En lang tradisjon

Gunnerusmedaljen

Gunnerusmedaljen er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn. Medaljen tildeles ut fra ett eller en kombinasjon av flere av følgende kriterier:

  • Fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt
  • Utvikling av vitenskapelige institusjoner hjemme eller ute
  • Spesiell innsats til fremme av vitenskapen
  • Fortjenstefullt virke til beste for DKNVS’ formål og fremgang

DKNVS Akademiets medlemmer får hvert år anledning til å fremme forslag på kandidater, og styret for DKNVS gjør vedtak om eventuell tildeling. Tildelingen skjer på Selskabets årlige høytidsmøte. Medaljen preges i gull med Gunnerus’ brystbilde i profil på adversen, og med Selskabets store seglbilde på reversen. Medaljen bæres i høyrødt vatret ordensbånd med grønne kanter. Mottaker tildeles også (fra 2004) et diplom med Selskabets store grønne segl.

Forslagsfrist er 15. november 2018. Forslag må bestå av et skriv som forklarer hvorfor kandidaten fortjener en pris, samt CV. Forslaget bør underskrives av minst to medlemmer og sendes post@dknvs.no.

Her er oversikten over hvem som har mottatt Gunnerusmedaljen. 

Vitenskapelige priser til yngre forskere

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab kan på sitt høytidsmøte tildele to priser til yngre forskere innen henholdsvis naturvitenskap og humaniora. Prisene er finansiert med midler fra I. K. Lykkes fond. Prisene tildeles yngre norske forskere eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt.

Prisvinneren, som skal være under 40 år ved utdelingen, mottar Selskabets diplom og en pengesum i samsvar med vedtektene i I. K. Lykkes fond. DKNVS Akademiets medlemmer og de ulike fagmiljøene inviteres til å foreslå kandidater til prisene.

Forslagsfrist er 15. november 2018. Forslag må beskrive hvorfor kandidaten fortjener en pris på maksimalt 3 sider. Kandidatens CV vedlegges. Forslaget underskrives av minst to personer og sendes post@dknvs.no.

Se hvem som har mottatt DKNVS’ vitenskapelige priser. 

Minnemedaljen i gull

Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen formidling, viten om eller bevaring av kultur eller natur i vid forstand i tråd med Selskabets formål og idealer. Gullmedaljen bæres i grønt vatret ordensbånd. Mottager tildeles også et diplom med Selskabets store grønne segl. Både medlemmer av Selskabets Akademi og ikke-medlemmer kan fremme forslag på kandidater til minnemedaljen.

Forslagsfrist er 15. november 2018. Forslag må bestå av et skriv som forklarer hvorfor kandidaten fortjener en pris. Forslaget bør underskrives av minst to personer og sendes post@dknvs.no.

Her er de som har mottatt minnemedaljen. 

DKNVS’ minnemedalje

Til hver høytidsdag i Selskabet preges en minnemedalje over en person (vanligvis et avdød medlem) som Selskabet ønsker å hedre. Medaljen har på adversen bilde av personen, og på reversen Selskabets lille segl. På høytidsmøtet blir det gitt en biografi over vedkommende person. Minnemedaljen i bronse kan bestilles av medlemmer samt gjester som deltar på høytidsdagen.

Søk om økonomisk støtte fra DKNVS