Priser til forskning på Star Wars-fortellingen og «velværehormonet» oksytocin

Det kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere for 2021 går til Jan-Noël Thon og Daniel S. Quintana.

Prisen gis hvert år til yngre forskere i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Prisene på 75.000 kroner i henholdsvis kategoriene humaniora og naturvitenskap er finansiert av I. K. Lykkes fond.

Jan-Noël Thon mottar prisen i kategorien humaniora. Thon har levert fremragende resultater innen det nye vitenskapelige feltet transmedial narratologi, hvor han har bidratt til å løfte forskningen innen film, tegneserier og videospill, samt til etableringen av dette tverrfaglige feltet.

«Jeg er spesielt interessert i hvordan vi bruker forskjellige medieformer til å dele fortellinger og å spille spill med hverandre. Dette er to former for kulturell praksis, som utgjør kjernen av hva det vil si å være menneske», sier han om sin interesse, som spenner fra enkeltfortellinger i forskjellige medier til transmedia-franchiser som Star Wars og The Walking Dead.

Thons arbeider inkluderer to monografier, ni redigerte antologier og mer enn 50 fagfellevurderte artikler og bokkapitler publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter som Narrative and Poetics Today, og av forlag som Routledge og Palgrave. Thons betydelige internasjonale nedslagsfelt synligjøres blant annet av en h-indeks på 17 på Google Scholar. Thon er professor i medievitenskap ved NTNU, gjesteprofessor ved Universitetet i Köln, Tyskland, og professorial fellow ved University of the Creative Arts, Storbritannia.

Daniel S. Quintana mottar prisen innen kategorien naturvitenskap. Gjennom sin 8 års lange karriere har oksytocinsystemet vært Quintanas viktigste forskningsområde hvor han har demonstrert imponerende resultater, som har forbedret feltets forståelse av funksjonen av oksytocin i menneskelig atferd og fysiologi.

«Oksytocin er et 600 million år gammelt hormon som blir produsert i hjernen, men vi har fortsatt ikke en god forståelse av effektene den har på våre tanker, følelser og atferd. Ved å bruke forskjellige forskningsmetoder, som for eksempel randomiserte kontrollerte studier, hjerneavbildning og genetikk, så er håpet mitt at jeg kan utforske det terapeutiske potensialet det har for behandling av psykiatriske lidelser preget av sosial dysfunksjon og atferdsmessig fleksibilitet, som autisme og schizofreni», forteller Quintana.

Med 78 vitenskapelige publiserte artikler, majoriteten førsteforfatterskap, hvorav mange er publisert i prestisjefulle tidsskrifter som Nature Communications og Molecular Psychiatry, mottok han nylig prisen Clarivate Web of Science Highly Cited Researcher som en av 20 mest siterte norske forskere på sitt felt globalt i 2020. Quintana er seniorforsker ved Universitetet i Oslo.

Foto av prisvinner innen humaniora

Prisvinner innen humaniora, Jan-Noël Thon. 

Foto av prisvinner innen naturvitenskap

Prisvinner innen naturvitenskap, Daniel Quintana. Foto: Wesley Tan.

DKNVS’ vitenskapelige priser til yngre forskere

Hvert år deler DKNVS ut to vitenskapelige priser til yngre forskere innen henholdsvis naturvitenskap og humaniora. Prisbeløpet er kr 75.000 for hvert område.

Kandidaten må oppfylle disse kriteriene:

  • prisvinnere må være under 40 år ved utdelingen
  • prisen går til norske eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner
  • prisvinnere må ha dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats
  • prisvinnere må ha oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt

Prisen deles ut på DKNVS’ årlige høytidsmøte, og vinnerne får diplom og en pengesum i samsvar med vedtektene i I. K. Lykkes fond, som finansierer prisene. Akademiets medlemmer og de ulike fagmiljøene kan foreslå kandidater til prisene. Se omtale av tidligere prisvinnere. 

Fjorårets vinnere. Fra venstre: Evandro Fei Fang, Uio (naturvitenskap), preses May Thorseth, DKNVS og Heidrun Åm, NTNU (humaniora).

