  • Angi hvilke(t) av FNs bærekraftmål søknaden faller inn under. Dette vil virke positivt inn på søknaden, men er ikke et krav. Se FNs bærekraftsmål (åpner ekstern nettside).
  • Prosjektbeskrivelse, maks 5 sider
  • CV for søker
  • Søknaden må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk

Prosjektrapportering

  • DKNVS skal krediteres i alle publiserte arbeider fra det støttede prosjektet.
  • DKNVS skal få tilsendt en kort rapport fra arbeidet når prosjektet er avsluttet.
  • DKNVS ønsker å motta den fullstendige prosjektrapporten/avhandlingen e.l.
  • DKNVS vil invitere utvalgte støttemottakere til å presentere sitt prosjekt på en av våre formidlingsarenaer; Kunnskapsbyen og akademimøter.