DKNVS’ vitenskapelige priser  

Hvert år deler DKNVS ut to vitenskapelige priser til yngre forskere innen henholdsvis naturvitenskap og humaniora. Prisbeløpet for 2019 er kr 75.000 for hvert område, en økning på 50 prosent fra 2018.

Kriterier: 

  • prisvinnere må være under 40 år ved utdelingen (mars)
  • prisen går til norske eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner
  • prisvinnere må ha dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats
  • prisvinnere må ha oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt

 

Prisen deles ut på DKNVS’ årlige høytidsmøte i mars, og vinnerne får diplom og en pengesum i samsvar med vedtektene i I. K. Lykkes fond, som finansierer prisene. Akademiets medlemmer og de ulike fagmiljøene kan foreslå kandidater til prisene.

FRISTEN ER UTLØPT. Prisene deles ut på DKNVS’ høytidsdag 8. mars 2019. Navn på prisvinnerne offentliggjøres kort tid i forkant. 

Prisvinnere 2018

Marie Elisabeth Rognes og Trond Nordfjærn mottok hver sin vitenskapelige pris på 50.000 kroner under DKNVS’ høytidsmøte i mars 2018.

Se pressemeldingen. 

Marie E. Rognes og Trond Norfjærn mottok hver sin vitenskapelige pris i mars 2018. Her er de flankert av visepreses Randi E. Reinertsen (t.v.) og preses Ida Bull (t.h.)

 

 

Marie Elisabeth Rognes mottar prisen innen kategorien naturvitenskap. Rognes forsker på matematiske metoder for å løse partielle differensiallikninger. Hun har utmerket seg gjennom sitt arbeid, med nyskaping, høy vitenskapelig kvalitet og sterk internasjonal orientering. I 2015 ble hun tildelt en internasjonal pris innen numerisk programvare, og i 2017 mottok hun ERC-stipend. Hun har bygget opp en stor forskningsgruppe, og hennes bidrag på feltet har satt forskere og utviklere over hele verden i stand til å løse kompliserte modeller enda bedre. Rognes jobber som seniorforsker ved Simula Research Laboratory i Oslo.

Trond Nordfjærn mottar prisen innen kategorien humaniora. Nordfjærn har to doktorgrader og forsker på flere områder innen psykologi, bl.a. psykologiske modeller for å forstå transportvalg, og bruk av rusmidler i ulike undergrupper i befolkningen. Hans bidrag på disse områdene er av stor betydning. Han har utgitt et stort antall vitenskapelige publikasjoner, og har flere internasjonale samarbeid og engasjement. Nordfjærn jobber som professor ved NTNU i Trondheim.

Tidligere prisvinnere

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris for yngre forskere

Ph.D. Marie Elisabeth Rognes, naturvitenskap, 2018
Ph.D. Trond Nordfjærn, humaniora, 2018
Ph.D. David Bassett, naturvitenskap, 2017
Ph.D. Mats Ingulstad, humaniora, 2017
Ph.D. Jannike Solsvik, naturvitenskap 2016
Ph.D. Siv Gøril Brandtzæg, humaniora 2016
Ph.D. Ivar Berg, humaniora 2015
Professor Steffen Oppermann, naturvitenskap 2015
Ph. D. Terje Lohndal, humaniora 2014
Ph. D. Andriy Bondarenko, naturvitenskap 2014
Ph. D. Thersa M. Olasveengen, naturvitenskap 2013
Ph. D. Yasser Roudi, naturvitenskap 2013
Ph. D. Martin Wåhlberg, humaniora 2012
Ph. D. Sverre Magnus Selbach, naturvitenskap 2012
Ph. D. Thomas Hegghammer, humaniora 2011
Ph. D. Simen Andreas Ådnøy Ellingsen, naturvitenskap 2011
Dr. polit. Jon Hernes Fiva, humaniora 2010
Post.doc. Petter Andreas Bergh, naturvitenskap 2010
Post.doc. Jacob Linder, naturvitenskap 2010
Ph. D. Terje Andreas Eikemo, humaniora 2009
Ph. D. Xavier Raynaud, naturvitenskap 2009
Ph. D. Jill Kristin Lautgeb, naturvitenskap 2008
Ph. D. Jo Jakobsen, humaniora 2008
Cand. scient. Marit Sletmoen, naturvitenskap 2007
Dr. polit. Halvard Buhaug, humaniora 2006
Dr. scient. Marianne Fyhn, naturvitenskap 2006
Dr. scient. Torkel Hafting Fyhn, naturvitenskap 2006
Dr. art. Dag Trygve Truslew Haug, humaniora 2005
Dr. scient. Sigurd Einum, naturvitenskap 2005
Dr. art. Anne Beate Maurseth, humaniora 2004
Dr. scient. Bård Gunnar Stokke, naturvitenskap 2004
Dr. polit. Cathrine Brun, humaniora 2003
Dr. ing. Sigurd Weidemann Løvseth, naturvitenskap 2003

