Gunnerusmedaljen

Gunnerusmedaljen er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn. Medaljen tildeles ut fra ett eller en kombinasjon av flere av følgende kriterier:

  • fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt
  • utvikling av vitenskapelige institusjoner hjemme eller ute
  • spesiell innsats til fremme av vitenskapen
  • fortjenstefullt virke til beste for DKNVS’ formål og fremgang

Det er bare medlemmer av DKNVS Akademi som kan foreslå kandidater til Gunnerusmedaljen. Forslaget må støttes av to medlemmer.

GÅ TIL NOMINASJONSSKJEMA.
Forslagsfrist: 20. november. 

Styret for DKNVS gjør vedtak om eventuell tildeling. Tildelingen skjer på Selskabets årlige høytidsmøte. Medaljen preges i gull med Gunnerus’ brystbilde i profil på adversen, og med Selskabets store seglbilde på reversen. Medaljen bæres i høyrødt vatret ordensbånd med grønne kanter. Mottaker tildeles også (fra 2004) et diplom med Selskabets store grønne segl.

Se tidligere mottakere av Gunnerusmedaljen. 

Minnemedaljen i gull

Minnemedaljen er et hederstegn til personer som, utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet innen formidling, viten om eller bevaring av kultur eller natur i vid forstand, i tråd med Selskabets formål og idealer.

Forslaget må støttes av to personer.

GÅ TIL NOMINASJONSSKJEMA.
Forslagsfrist: 20. november 2019. 

Gullmedaljen bæres i grønt vatret ordensbånd. Mottaker får også et diplom med Selskabets store grønne segl. Både akademimedlemmer og ikke-medlemmer kan fremme forslag på kandidater til minnemedaljen.

Se tidligere mottakere av minnemedaljen. 

DKNVS’ minnemedalje

Til hver høytidsdag i Selskabet preges en minnemedalje over en person (vanligvis et avdød medlem) som Selskabet ønsker å hedre. Medaljen har på adversen bilde av personen, og på reversen Selskabets lille segl. På høytidsmøtet blir det gitt en biografi over vedkommende person. Minnemedaljen i bronse kan bestilles av medlemmer samt gjester som deltar på høytidsdagen.

Vitenskapelige priser for yngre forskere

Hvert år kan DKNVS dele ut to priser til yngre forskere innen naturvitenskap og humaniora. Prisvinnerne får en pengesum i samsvar med vedtektene i I. K. Lykkes fond. For 2020 er beløpet kr 75.000 for hvert område.

Krav til prisvinnere:

  • må være under 40 år ved utdelingen (februar 2020)
  • må være norsk eller utenlandsk forskere ved en norsk forskningsinstitusjon
  • må ha dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats
  • må ha oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt

Forslaget må støttes av to personer.

Prisene deles ut på DKNVS høytidsdag 28. februar 2020. Navn på prisvinnerne offentliggjøres kort tid før utdelingen.

GÅ TIL NOMINASJONSSKJEMA 
Forslagsfrist: 20. november 2019.

Se tidligere vinnere. 

Til venstre Gunnerusmedaljen, med ordensbånd i rødt og grønt. Til høyre minnemedaljen for 2018 i bronse.