No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Events calendar

Sep
29
Wed
2021
Kristin Hestmann Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT) @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
Sep 29 @ 19:00 – 20:30
Kristin Hestmann Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT) @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Kristin Hestmann Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT)

Sosiale forskjellar i helse er kjend, der folk i lågare sosiale lag har dårlegare helse og døyr i yngre alder. Dette er vist for mange ulike sjukdommar, men korleis er mønsteret ved opphoping av fleire, samtidige og kroniske helseplager (multimorbiditet)? Og korleis påverkar samspelet mellom sosial posisjon og multimorbiditet dødelegheita? Desse spørsmåla undersøkte Vinjerui i doktoravhandlinga si, som ho vil presentere i dette foredraget. Vidare vil ho peike på nokre utfordringar i handtering av multimorbiditet i helsevesenet slik det er utforma i dag.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/helse

Oct
6
Wed
2021
Marka – rød strek eller fritt fram? Panelsamtale med Kari Hovde, Anders G. Finstad, Marit Selfjord og Oddbjørn Bruland. Møteleder er Jo Skårderud. @ Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Oct 6 @ 19:00 – 20:30
Marka – rød strek eller fritt fram? Panelsamtale med Kari Hovde, Anders G. Finstad, Marit Selfjord og Oddbjørn Bruland. Møteleder er Jo Skårderud. @ Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Marka – rød strek eller fritt fram?

Panelsamtale med Kari Hovde, Anders G. Finstad, Marit Selfjord og Oddbjørn Bruland. Møteleder er Jo Skårderud.

Ideen om å bygge en gondolbane til Våttakammen og planene for et næranlegg med snøsikre forhold for langrennsløpere i Estenstadmarka har nok en gang åpnet for diskusjonen om hva vi kan og vil tillate av naturinngrep i de bynære markaområdene. Har den røde streken spilt fallitt, og trenger Trondheim en egen markalov, slik Oslo har? Eller er det bare nikkersadelen som surmuler når det legges fram forslag om å gjøre marka mer tilgjengelig for flere og bredere grupper? Vi har invitert et panel bestående av folk som alle er glade i å bruke marka, men som har ulike syn på hvordan vi best skal forvalte denne for oss alle så verdifulle ressursen.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://tfb.hoopla.no/sales/marka

Arr. i samarbeid med Trondheim folkebibliotek.

 

Oct
18
Mon
2021
Akademiet: Akademi, offentlighet og autonomi
Oct 18 @ 19:00 – 21:00
Akademiet: Akademi, offentlighet og autonomi

Høstens første ordinære akademimøte fokuserer på akademiets interne liv.

Filosof og professor Helge Høibraaten snakker om «Akademi, offentlighet og autonomi» og setter akademienes rolle inn et historisk perspektiv. 

Etter foredraget og en spørsmål-/svarrunde skal nye medlemmer velges inn i Akademiet. Det skal også stemmes over endringer i innvalgsreglementet. Den siste delen av møtet er ikke åpent for publikum.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Events calendar

Sep
29
Wed
2021
Kristin Hestmann Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT) @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
Sep 29 @ 19:00 – 20:30
Kristin Hestmann Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT) @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Kristin Hestmann Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT)

Sosiale forskjellar i helse er kjend, der folk i lågare sosiale lag har dårlegare helse og døyr i yngre alder. Dette er vist for mange ulike sjukdommar, men korleis er mønsteret ved opphoping av fleire, samtidige og kroniske helseplager (multimorbiditet)? Og korleis påverkar samspelet mellom sosial posisjon og multimorbiditet dødelegheita? Desse spørsmåla undersøkte Vinjerui i doktoravhandlinga si, som ho vil presentere i dette foredraget. Vidare vil ho peike på nokre utfordringar i handtering av multimorbiditet i helsevesenet slik det er utforma i dag.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/helse

Oct
6
Wed
2021
Marka – rød strek eller fritt fram? Panelsamtale med Kari Hovde, Anders G. Finstad, Marit Selfjord og Oddbjørn Bruland. Møteleder er Jo Skårderud. @ Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Oct 6 @ 19:00 – 20:30
Marka – rød strek eller fritt fram? Panelsamtale med Kari Hovde, Anders G. Finstad, Marit Selfjord og Oddbjørn Bruland. Møteleder er Jo Skårderud. @ Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Marka – rød strek eller fritt fram?

Panelsamtale med Kari Hovde, Anders G. Finstad, Marit Selfjord og Oddbjørn Bruland. Møteleder er Jo Skårderud.

Ideen om å bygge en gondolbane til Våttakammen og planene for et næranlegg med snøsikre forhold for langrennsløpere i Estenstadmarka har nok en gang åpnet for diskusjonen om hva vi kan og vil tillate av naturinngrep i de bynære markaområdene. Har den røde streken spilt fallitt, og trenger Trondheim en egen markalov, slik Oslo har? Eller er det bare nikkersadelen som surmuler når det legges fram forslag om å gjøre marka mer tilgjengelig for flere og bredere grupper? Vi har invitert et panel bestående av folk som alle er glade i å bruke marka, men som har ulike syn på hvordan vi best skal forvalte denne for oss alle så verdifulle ressursen.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://tfb.hoopla.no/sales/marka

Arr. i samarbeid med Trondheim folkebibliotek.

 

Oct
18
Mon
2021
Akademiet: Akademi, offentlighet og autonomi
Oct 18 @ 19:00 – 21:00
Akademiet: Akademi, offentlighet og autonomi

Høstens første ordinære akademimøte fokuserer på akademiets interne liv.

Filosof og professor Helge Høibraaten snakker om «Akademi, offentlighet og autonomi» og setter akademienes rolle inn et historisk perspektiv. 

Etter foredraget og en spørsmål-/svarrunde skal nye medlemmer velges inn i Akademiet. Det skal også stemmes over endringer i innvalgsreglementet. Den siste delen av møtet er ikke åpent for publikum.