Kjøpmann Trond Lykkes pris for unge forskere

Cand. polit. Tanja Ellingsen, humaniora 2002
Dr. ing. Aleksander Øhrn, naturvitenskap 2002
Cand. philol. Marianne Ryghaug, humaniora 2001
Dr. ing. Magne Lygren, naturvitenskap 2001
Dr. art. Toril Aalberg, humaniora 2000
Dr. scient. Ørjan Johansen, naturvitenskap 2000
Cand. philol. Kaja Borthen, humaniora 1999
Dr. ing. Baard Kasa, naturvitenskap 1999

I.K. Lykkes pris for studenter og forskere:

Cand. philol. Madeleine Halmøy 2002
Siv. ing. Børge Rogstad 2002
Siv. ing. Torbjørn Helvik 2002
Stud. psychol. Vegard Heimly Brun 2001

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige priser

2002:
Johannes Skaar, Selskabets pris
Jarle Tufto, Stiftelsens pris
2001:
Jonathan W. Moses, Selskabets pris
Erlend Rønnekleiv, Stiftelsens pris
2000:
Rolf Hobson, Selskabets pris
1999:
May-Britt Moser, Stiftelsens pris
Edvard Moser, Selskabets pris
1998:
Jarle André Haugan, Selskabets pris
1997:
Magne Sætersdal, Selskabets pris
Bård Pedersen, DKNVS Stiftelses pris
1996:
Stig Arild Slørdahl,   Selskabets pris
Geir Johnsen, DKNVS Stiftelses pris
1995:
Jon Thomas Kringlebotn, Selskabets pris
Tor Grande, DKNVS Stiftelses pris
1994:   ingen forslag
1993:
Tor Anders Åfarli , Akademiets pris
Halvor Kjørholt, DKNVS Stiftelses pris
1992:
Øyvind Solberg, Akademiets pris
Eirik Helseth, DKNVS Stiftelses pris
1991:
Tore C. Stiles, Akademiets pris
Jarle Hjelen, DKNVS Stiftelses pris
1990:
Yngvar Olsen, Akademiets pris
Karin Gjøl Hagen, Museumsstiftelsens pris
1989:
Arne Sandvik, Akademiets pris
Bernt-Erik Sæther, Museumsstiftelsens pris
1988:
Dagfinn Berntzen, Akademiets pris
Berit Kjeldstad, Museumsstiftelsens pris
1987:
Håkon With Andersen, Akademiets pris
Randi Eidsmo Reinertsen, Museumsstiftelsens pris
1986:
Lisa Jacobsen, Akademiets pris
Jarle Mork, Museumsstiftelsens pris
1985:
Jan Ragnar Hagland
Eivin Røskaft
Trond E. Ellingsen
1984:
Linda R. White
Terje Espevik