Foto: Thor Nielsen/DKNVS

Tidligere prisvinnere

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris for yngre forskere

Ph.D. Heidrun Åm, humaniora 2020
Ph.D. Evandro Fei Fang, naturvitenskap 2020
Ph.D. Dave Kush, humaniora, 2019
Ph.D. Dennis G. Meier, naturvitenskap, 2019
Ph.D. Marie Elisabeth Rognes, naturvitenskap, 2018
Ph.D. Trond Nordfjærn, humaniora, 2018
Ph.D. David Bassett, naturvitenskap, 2017
Ph.D. Mats Ingulstad, humaniora, 2017
Ph.D. Jannike Solsvik, naturvitenskap 2016
Ph.D. Siv Gøril Brandtzæg, humaniora 2016
Ph.D. Ivar Berg, humaniora 2015
Professor Steffen Oppermann, naturvitenskap 2015
Ph. D. Terje Lohndal, humaniora 2014
Ph. D. Andriy Bondarenko, naturvitenskap 2014
Ph. D. Thersa M. Olasveengen, naturvitenskap 2013
Ph. D. Yasser Roudi, naturvitenskap 2013
Ph. D. Martin Wåhlberg, humaniora 2012
Ph. D. Sverre Magnus Selbach, naturvitenskap 2012
Ph. D. Thomas Hegghammer, humaniora 2011
Ph. D. Simen Andreas Ådnøy Ellingsen, naturvitenskap 2011
Dr. polit. Jon Hernes Fiva, humaniora 2010
Post.doc. Petter Andreas Bergh, naturvitenskap 2010
Post.doc. Jacob Linder, naturvitenskap 2010
Ph. D. Terje Andreas Eikemo, humaniora 2009
Ph. D. Xavier Raynaud, naturvitenskap 2009
Ph. D. Jill Kristin Lautgeb, naturvitenskap 2008
Ph. D. Jo Jakobsen, humaniora 2008
Cand. scient. Marit Sletmoen, naturvitenskap 2007
Dr. polit. Halvard Buhaug, humaniora 2006
Dr. scient. Marianne Fyhn, naturvitenskap 2006
Dr. scient. Torkel Hafting Fyhn, naturvitenskap 2006
Dr. art. Dag Trygve Truslew Haug, humaniora 2005
Dr. scient. Sigurd Einum, naturvitenskap 2005
Dr. art. Anne Beate Maurseth, humaniora 2004
Dr. scient. Bård Gunnar Stokke, naturvitenskap 2004
Dr. polit. Cathrine Brun, humaniora 2003
Dr. ing. Sigurd Weidemann Løvseth, naturvitenskap 2003

Kjøpmann Trond Lykkes pris for unge forskere

Cand. polit. Tanja Ellingsen, humaniora 2002
Dr. ing. Aleksander Øhrn, naturvitenskap 2002
Cand. philol. Marianne Ryghaug, humaniora 2001
Dr. ing. Magne Lygren, naturvitenskap 2001
Dr. art. Toril Aalberg, humaniora 2000
Dr. scient. Ørjan Johansen, naturvitenskap 2000
Cand. philol. Kaja Borthen, humaniora 1999
Dr. ing. Baard Kasa, naturvitenskap 1999

I.K. Lykkes pris for studenter og forskere:

Cand. philol. Madeleine Halmøy 2002
Siv. ing. Børge Rogstad 2002
Siv. ing. Torbjørn Helvik 2002
Stud. psychol. Vegard Heimly Brun 2001

 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige priser

2002:
Johannes Skaar, Selskabets pris
Jarle Tufto, Stiftelsens pris
2001:
Jonathan W. Moses, Selskabets pris
Erlend Rønnekleiv, Stiftelsens pris
2000:
Rolf Hobson, Selskabets pris
1999:
May-Britt Moser, Stiftelsens pris
Edvard Moser, Selskabets pris
1998:
Jarle André Haugan, Selskabets pris
1997:
Magne Sætersdal, Selskabets pris
Bård Pedersen, DKNVS Stiftelses pris
1996:
Stig Arild Slørdahl,   Selskabets pris
Geir Johnsen, DKNVS Stiftelses pris
1995:
Jon Thomas Kringlebotn, Selskabets pris
Tor Grande, DKNVS Stiftelses pris
1994:   ingen forslag
1993:
Tor Anders Åfarli , Akademiets pris
Halvor Kjørholt, DKNVS Stiftelses pris
1992:
Øyvind Solberg, Akademiets pris
Eirik Helseth, DKNVS Stiftelses pris
1991:
Tore C. Stiles, Akademiets pris
Jarle Hjelen, DKNVS Stiftelses pris
1990:
Yngvar Olsen, Akademiets pris
Karin Gjøl Hagen, Museumsstiftelsens pris
1989:
Arne Sandvik, Akademiets pris
Bernt-Erik Sæther, Museumsstiftelsens pris
1988:
Dagfinn Berntzen, Akademiets pris
Berit Kjeldstad, Museumsstiftelsens pris
1987:
Håkon With Andersen, Akademiets pris
Randi Eidsmo Reinertsen, Museumsstiftelsens pris
1986:
Lisa Jacobsen, Akademiets pris
Jarle Mork, Museumsstiftelsens pris
1985:
Jan Ragnar Hagland
Eivin Røskaft
Trond E. Ellingsen
1984:
Linda R. White
Terje Espevik